Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skolebruksplan 2010-2014 - Levanger

Kommunestyrets behandling og vedtak 03.03.10

------------------------------

Driftskomiteen behandlet Skolebruksplan i sitt møte 4. november 2009 og fattet følgende vedtak:

”Kommunestyrets vedtak om skolestruktur under økonomiplanbehandlingen 21.10.09 (sak 55/09) står fast. Den delen av høringsdokumentet som omhandler forslag til ulike strukturtiltak sendes likevel med på høringsrunden. Opplysningene her vil være nyttig oppdatering av tilgjengelige data framover – sammenholdt med elevstallutviklingen slik den er skissert av SSB.

Driftskomiteen forholder seg til denne investeringsrekkefølgen innen oppvekst:

Nesset u-skole, Mule skole, Ytterøy

Trude Nøste - klikk for personkortMed disse kommentarene sendes forslag til skolebruksplan 2010-2014 ut på høring med høringsfrist 20.01.2010.”

Driftskomiteen får saken til ny behandling 17.2.2010 og planen skal endelig behandles i kommunestyret 24.3.2010.

Dersom det er behov for å få ytterligere informasjon om Skolebruksplanen, vennligst ta kontakt med kommunalsjef Trude Marian Nøst.

Høringsdokumenter:

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  1. Vedtak i sak 33/08 i driftskomiteen
  2. Vedtak i sak 7/09 i administrasjonsutvalget PDF


Vedlegg:

  1. Skolebruksplan 2010-2014. Prosjektrapport.
  2. Prognose, elevtall og klasser på de enkelte skoler. Vedlegg 1 til skolebruksplanen.
  3. Alternative modeller for strukturendringer i skole. Vedlegg 2 til skolebruksplanen.
  4. Anslag beregnet årlig økonomisk effekt av strukturendringer. Vedlegg 3 til skolebruksplanen.
  5. Notat om spørrerunde etter tidligere skolenedlegginger. Vedlegg 4 til skolebruksplanen.
  6. Sammenstilling av innspill til prosjektgruppa. Vedlegg 5 til skolebruksplanen.


Høringsfrist er satt til 20.1.2010.

Høringsuttalelser sendes på e-post til postmottak@levanger.kommune.no.

Gå til toppen

Høringsuttalelser:

21.01.10
Norsk skolelederforbund, Levanger, v/Torje Munkeby
høringsuttalelse PDF

---------

21.01.10
Skogn BU, Samarbeidsutvalget v/Tone Nergård
høringsuttalelse PDF

---------

21.01.10
Ekne skole, Klubben v/Beate Lie
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
Halsan/Momarka OS, Samarbeidsutvalget v/Ragnar Norum
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
Åsen OS, FAU v/Per Olav Langås
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
Okkenhaug OS, FAU v/Line Thorsen - Samarbeidsutvalget v/Odd Gunnar Berg
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
Frol OS, Samarbeidsutvalget v/Evelyn Gulstad Otlo
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
IL Aasgutten v/Ole Øystein Nesjø
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
Nesset US FAU v/Olav Dehli
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
Ytterøy skole, Samarbeidsutvalget v/Erling Daae Forberg
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
Nesset ungdomsskole, Samarbeidsutvalget
høringsuttalelse PDF

---------

20.01.10
Tuv FAU v/Torunn Rogdaberg
høringsuttalelse PDF

---------

19.01.10
Mule FAU v/Rigmor Asperheim
høringsuttalelse PDF

---------

18.01.10
Ytterøy skole, Klubben v/Randi Amundal
høringsuttalelse PDF

---------

18.01.10
Åsen OS v/Torje Munkeby
høringsuttalelse PDF

---------

18.01.10
Åsen barne- og ungdomsskole, Samarbeidsutvlaget
høringsuttalelse PDF

---------

18.01.10
Senterpartiet v/Guri Skjesol
høringsuttalelse PDF

---------

18.01.10
Utdanningsforbundet Levanger
høringsuttalelse PDF 

---------

14.01.10
Ytterøyutvalget v/Kjell Vandsvik
høringsuttalelse PDF

---------

14.01.10
Nesheim skole, Samarbeidsutvalget v/Jon Arne Finnes
høringsuttalelse PDF

---------

13.01.10
Mule skole, Klubbstyret for Utdanningsforbundet
høringsuttalelse PDF

Publisert: 06.11.2009 09:39 Sist endret: 04.03.2010 09:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051