Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Aldersvennlig by og lokalsamfunn

Frokostmøter for å få innspill til det videre arbeidet

Pressemelding - Levanger - aldersvennlig by og lokalsamfunn

Som tredje kommune i Norge er Levanger tatt opp som medlem i WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Denne våren starter arbeidet for fullt.

Første steg i Levanger er å invitere eldre til åpne frokostmøter for å få innspill til det videre arbeidet. Frokostmøtene vil bli avholdt på ulike steder i kommunen nå i vår.

Tirsdag 26.03.19, kl. 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00) sted: Skogn helsetun

Torsdag 28.03.19, kl. 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00 sted: Levanger bo og aktivitetssenter

Mandag 01.04.19, kl. 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00) sted: Åsen – Sanitetshuset

Velkommen!


 • Levanger kommune ble medlem i WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn i 2017, etter et vedtak i formannskapet 27.04.16.
 • Prosjektet/nettverket «Aldersvennlige byer og lokalsamfunn» er et internasjonalt tiltak som WHO har satt i gang for å hjelpe byer til å forberede seg på den raske aldringen og den økende urbaniseringen.
 • WHO har samlet byer i en rekke land i nettverket og laget en veiledning som synliggjør faktorer for en aldersvennlig by.
 • Medlemskapet er gratis, men medlemmene forplikter seg til å arbeide for aldersvennlige byer/samfunn.
 • Medlemskap gir tilgang til prosjekter, erfaringsutveksling og initiativer, samt teknisk veiledning og oppfølging gjennom prosessen med implementering av tiltak
 • I dialog med eldre mennesker i medlemslandene har WHO-nettverket definert åtte områder som innvirker på eldre mennesker helse og livskvalitet:
  - Utendørsområder og bebyggelse
  - Transport
  - Bolig
  - Sosial deltagelse
  - Respekt og sosial inkludering
  - Deltagelse i samfunns- og arbeidslivet
  - Kommunikasjon og informasjon
  - Helse- og sosialtjenester 

Relevans 

Stortingsmelding Meld. St. 15 (2017–2018), Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

DK 05.12.18 - «Aldersvennlig by» presentasjon PDF v/kommunalsjef helse Lars Kverkild

Kommunestyret 21.11.18 - sak 66/18 - Svar på interpellasjon Fo 21/18 - "Leve hele livet" - video

Formannskapet 27.04.16 - sak 41/16 - Søknad om medlemskap i WHOS globale nettverk for aldersvennlige byer

WHO - About the Global Network for Age-friendly Cities and Communities

Til toppen av siden 

 

 Publisert: 14.03.2019 07:41 Sist endret: 05.11.2019 15:39

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051