Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Befolkning og folkehelse

  • Befolkninga i Verdal og Levanger øker i antall, men mindre enn landsgjennomsnittet.
  • Andelen senior-innbyggere i Verdal og Levanger øker, mens barnetallet synker.
  • Den generelle folkehelsa i kommunene våre er god, og folk trives i Verdal og Levanger. Livskvaliteten og andelen som rapporterer god egenvurdert helse har økt fra HUNT 1 (1984-1986) til HUNT 3 (2006-2008), særlig blant menn.
  • Det er betydelige sosiale forskjeller i helse og livskvalitet i befolkninga vår. Trenden sammenfaller med landet for øvrig.


Her finner du kunnskap om innbyggerne i Verdal og Levanger; hvordan befolkninga er sammensatt, hvordan folkehelsa i kommunen ser ut (helse, sykdom, trivsel), om levevanene våre og om privatøkonomien vår. Du vil også finne sentrale data om sosiale ulikheter i befolkninga i denne kategorien. Årsakene til folkehelseutviklinga er komplekse og må sees i sammenheng med total samfunnsutvikling. Påvirkningsfaktorer for helse finnes i alle øvrige kategorier i Kunnskapsgrunnlaget.

Analyse av dataene finnes i planstrategien og kommunenes årsrapport.

Publisert: 18.06.2013 09:17 Sist endret: 18.10.2013 13:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051