Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Fredning deler av Levanger sentrum

Vedtatt i statsråd 09.11.18 - pressemelding

 


 

regjeringen.no: Det gamle trehusmiljøet i Levanger fredes

Riksantikvaren - pressemelding


Nå starter jobben

Nå får vi en endelig avklaring på byutviklingen. Vi har muligheten til å lage et helt spesielt sentrum. Det sier ordfører Robert Svarva som respons på vedtaket i Kongen i statsråd om kulturminnefredning av Levanger sentrum.

Ifølge Klima- og miljødepartementet er grunnlaget for fredningen det helhetlige bymiljøet fra perioden 1897 til 1904 Levanger fremdeles har som er grunnlaget for fredningen. Bykjernen er et unikt eksempel på arkitektur og byutviklingshistorie slik byggeskikken var etter bybrannen i 1897, står det i begrunnelsen.

- Vi er meget positive til at fredningen i sentrum endelig er avklart. Det gir oss større forutsigbarhet i hvordan vi kan utvikle byen vår. På grunn av den siste bybrannen i 1897 har vi et bysentrum som viser hvordan man bygget på slutten av 1800-tallet. Den skal vi ta vare på, sier Robert Svarva.

Pressekonferanse kl 14. i Sjøgata 12. Der møter ordfører Robert Svarva, byantikvar Tove Nordgaard og gårdeier Nils Heitlo.

I hovedsak er det området mellom Musikkens hus ved Stadionparken og til og med kirkegården som blir fredet.

KLikk for større foto

Lang prosess

Det var 10. desember 2008 at Riksantikvaren gjorde sitt midlertidige fredningsvedtak. Bakgrunnen var at utbyggere ønsket å rive to bygårder ved nedre torv. Nå er begge bygårdene totalrestaurert og fremstår som attraktive boliger etter stor innsats fra eierne. Den gang ble det nedlagt forbud mot riving og den midlertidige fredningen omfattet eksteriør og fasader på totalt 190 bygninger i det gamle bysentrum av Levanger. Når den endelige fredningen nå er vedtatt omfatter det 243 bygninger på 166 eiendommer fordelt på 167 dekar.

Unik mulighet

Fra før er det bare 10 fredede kulturmiljø i Norge. Sør-Gjæslingan er det som er nærmest Levanger. Bakgrunnen for en slik fredning er den totale kulturhistoriske verdien av miljøet, uten at enkeltobjekter i seg selv er fredningsverdige.

  • Det gir oss en unik mulighet til å utvikle sentrum av byen både for næringsliv, de som ønsker å bo der, og ikke minst for å utvikle turistnæringen i byen, sier ordføreren.
    Fredningen omfatter fasadene på bygninger, ikke interiøret. Både fronten mot gatene og fasadene i bakgårdene er omfattet av fredningen. Riksantikvaren er opptatt av at byen skal få utvikle seg. Vern gjennom bruk er mantraet som går igjen i det arbeidet som er gjort de ti siste årene og som nå skal forsterkes.
  • Utvendig er det viktig å tilbakeføre fasadene på de gamle bygningene til slik de så ut etter bybrannen i 1897. Innvendig står man friere til å gjøre endringer, sier Svarva.
    Når staten nå har fredet sentrum betyr det at de som eier gårdene får tilskudd som skal dekke de ekstrautgifter de får når de skal restaurere fasader tilbake til den stilen som er ønskelig. I de ti årene siden den midlertidige fredningen har det tilført byen litt over 12 millioner i direkte tilskudd til restaurering og seks millioner til en rekke undersøkelser og prosjekter knyttet til fredningen.

 
Mer næring og aktivitet

Levanger kommune har fått fått én million kroner fra fylkeskommunen til å utvikle mer næring i trehusbyen. Dette prosjektet er nå i startfasen. Målet er å skape mer liv i byen og få fylt opp mange av de lokalene som nå står ledige med ny aktivitet.

- Målet er at sentrum skal være spennende å ferdes i. Du skal overraskes over de mange tilbudene som finnes, sier Robert Svarva.

Bakgrunn:

Riksantikvaren vedtok 10. desember 2008 en midlertidig fredning av Levanger sentrum. Det kom som en reaksjon på plan- og utviklingskomiteens tillatelse til å rive to trehus i sentrum, Håkon den godes gate 32 og Jernbanegata 27A.

Den midlertidige fredningen ble påklaget av flere og 19. februar 2010 opphevet Miljøverndepartementet Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning fordi det ikke lenger var fare for at de to bygningene skulle rives.

10. februar 2011 kom varselet fra Riksantikvaren om oppstart av en varig kulturmiljøfredning. Dette arbeidet ble startet 1. september 2013. Etter omfattende arbeid med involvering av fagfolk og lokalbefolkning var forslaget til forvaltningsplan ferdig 14. mars 2014. Den omfattet 243 bygninger på 166 eiendommer fordelt på 167 dekar. Den ble først sendt på høring til involverte i Levanger i mai 2014. Deretter var det høring blant sentrale instanser før saken ble oversendt til Klima- og miljødepartementet som har forberedt saken for Kongen i statsråd.

Levanger kommunes temaside om fredningen i Trehusbyen.

Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren for detaljer om fredningsvedtaket.

Ytterligere opplysninger:

Robert Svarva - klikk for personkort
Robert Svarva

ordfører
tlf. 907 37 545
  Tove Nordgaard - klikk for personkort
Tove Nordgaard

byantikvar
tlf. 470 25 656

Til toppen av siden Publisert: 09.11.2018 09:10 Sist endret: 03.01.2019 08:50

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051