Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill

Frist for innspill: 10. april 2016

Hopp til innspill>>

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre dette innen 10. april 2016. Søknadsfrist for innsending av søknad til Post og teletilsynet fra kommunene er 10. mai 2016.

Levanger kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder er under arbeid:

  1. Ytterøy, ca 320 kunder
  2. Halsan ca. 100 kunder
  3. Ekne/Ronglan ca. 150 kunder


Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknaden:

  1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende.


Gode innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Kunngjøring skjer kun på Levanger kommunes nettsider.

Om breibandsstønadsordninga - Post- og teletilsynet.

Kontaktpersoner for spørsmål: Roar Eriksen. Kunngjøring skjer kun på Levanger kommunes hjemmeside.
Til toppen av siden

Frist for innspill er 10. april 2016, og innspillene sendes på e-post til

postmottak@levanger.kommune.no

og merkes «Høringsuttalelse fiberutbygging».


Mottatte innspill (2):


09.04.16 - Ytterøyutvalget PDF


07.04.16 - Åsen bygdeforum PDF

Til toppen av siden


 



Publisert: 15.04.2014 14:19 Sist endret: 11.04.2016 07:32

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051