Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 13.11.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Troset grustak (sak PS 52/19)
Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av eksisterende grustak (gnr 106, bnr 1) og sikre framtidige utviklingsmuligheter for uttak av grusressurser i Troset grustak. 

Detaljregulering Lundvegen 1 (sak PS 53/19)
Planforslaget tilrettelegger for fortetting av eksisterende eneboligtomt i Lundvegen 1, gnr 32, bnr 65 og 85 i Holsandlia på Skogn. Det planlegges for ett leilighetsbygg med 6 leiligheter på tomta.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 10.01.2020.


Oppstart planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1 og 187/1
I henhold til plan- og bygningslovens §12-3, og § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplan og høring av planprogram for Husby høydebasseng, gnr/bnr 188/1 og 187/1, Levanger kommune - varslingsbrev PDF.

Oppstart planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1 og 187/1

Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes til Asplan Viak AS, eller på epost til: bjarte.lykke@asplanviak.no.
Frist for å komme med merknader er satt mandag 9. september 2019.
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/Bjarte Lykke. Alle mottatte merknader blir oversendt kommunen sammen med planforslaget.


Navneforslag - Barne- og avlastningsboligen - Frol

- frist: 01.09.19


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).

 Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 21.11.2019 10:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051