Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Bredbånd 2018 - Ekne-Ronglan-Åsen

Frist for innspill: 25. mai 2018

Hopp til innspill>>

Levanger kommune planlegger å søke om Nkom-midler i 2018 for utbygging av bredbånd i kommunen i områdene Ekne-Ronglan og Åsen Nord mot Ronglan.

Bredbåndsdekninga i kommunen blir stadig bedre, men at deler av kommunen fortsatt ikke har god dekning

Levanger kommune ønsker derfor å søke statlige støtte til å bedre dette gjennom ordningen Nasjonal stønad til bredbåndsutbygging som forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Ordningen skal bidra til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av bredbånd skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 25. mai 2018.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder er under arbeid og søker tilskudd, gi din begrunnelse for at disse områder skal bygges ut:

 • Ekne-Ronglan og Åsen Nord mot Ronglan, ca. 350 husstander


Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknaden:

 1. Andel husstander med bredbåndshastighet inntil 10 Mbit/sek.
 2. Andel husstander mellom 10 Mbit/sek og 30 Mbit/sek.
 3. Lokal medfinansiering.Kostnadseffektiv nettutbygging
 4. Plan for bærekraftig drift etter utbygging.
 5. Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende.


Gode innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Om breibandsstønadsordninga - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Kontaktpersoner for spørsmål: Roar Eriksen. Kunngjøring skjer kun på Levanger kommunes hjemmeside.

Frist for innspill er 25. mai 2018, og innspillene sendes på e-post til

postmottak@levanger.kommune.no

og merkes «Høringsuttalelse fiberutbygging 2018».
Til toppen av siden


Innspill:

25.05.18 - Johannes Skilbrigt, Ronglan Innkjøpslag SA, Gamle E6 670, Ronglan

På Ronglan Innkjøpslag har vi butikk og næring i 2 etasjer, utleie til treningssenter samt utleie av 3 leiligheter. Behovet for nettkapasitet og hastighet er stort, og vi ønsker selvsagt at det legges fiber i dette området. Vi er en bedrift under utvikling, og ser vi har stadig større behov for raskt og stabilt nett på alt vi holder på med. Skal utviklingen i bygdene kunne fortsette er både næring og private avhengig av stabil nettilgang for å ha de samme mulighetene som de i mer sentrale strøk. Vi håper det er vår tur nå.


25.05.18 - Øystein Kristoffersen, Blomsterkasseriet AS, Gamle E6 639, Ronglan

Jeg og familien på 5 stk bor ved Gamle E6/FV 112.

Jeg driver et AS (netthandel) og et enkeltmannsforetak (produksjon av trevirke) og er meget avhengig av god internettforbindelse og hastighet, da med tanke på den daglige drift av hjemmeside og en kommende nettbutikk. Det aller meste av kommunikasjon med egne kunder og andre handelsforbindelser går via nett, det samme gjelder logistikkstyring. (transport) og den generelle handel. I det daglige arbeid jeg avhengig av hurtig opplastningskapasitet m.t.p på opp og nedlastning.

Min samboer jobber ofte på hjemmekontor og alt arbeid er avhengig av god telefondekning og internettforbindelse.

Familien og husstanden er i det daglige generelt meget avhengig av å inneha den beste forbindelse m.t.p. internett, da det meste av spillaktivitet og tv-titting er internettbasert, hvorpå kapasiteten til tider sliter når alle driver med sitt av aktiviter via internett.


25.05.18 - Anita og Amund Sand, Byavassveien 429, 7624 Ekne

Vi bor på et gårdsbruk ved Byavatnet på Ekne. I dette området ligger det flere gårdsbruk, andre næringsvirksomheter og fritidseiendommer. I hele området er det svært dårlig dekning for mobiltelefon, og noe tilbud om bredbånd finnes ikke. Dette er svært utfordrende da god nettdekning er en grunnleggende forutsetning for alle gjøremål i dagens samfunn, både i forbindelse med arbeid og privat.

Vi har planer og ønsker om å videreutvikle næringsvirksomheten på vår eiendom, men det er ikke gjennomførbart slik situasjonen er.

Breiband med god kapasitet er minst like viktig for bosetning og utvikling som veiforbindelse. Uten dette er det ikke realistisk å regne med fortsatt bosetning her vi bor. Dette opptar oss sterkt og vi antar at det også er i kommunens interesse at bosetningen opprettholdes i årene som kommer.

Vi ber derfor kommunen bidra til en snarlig utbygging av bredbånd til oss ved Byavatnet.


