Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019

Formannskapets innstilling - gi uttalelse

hopp til uttalelser>>


Klikk for rådmannens forslag som PDFRådmannens forslag til budsjett 2016 - økonomplan 2016-2019 PDF


Budsjett/økonomiplan vedtas av Levanger kommunestyre onsdag 16.12.15


Send uttalelse:

Konvolutt, symbol postmottak@levanger.kommune.no

Fristen for innspill til planen er 16. desember 2015


Uttalelser sortert på dato:


14.12.15 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger PDF

Guro Skjetne (leder) og Anne Grete Krogstad


08.12.15

Tilleggsforslag 5.3.4 Tekniske områder

Avsnitt temaplan vann og avløp, hvilke anlegg som skal komme først.

Rådmannen bes om å utrede en plan for sikker og trygg vannforsyning til Åsen.

Temaplan: Det må prioriteres å legge en ny hovedvannledning fra Ronglan til Åsen, som også fanger opp næringslivet (gårdbrukerne) på nordsida av Nesvatnet.

Begrunnelse:
Etter at Åsen fikk vannforsyning fra grunnboring i nedlagt grusgruve like sør for Hoklingen har det blitt ødelagt et stort antall beredere og blandebatterier i området som forsynes med dette vannet. Ingen kan med sikkerhet si hva som er årsaken. Selv om det tas prøver av vannet i anlegget som viser tilfredsstillende resultat, er det grunn til å stille spørsmål om hvilke kjemiske reaksjoner som skjer når dette vannet kommer i kontakt med metall i beredere og blandebatterier og korrosjon finner sted.

Det er dette vannet som kommer ut av kranene. Hva er de helsemessige konsekvensene på kort og lang sikt?

Dette har skapt berettiget utrygghet i lokalsamfunnet over kvaliteten på vannet som kommunene leverer. 

Åsen 08.12.2015
Fra Åsen Bygdeforum
v/ leder Guri Skjesol                                              


04.12.15
Forslag til Åsen:

  1. Gang og sykkelveg fra Åsen til Åsenfjord
  2. Ny kommunal barnehage i Torhaugen
  3. Oppgradering av lekestativ og uteområdet på skolen. Få det tilpasset barn med funksjonsnedsettelse.
  4. Ungdomsklubb
  5. Idrettshall


Astrid Cecilie Olaussen


02.12.15

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 02.12.2015

PS 20/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune - Eldres råds behandling

Forslag i møte:

Eldres råd er tilfreds med det fremlagte forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-

2019. Rådet fremmer følgende Verbalforslag;

Eldres råd ønsker å delta aktivt i omstillingsarbeidene i Pleie- og omsorg.

Eldres råd ønsker videre at det settes av midler til logopedstilling i omsorgstjenesten.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Eldres råd er tilfreds med det fremlagte forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019. Rådet fremmer følgende Verbalforslag;

Eldres råd ønsker å delta aktivt i omstillingsarbeidene i Pleie- og omsorg.

Eldres råd ønsker videre at det settes av midler til logopedstilling i omsorgstjenesten.


20.11.15

Budsjettvedtaket 2015 Appendix 13 punkt J. Husleie Breidablikktunet Omsorgsboliger.

Etter vedtaket fikk jeg spørsmål fra pårørende: Hva er årsaken til at betalingen på Breidabliktunet var mye forhøyet etter årsskiftet 2014-15? Jeg henviste de til Appendix 13.

I ettertid er det blitt meg fortalt att Omsorgsboligene på Breidablikktunet ikke er en del av boligforvaltningen, men ligger inn i budsjettet til institusjonen på Breidablikk.

Forventer at alle som leier kommunale boliger skal ligge inn under samme forvaltning. Slik at driftsbudsjett i omsorgstjenesten og utleie av leiligheter ikke blandes.

Når husleie på Breidabliktunet øker fra 8065,00 i -14 til 8870,00 pr.mnd for en leilighet på 34 m2 og for 45m2 til 9680- pr. mnd. i 2015. Til sammenligning betaler de ca. 7300,- på LBAS.

Da renta er på bunnivå og strømprisen er låg, forventet jeg at det blir godskrevet beboerne.

Ber politikerne gjennom budsjettet ordne opp i dette.

Alle omsorgsboliger flyttes over til boligforvaltningen, dette er også meget viktig etter som det kommer til nye omsorgssenter. Husleie og pleie må ikke blandes.

Regnskapet for omsorgsboligdelen på Breidablikktunet må også legges frem. ( etter andre tertial).

Det må også legges frem en husleieoversikt for Breidablikktunet de siste 10 år. Det må finnes i deres budsjett, har vansker med og finne det på nettet.

Guri Skjesol

Til toppen av siden
Publisert: 12.11.2014 09:28 Sist endret: 16.12.2015 21:45

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051