Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Folkemøte 20.11.13 - Riksantikvaren - pressemelding

Onsdag 20.11.13, kl. 18 - Riksantikvaren i Festiviteten

Pressemelding fra Riksantikvaren - som PDF

Folkemøte om kulturmiljøfredningen i Levanger

Onsdag 20. november kommer riksantikvar Jørn Holme til Levanger for å informere om status og framdrift i arbeidet med kulturmiljøfredningen.

Folkemøtet starter på Festiviteten kulturhus og kino klokken 18. I forkant av folkemøtet vil riksantikvar Jørn Holme informere kommunestyret om arbeidet med kulturmiljøfredningen samt foreta den offisielle åpningen av Levangers nye rådgivningskontor for trehusbyen. Rådgivningskontoret er lokalisert i Levangers rådhus og er etablert med prosjektmidler fra Riksantikvaren, Nord-Trøndelag fylkeskommunen og Levanger kommune.

Pressen er velkommen!

Om kulturmiljøfredningen
Når et kulturmiljø fredes, er det for å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet. En kulturmiljøfredning omfatter utearealene og det utvendige av bygningene, ikke det innvendige. Bebyggelsen i Levanger sentrum er unik i nasjonal sammenheng, særlig trebygningene i sveitser- og jugendstil. I Midt-Norge finnes det i dag nesten ingen intakte trehusmiljøer fra perioden 1896-1904, men Levanger sentrum har bevart mye av særpreget som treby fra denne tiden. Riksantikvaren har siden 2010 arbeidet med fredning av dette viktige kulturmiljøet.

Folkemøtet
På folkemøtet kan eiere, beboere og alle andre som er interessert få informasjon, stille spørsmål og møte Riksantikvaren. Det blir taler og bidrag fra riksantikvar Jørn Holme, fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø, Hanna Geiran og Hilde Monika Røstad fra Riksantikvaren, Jan Brendalsmo fra Norsk institutt for kulturminneforskning og representanter fra Levanger kommune.

Tidspunkt: Onsdag 20. november kl. 1800-2000
Hvor: Festiviteten kulturhus og kino i Levanger
Arr: Riksantikvaren i samarbeid med Levanger kommune
 Til toppen av sidenPublisert: 18.11.2013 14:07 Sist endret: 20.11.2013 22:45

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051