Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Økonomiplan/budsjett

Om budsjett/økonomiplan


Budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024 


Budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 - Spørsmål og svar

 


Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune - vedtattBudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 - video - etter pause

 


Budsjett 2018 - klikk for dokument som PDFBudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 - video - etter pause


Budsjett 2017, økonomiplan 2017-2020 video - video etter pause

Klikk for Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune som PDF

 


Budsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 

Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune som PDF- video - video etter gruppemøte


Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 - video - etter pause

Budsjett 2015 - klikk for PDF-versjon


Budsjett 2014, økonomiplan 2014-2017 - video - etter gruppemøte

 


Budsjett 2013, økonomiplan 2013-2016 - video - avstemning

 


Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 - video - avstemning

 


Budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 - video - etter pause

 


 

Klikk for budsjettdokument i PDFBudsjett 2010 -  video - etter pause - avstemning

 


Budsjett 2009 - video  (vedtak)

 


Budsjett 2008 - video


Budsjett 2007 - video


Budsjett 2006


Budsjett 2005


Om Budsjett/økonomiplan

Økonomiplan - kommunelovens §44

  • Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan
  • Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår
  • Økonomiplan og handlingsprogram utarbeides med utgangspunkt i kommunedelplanene og skal ha prioriteringer i samsvar med føringer i kommuneplanens samfunnsdel

  
Budsjett - kommunelovens §§ 45 og 46

  • Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår
  • Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.
  • Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret


Bindende virkning - budsjettrevideringer - kommuneloven § 47

  1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum.
  2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.
  3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

        Til toppen av siden

Publisert: 13.12.2011 15:32 Sist endret: 19.03.2021 09:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051