Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplanens samfunnsdel 2021-2030

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2030 - k-styre sak 34/21

 


Følgende overordnede strategier er vedtatt og skal innarbeides i Kommuneplanens samfunnsdel ved revidering:

Klima og Miljøstrategi (Samkommunestyresak 37/17) 

 • Minske transportbehovet i og rundt våre tettsteder
 • Overgang til klimanøytrale transportmidler, det vil si el, hydrogen og biodrivstoff som energibærere.
 • Minske energibehovet i bygningsmassen og bruke fornybar energi til oppvarming.

 
Strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi) (K.sak 67/17)

Tentative mål:

 • Levanger og Verdal som kommuner skal sammen med innbyggere, næringsliv og FOU-institusjoner bidra til samskaping av nye og effektfulle ideer, løsninger og tjenester.
 • Levanger og Verdal skal fornye og forbedre kommuneorganisasjonen, slik at utfordringer og potensialer i de kommunale tjenestene blir løst og forløst.
 • Levanger og Verdal skal være førstevalget for næringsliv, ledere og arbeidstakere som vil bidra og utvikle samfunn og organisasjon gjennom forskning og innovasjon.                       

 
Strategier:

 • Styrke kommunenes vilje, evne og kultur for å jobbe med FOUI i alle ledd av organisasjonen, og kvalifisere ledere og ansatte for FOUI-aktivitet i egen virksomhet.
 • Målrette, systematisere og evaluere FOUI-innsatsen i egen virksomhet.
 • Utvikle lokaldemokratiet til å bli enda mer involverende og samskapende, for å utvikle nye løsninger i samarbeid med innbyggerne.
 • Samarbeide målrettet og systematisk med universiteter og andre FOU-institusjoner om praksisutvikling, utdanning av studenter og FOU-aktiviteter.
 • Utvikle nye samarbeidsformer og samspill med næringsliv, frivillighet og innbyggere.
 • Videreutvikle og styrke partnerskap og nettverkssamarbeid om innovasjon og FOU regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 


Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

       Til toppen av siden


 

 

Historikk

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - komsak 64/14, 17.12.14

Great Britain - flag Municipal Masterplan 2015-2030 (in English) PDF

 

 Klikk for plandokument i PDF

Klikk for utfordringsdokument i PDF

       Til toppen av siden

Publisert: 13.12.2011 15:44 Sist endret: 08.07.2021 10:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051