Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Har brukt opp halve næringsfondet

Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal er tilført totalt fem millioner fra kommunene og fylkeskommunen. Etter et styremøte i dag er i overkant av halvparten av pengene fordelt til gode næringsprosjekter.

Fondet gir støtte til næringsutvikling i Levanger og Verdal. I år er situasjonen ekstra spesiell på grunn av korona. Derfor ønsker kommunene å bruke pengene på å utvikle bransjer og bedrifter som faller utenfor de nasjonale støtteordningene.

Det er en rekke bedrifter i våre kommuner som ikke kommer innenfor de nasjonale støtteordningene. Selv om de nasjonale ordningene har blitt mer finmasket etter hvert ser vi fremdeles at det er hull i dem. Samtidig ser vi et næringsliv som er villig til å satse, og omstiller seg når det er full stopp i eksisterende markeder. Det skal vi hjelpe dem med, sier ordførerne Anita Ravlo Sand og Pål Sverre Fikse.

Så lang ti år er det totalt bevilget 2,8 millioner kroner.

Et av de spesielt gode eksemplene i søknadsbunken er samarbeidet mellom Falstadsenteret og Stiklestad hotell. Mange unge nordmenn har de senere årene reist til Europa for å besøke fangeleire fra andre verdenskrig. Disse turene er det nå slutt på på grunn av reiserestriksjoner. Falstadsenteret og Stiklestad hotell vil bli en destinasjon for kunnskapsreiser for andre verdenskrig og Holocaust. Stiklestad kobles på med sin historie om NS-bautaen og bruken av Stiklestad som historisk symbol under andre verdenskrig. Det vil innebære besøk på Falstad og Stiklestad inkludert overnatting. De to bedriftene ser også for seg at andre opplevelsesbedrifter i regionen vil bli dratt inn for å lage en større opplevelsespakke. Potensialet er flere tusen skoleelever hvert år.

Vi har allerede solgt inn dette til den første skolen fra Østlandet. Uten støtten fra næringsfondet hadde vi ikke hatt mulighet til å sette dette i gang, sier direktør på Falstadsenteret, Christian Wee.

Hoveddelen av fondet, fire millioner, er statlige midler fordelt via fylkeskommunen. Fra staten er marsjordren til kommunene at pengene skal være raske stimuli for et næringsliv i krise.

Vi har allerede fått inn en rekke nye søknader som vi tar sikte på å behandle i slutten av oktober/begynnelsen av november. Bedriftene må søke raskt for å være med. Vi behandler søknader så lenge det er penger i fondet, sier saksbehandler Knut Baglo i Proneo

Fakta:

Administrasjonen har fullmakt til å behandle søknader inntil 250.000 kroner. Maks beløp man kan søke fra fondet er 400.000 kroner.

Bedriftene kan få veiledning fra Proneo i søknadsskrivingen. Kontakter her er Knut Baglo for bedrifter fra Verdal, og Lars Strøm for bedrifter fra Levanger.

Det kan gis støtte til bedriftsutvikling og kompetanseheving, samt mindre investeringer i utstyr. Normalt er makssatsen 50 prosent av søkt beløp, i spesielt covidutsatte bedrifter eller bransjer inntil 75 prosent støtte.

Mer informasjon om lokalt næringsfond

Kontaktperson er Knut Baglo, Proneo: tlf 977 38 929

Bevilget fra næringsfondet i september og oktober. «Innvilget Verdal» og «innvilget Levanger» viser hvor stort beløp som er bevilget til bedrifter i hver av kommunene som inngår i fondet.

Bevilgning fra Næringsfondet 2020 Publisert: 16.10.2020 13:06 Sist endret: 23.10.2020 17:54

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051