Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommuneplanens arealdel

Rullering av kommuneplanens arealdel og arbeid med nye kommunedelplaner for Skogn sentrum og Åsen sentrum, planperioden 2021-2040

Status for arbeidet:
Planforslagene har vært på høring våren/forsommeren 2021. Kommunen har i løpet av høringen mottatt 52 høringsuttalelser, inkludert noen innsigelser til deler av planforslagene. Det jobbes for tiden med å revidere planforslagene slik at de på nyåret kan fremmes til politisk sluttbehandling (vedtak).


 

Kommuneplanens arealdel - dokumenter i planarkivet

Publisert: 13.12.2011 15:44 Sist endret: 01.12.2021 09:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051