24.05.18 - Jonas Skogmo, leder Gottås Boligfelt Velforening

Jeg sitter som leder i Gottås Boligfelt Velforening. Vi har hatt møte der vi har diskutert dette med bredbånd ute på bygda her. I møtet kom det frem at det er mange som sliter med småe dagligdagse ting som Internett brukes til, ikke bare i boligfeltet men også mange andre rundt på bygda. Dette merkes spesielt på kveldstid og helg når mange er tilkoblet nett samtidig. Det er flere ute på bygda her som jobber en del på hjemme kontor som har problemer med å laste ned/opp dokumenter og filer som er nødvendig for å få gjort jobben sin. Jeg kan ta meg selv som ett eksempel, jeg sitter mye på nett igjennom jobb der vi bruker nettbasert program for å skrive tilbud,sende dokumentasjon og har det meste av kommunikasjon med kunder og leverandører der. Jeg har til tider ganske mye problemer med å få lastet inn det programmet da det krever en del kapasitet av nettet. Dette er det ganske mange som sliter med når de skal prøve å jobbe hjemme fra.

Ute på bygda bor det også ganske mange barn, disse får mere og mere lekser som gjøres over nett. Utviklingen av spill,mobil, streaming av filmer o.s.v blir det bare mere av som tiden går. Vet om flere som sliter med at de mister alt av intetnett på kveld og helg når flere husstander er hjemme og nettet er "overbelastet".

Her i boligfeltet er det også regulert for ganske mange tomter der det er planlagt videre utvikling av boligfeltet. Bare de siste årene har det blitt bygget 7 nye hus her, og jeg vet at det er flere som venter på at nye tomter skal bli klare for utbygging. Med den sprengte kapasiteten som er her på bygda, så må det en utbygging av bredbånd til for at vi som bor litt utenfor bykjernen skal klare å gjøre de dagligdagse tingen som jobb,skole og fritid i tiden fremover. Jeg vil også tro at en utbygging av bredband ute i distriktet vil medføre større interesse for tilflytting av folk, både fra Levanger Kommune og fra andre Kommuner. Folk som ser etter nye steder og bo, ønsker seg mulighet til å jobbe hjemme fra,gjøre lekser og kanskje se en film på nett uten at de må vente til naboen har lagt seg eller dratt bort på ferie..

Legger ved ett oversiktskart over hastigheten (pdf) de fleste her ute har, å den er ikke mye å skryte av.


24.05.18 - Rikke Mo Veie og Terje Veie 

Som beboere ved Gamle E6 på strekningen Åsen Nord mot Ronglan er vi svært interessert i utbygging av bredbånd også i denne delen av kommunen.

Vi opplever eksisterende bredbåndsdekning som for dårlig i henhold til dagens standard. Vi er selvstendig næringsdrivende med et kufjøs med melkerobot og teknologiske løsninger som krever god internettilgang. Enkelte i husstanden har arbeid og skole som krever arbeid med PC fra hjemmekontor. Her er vi helt avhengig av god internettilgang. Slik opplever vi ikke at det er i dag.

Vi slutter oss derfor til de øvrige innspillene på kommunen sin hjemmeside i denne saken, og ser fram til bedre bredbåndsdekning på strekningen Åsen Nord mot Ronglan.


24.05.18 - Lena Mäntynen og Odin Veie Ringstad

Vi er en familie på 4, (snart 5) som bor langs Fv.111, Gamle Kongeveg Sør 318. Har i dag "bredbånd" fra Telenor. Vi har det som heter Bredbånd 5, som er det dårligste abonnementet de har å tilby. Det greier de ikke å levere. Realiteten er 2-2.5Mbit/s. De har flere ganger forsøkt å skrudd opp hastigheten, men resultert i ustabil nettforbindelse.

 • Jobb i serviceyrket og som selvstendig næringsdrivende med mange fine hjelpemiddler over internett, fjernhjelp, nedlasting av programmvare, manualer, dokumentasjon eller mail.
 • Tjenester vi abonnerer på, eller som finnes gratis får vi ikke utnyttet fult ut. Dvs. nettavis, nett-tv, streaming av film/serier.
 • Lekser, innleveringer, nettbaserte studier/kurs.
 • Nettbank
 • Kompisgjengen bor ikke i nabolaget, så kontakt utenom skole og fritidsaktiviteter skjer mye via nett.


Med denne hastigheten kan disse punktene delvis brukes/benyttes og noe går ikke med dagens internettkapasitet eller mobile løsninger. Dette medfører at vi bli liggende etter når samfunnet ellers er i stor utvikling og basseres på at brukere har god nettilkobling.

Vi er jo "omringet" av fiber. Skogn har, det ligger fram til Skjerveshøgda og Veiesgrenda. Ekne og Åsen har. Som nevnt av flere ble det nedlagt trekkrør for fiber i forbindelse med asfaltering av Fv.111 mellom Åsen-Ronglan. Ekne-Ronglan.

Hva som gjøres i forbindelse med utvidelse av E6 og utbygging av kommunalt vann i Nordbygda i Åsen vet jeg ikke. Å legge et trekkrør når det først graves gir ikke den store ekstra kostnaden.


