Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem - klikk for PDF(Årshjul>)

Kortversjon av Plan- og styringssytem for Levanger kommune og Verdal kommune PDF - oversikt over planers formål og innhold

Samkommunestyrets sak 14.07.12 - PS 18/12 Kommunalt plan- og styringssystem - revidert 2017, Levanger - Verdal


I Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.2008 og Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992, stilles det krav til hvilke styringsdokumenter kommunene skal ha, til innholdet i dem og til forholdet mellom dem.

Styringsdokumentene er planstrategien, kommuneplanen med samfunnsdel, arealdel og kommunedelplaner, økonomiplan, budsjett og regnskap og årsberetning.

Kommunenes oppdrag kan deles inn i tre hovedområder: tjenesteyting, forvaltning og samfunnsutvikling.

Plan- og styringssystemet kan deles i to deler:

  • planlegging
  • kontroll og rapportering.


Styringsdokumentene skal gi politisk og administrativ ledelse et godt beslutningsgrunnlag for å kunne sikre langsiktig og helhetlig utvikling innenfor hovedområdene, slik at innbyggernes framtidige behov kan ivaretas innenfor disponible rammer.

Plan- og styringssystemet består av de plan- og styringsdokumenter nevnt. Figur nedenfor viser forholdet mellom disse.

Forholdet mellom styringsdokumentene - klikk for PDF
       Til toppen av siden - årshjul>

Publisert: 13.08.2012 09:05 Sist endret: 09.02.2018 08:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051