Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Samfunnsanalyse - Levanger og Verdal

Kommunene Verdal og Levanger har en felles visjon for samfunnsutvikling i kommunene:
«Livskvalitet og vekst». For å være i bevegelse mot visjonen, er det i nåværende kommuneplan samfunnsdel definert overordnede samfunnsmål og delmål. Denne ble revidert i 2014 og er felles for begge kommuner.

For å utforme samfunnsmål, må vi vite hvordan samfunnet i og rundt oss utvikler seg. Hvilke trender, utfordringer og muligheter ser vi, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt? Samfunnsanalysen skal hjelpe oss med dette. Kunnskap i form av bl.a. statistikk, forskning og erfaring er i dette dokumentet bearbeidet og analysert, og skal forhåpentligvis bidra til en felles plattform for kommunale planprosesser og skal bidra til å sikre helhetlig planlegging i kommunene.

Samfunnsanalysen danner dermed også grunnlag for utforming av den kommunale planstrategien. Den lovpålagte planstrategien krever en drøfting av strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen. Samfunnsanalysen skal ha som formål å ivareta denne drøftingen.

I tillegg skal samfunnsanalysen bidra til å sikre et felles og helhetlig utgangspunkt for de ulike sektorenes bidrag i planleggingen. Analyser gjøres gjerne sektorvis og tematisk i de ulike planprosessene, og samles og blir skriftliggjort i samfunnsanalysen. En samlet og helhetlig samfunnsanalyse skal derfor bidra til kortere og mer oversiktlige plandokumenter.

I analysene har vi til en viss grad forsøkt å bruke FNs bærekraftsmål som en rettesnor. Disse målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn, og er relevant og forpliktende for alle land – og alle kommuner - å jobbe etter.

Klikk for Samfunnsanalyse som PDF

Til toppen av siden

Publisert: 02.10.2015 10:44 Sist endret: 09.12.2016 15:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051