24.05.18 - Marta Myhr, Dullumgrenda 81, 7630 Åsen

Både som selvstendig næringsdrivende, arbeidstakere med mulighet for hjemmekontor og privatpersoner har vi behov for god internettdekning og telefondekning.

Vi har i dag veldig varierende dekning fra Telenor. Har meldt inn til Telenor flere ganger da vi faller ut av samtaler pga av nettet faller helt ned, men har fått hørt at de ikke har planer om videre utbygging for å forbedre mobilnettet. Vi har ikke fasttelefon, kun mobiler.

Men en husstand på 6 + 2 på kåret, hvor etter hvert alle i større grad benytter internett blir behovet større.

Skolen benytter internett og elvene har lekser på data, også skybasert.

Vi vet at flere og flere system også i landbruket blir skybasert.


23.05.18 - Åse Kristin og John Magne Holberg

Som beboere langs FV111/Gamle kongeveg sør 245/236 sliter vi i dag med for dårlig internettdekning etter dagens behov.

Dagens samfunn er lagt opp slik at alle offentlige tjenester, oppkobling av alarmtjenester, nett TV og sosiale medier er basert på god internettilgang.

Ønsker derfor å være med på en utbygging av fibernett for området.


22.05.18 - Hanne Elin Ovesen, Gamle E6, Ronglan

Å få bedre nett på Ronglan vil bety mye for alle på Ronglan. Varierende dårlig mobildekning og ikke minst dårlig internett, gjør at hele bygda henger etter på utviklingen.

For å beholde på ungdommen i bygda, lokale firma, og opprettholde utviklingen er det viktig at det bygges ut bredbånd på Ronglan.

Selv har jeg en del hjemmekontor og kan kun jobbe når ingen andre bruker nettverket, og dette er håpløst.


21.05.18 - Grete Hov og Lars Stokke

Vi driver gårdsbruk på Ronglan, kombinasjon med jobb utenfor gården gjør oss avhengig av stabil og god internettforbindelse.

Vi har anskaffet systemer for overvåkning og drift av produksjon. (Husdyr/Kornanlegg). Uten en god og stabil internettforbindelse vil vi ikke kunne utnytte dette fult ut.

Med jobb som har base i Trondheim og Lillestrøm og derfor mye hjemmekontor er dette avgjørende.

Vi jobber begge 100% stilling utenfor gården, og for å kunne kombinerer drift av gårdsbruk med dette, er vi avhengig av godt og stabilt bredbånd

Forrige runde med utbygging rakk ikke helt frem til oss, det var snakk om ca. 800m.

Vi regner med at utbygging i denne omgang også vil gjelde vårt gårdsbruk.


21.05.18 - Jon Ove Almaas, Gottås boligfelt

Vi er 11 husstander i Gottås boligfelt på Ronglan, som ønsker tilgang til raskere internett i vårt område. Mange av beboerne her har jobber der de kan arbeide fra heimen via internett. Samt at barn og ungdommer i feltet, er avhengig av raskt internett i forbindelse med skolearbeid og fritid. Gottås boligfelt har også store tomtereserver klare for utbygging for fremtiden, slik at raskere internettløsninger vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i området i fremtiden.


20.05.18 - Kolbjørn og Tuanjit Insuk Moe

Vi slutter oss til de andre uttalelser ang viktigheten av bredbåndsutbygging på Ronglan og ser frem til at arbeidet kan komme i gang og at vi kan få tilgang til en tilfredsstillende og ikke minst stabil internettkapasitet.


19.05.18 - Jon A. Fossum og Marit Fossum i Brasethvegen 5, Ronglan

Vi bor i Gottåsfeltet på Ronglan, og har med Telenor adsl ca 15 Mbit/sek. Mobilt bredbånd reklamerer med 40mbit/sek, men pga dekningen klarer de ikke levere mer enn ca 5mbit (og for ikke å glemme datakvotene, som gjør bruken meget kostbar).

Med dagens bruk av nett i husstanden holder det ikke, og med unger i hus som etter hvert blir ungdommer sier det seg selv at det blir kamp om båndbredden i fremtiden. Med TV-kanaler på nett, streaming av film og musikk, bruk av PC, mobil og nettbrett har vi en allerede presset nettilkobling.

I tillegg blir verden stadig mer tilkoblet Internett, noe som igjen fører til at vi som bor usentralt til kommer på etterskudd.

Uten å ha full kontroll på hva mine naboer tenker, tror jeg det er stor interesse for en modernisering av tilkoblingsmuligheter på Ronglan. I Gottåsfeltet er det 10 husstander, hvorav seks har barn under 10 år. Der er det nok flere som tenker som oss. I tillegg er det to ledige tomter, med mange flere regulerte tomter som venter. Mange potensielle kunder av bredbåndsutbyggingen.


