Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Budsjett 2017 - Levanger kommune

Behandles fra 07.09.16 - frist for innspill: 21.09.16

Formannskapet behandler rådmannens forslag 7. september 2016.
Forslaget ligger ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrebehandling 21. september 2016.
Ettersom budsjettet behandles så tidlig er det ikke med forslag til gebyrsatser mm nå. Disse kommer som egen sak etter at statsbudsjettet for 2017 er framlagt.

Klikk for budsjettforslag 2017, Levanger kommune som PDF 

Kommunelovens §§ 44-47

Budsjettforslag som PDF

Rådmannens orientering:
17.08.16 - 31.08.16 PDF

Behandlinger:
Formannskapet 07.09.16

  Si DIN meningSi DIN mening om budsjett 2017 (e-post: postmottak@levanger.kommune.no) 

 

Frist for innspill: 21.09.16


Mottatte innspill sortert på mottatt dato:

16.09.16 Utdanningsforbundet Levanger PDF v/Jens-Syver Løvli / Torhild Buran

16.09.16 Utdanningsforbundet i PPT, PDF v/Marieke Scherjon

16.09.16 Åsen Bygdeforum PDF v/Guri Skjesol, leder

14.09.16 Levanger seniorråd
Levanger seniorråd behandlet saken i møte 14.09.16, hvor det ble fattet følgende høringsuttalelse:
VEDTAK: Rådet tar formannskapets innstilling til etterretning.
Gebyrregulativ bes lagt fram for seniorrådet før endelig behandling i Kommunestyret

Til toppen av sidenPublisert: 07.09.2016 07:44 Sist endret: 21.09.2016 23:45

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051