Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Regnskap - årsberetning Levanger kommune

Kommuneloven § 48 Årsregnskapet og årsberetningen 

Regnskap - Kommunelovens §48, pkt. 5
Kommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 

Regnskap som PDF Netto
driftsresulat
(mill)
Mer-/mindre-
forbruk
(mill)
Årsregnskap 2021 43,6 0,0
Årsregnskap 2020 - 27,6  0,0 
Årsregnskap 2019 -13,3 -19,0
Årsregnskap 2018 -12,6 0,0
Årsregnskap 2017 2,7 1,0
Årsregnskap 2016 63,0 52,2
Årsregnskap 2015 22,5 14,5
Årsregnskap 2014 0,2 1,3
Årsregnskap 2013 2,9 -13,7
Årsregnskap 2012 4,9 0,0
Årsregnskap 2011 20,2 8,5
Årsregnskap 2010    
Årsregnskap 2009    
Årsregnskap 2008    
Årsregnskap 2007    
Årsregnskap 2006    
Årsregnskap 2005    
Årsregnskap 2004    
Årsregnskap 2003    

-------------------------

Årsberetning - Kommunelovens §48, pkt. 5
I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.


Andre

grunnskolen - tilstandsrapport 2010 PDF
       Til toppen av siden

Publisert: 13.12.2011 15:40 Sist endret: 11.04.2022 12:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051