Pårørendetreff - verktøy for pårørende til langvarig syke

Målgruppe
Pårørende til pasienter med ulike typer uhelbredelig sykdom, eller til pasienter som står i et langvarig pasientforløp i Levanger. For eksempel kreftsykdom,
hjerte- og lungesykdommer, diabetes, muskelsykdommer, ervervede eller medfødte funksjonshemminger.

Mål
Gi pårørende/pasienter informasjon og redskap til å mestre hverdagen med alvorlig og/eller kronisk sykdom i familien. Bidra til å redusere de belastninger, samt gi mulighet for å
treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Tidspunkt
Fredag 13.01.2023 13:00 - fredag 16.06.2023 00:00
Sted
Kirkens bymisjon, Levanger

NB! 24.3.23 endring i programmet.
Det vil bli gitt informasjon om rett til individuell plan/koordinator v/Jon Reinertsen, samt info/visning om digitale laæringsportaler hos kreftforeningen

Tema og oversikt over datoer til pårørendekurs i 2023 (PDF, 2 MB)

Arrangør

Levanger kommune

Kontakt

Grete Haanes Brenne

Andre tidspunkt

 1. Fredag 13.01.2023 13:00 - fredag 16.06.2023 00:00
 2. Fredag, 13.01.2023 13:06 - 13.01.2023 15:00
 3. Fredag, 27.01.2023 13:00 - 27.01.2023 15:00
 4. Fredag, 10.02.2023 13:00 - 10.02.2023 15:00
 5. Fredag, 24.02.2023 13:00 - 24.02.2023 15:00
 6. Fredag, 10.03.2023 13:00 - 10.03.2023 15:00
 7. Fredag, 24.03.2023 13:00 - 24.03.2023 15:00
 8. Fredag, 21.04.2023 13:00 - 21.04.2023 15:00
 9. Fredag, 05.05.2023 13:00 - 05.05.2023 15:00
 10. Fredag, 05.05.2023 13:00 - 05.05.2023 15:00
 11. Fredag, 19.05.2023 13:00 - 19.05.2023 15:00
 12. Fredag, 02.06.2023 13:00 - 02.06.2023 15:00
 13. Fredag, 16.06.2023 13:00 - 16.06.2023 15:00