09.05.18 - Einar og Catharina Kristoffersen Skei 

Vi er 5 personer i familien og kommer flyttende fra Trondheim til et gårdsbruk på Ronglan, innen delområde beskrevet som 3B ila. sommeren 2018. Vi opplever at området per i dag har <4Mbit nedhastighet. Dette er ikke forenelig med målet om å kunne beholde arbeidsroller i Trondheimskontor, og utføre disse fra hjemmekontor på Ronglan. Programvare og lasting av arkitektfiler krever stor kapasitet på internettlinjen. Vi ser også på muligheten for å drive forretnings- og kontorvirksomhet 100% fra gården (grunder-bedrift).

Det har lenge vært en trend at automasjonssystemer, produksjonssystemer, overvåkning- og alarmsystemer, etc. på gården tar av linjekapasitet, og man forvente at dette tiltar i økende grad. tillegg vil alt eller mye av skolearbeid, media, bildearkivering, post, nettbank, etc. i huset baseres på streaming- og internetttjenester.

Vi anser det som helt avgjørende for vår produktivitet i jobb og hverdag at det utbygges bredbånd til vårt delområde.


09.05.18 - Tove Johnsen

Vi bor i Holsandlia 3 på Skogn (venstresiden av Holsandlia).

Jeg skjønner ikke hvorfor vi i dette området også er med i en slik søknad.

På høyre side av Holsandlia er det bygd ut bredbånd. NTE svarer at de ikke vil bygge ut fordi det koster for mye.

Vi bor liksom for sentralt, men samtidig spredt på denne sida av lia. Vi blir ikke regnet med.

Derfor er spørsmålet mitt igjen, hvorfor er ikke vi med i en slik søknad?


02.05.18 - Johannes Skilbrigt, Eknesvegen 475

I den daglige driften på gården er god nettilgang en stadig viktigere faktor. Alt av styringssystemer det være seg foringsanlegg, ventilasjon, brannvarsling, regnskapsprogram, maskiner og utstyr styres og kontrolleres delvis via nett. Det er mange gårdsbruk langs denne veien og i dette området som har samme behov. Med den dårlige mobildekningen vi har i området blir ikke behovet for godt fastnett akkurat mindre.

I tillegg til næring, er det klart at som privatperson blir man også stadig mer avhengig av godt nett. Feks når ungene skal inn og gjøre lekser på itslearling er det jo litt greit om ikke det første kvarteret går med på å komme seg inn dit man skal begynne..

Trekkrør til fiber ligger jo allerede klar langs hele veien fra Ekne til E6 og fiberen er allerede lagt inn et stykke oppover veien, så en forlengelse er på sin plass nå syns vi;)


24.04.18 - Anders Vinje og Veronika Vordal

Vi er fire personer i husstanden (bosatt i nordre del av Åsen), som merker et stadig økende behov for rask internettlinje i dagens samfunn. Mye av tv/film går nå via internett og vårt eldste barn spiller/streamer en del, noe som krever sitt av internettlinjen.

Jeg jobber som journalist og har ofte mulighet, og behov, for å jobbe fra hjemmekontoret, men med dagens internettlinje er det umulig. Store bilder og videofiler er umulig å laste opp, noe som hemmer veldig for en som driver mye med store filer som krever rask internettlinje.

Dette, sammen med svært varierende mobildekning, fremmer behovet for fiber i det dekningsområdet som Levanger kommune nå planlegger å søke midler for.

Det ble forøvrig lagt ned trekkrør på fv.111 forbi oss når strekningen ble asfaltert, og stamfiberen som går til Åsen sentrum ligger bare noe få kilometer unna.


23.04.18 - Helga og Svein Opheim

Vi driver næring (smågrisproduksjon) i det som er beskrevet som område 2 ved Skilbrigt. Adressen er Eknesvegen 506.

Dagens produksjonsmetoder med foringsssystem, registrering og overvåking i fjøset gjør at det er en forutsetning å ha tilgang på gode internettsignal – da dette styres via nettet. Dette er pr. i dag ikke tilfredsstillende med svært lav hastighet/delvis totalt fraværende.

I tillegg har vi nesten ikke mobildekning på gården slik at vi må løpe rundt for å finne signal. I fjøset er det ikke mobilsignal.

Kort oppsummert er vi hemmet i driften med dagens standard og behovet for å få innført breiband er stort.

I tillegg må det nevnes at det i forbindelse med asfaltering av fylkesvegen ble lagt «trekkrør» for legging av breiband.

I tillegg er det selvfølgelig en fordel å ha breiband da vi ser at internett stadig blir mer dominerende i hverdagen også privat.

Til toppen av sidenPublisert: 20.04.2018 12:30 Sist endret: 26.05.2018 12:50

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051