Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde_leslitt

Levanger A til Å

Steder, begivenheter og gårder det er skrevet om i form av 
bøker, artikler, nettsider og annet tilgjengelig materiale. For personnavn se Kjente personer.

base klipp wiki www
Eksempel:        
Levangermartnan (Marsimartnan)
         
A        
Alnesfjæra      
Alstadhaug kirke, se også de enkelte prester under Levangerbiografier f.eks. Bolling, Reidar
Alstadhaug kirke: Ammestua    
Alstadhaug kirke: Herrestua    
Alstadhaug kirke: Kirkegård    
Alstadhaug kirke: Prestegård    
Alstadhaug kirke: Preste-biografier        
Alstadhaug kirke: Preste-gårdssalget 2003        
2. verdenskrig, se Levanger-distriktet fra 2. verdenskrig
Ankolm  

 

Armfeldt, C.G og karolinerne  
Aviser i Trøndelag, se også Indtrøndelagen Socialdemokrat, Levanger-Avisa og Nordenfjeldsk Tidende og Trønder-Avisa    
Badeland, se også Moan Idrettspark        
Bakken aldersheim    
Bakkan velforening        
Bamberg arbeidskirke  
Benum-gården, se Bratsberg-gården under Levanger by        
Berg Eiendom a.s.        
Biobanken      
Biogass, se Econpro a.s.        
Bjerkans fotoarkiv, se Levanger museum        
Bjørken, K. a.s. (Åsen)        
Bjørnang (Skogn)        
Bjørvika, se Bygdetunet i Bjørvika under Ytterøy        
Black Design a.s.      
Bondens marked, se Slow City under Levanger By      
Borgsåsen (Frol)      
Breidablikk Aldersheim (Nesset)        
Bruborg Vel        
Bruborg-området        
Brustad Buss a.s.        
Brusve bru, se Levanger By: Bruer i Levanger        
Brusve Gård    
Brusve Gård: arrangement        
Brusve Gård: Brusve-spillet        
Brusve Gård: Restaureringsarbeid        
Brusve Gård: 200 års jubileum i 2003      
Brusve Gård: Urtehage      
Brusve Gårds venner      
Buekorps, se Levanger By        
Bureising i Levanger        
Bybranner, se Levanger By    
Bygdeallmenninger, se også de enkelte allmenninger f.eks. Skogn og Grønningen allmenninger og Åsen Bygdeallmenninger. Se også Frolfjellet        
Bygdeborger i Levanger        
Bygdeborger i Levanger: Digerberget      
Bygdeborger i Levanger: Halsstein      
Bygdeborger i Levanger: Våttåhaugen      
Bygdebøker, se Skogn Historie    
Bygdekvinnelag i Levanger    
Bygdemøller i Levanger        
Byggeskikk, se Levanger sentrum og trehusbebyggelsen, samt Trønderlåna    
Børøya (Frol)      
Børøya: Konflikt og rettssak 2002-dato        
Campus Røstad, se Høgskolen på Røstad (HiNT)    
Carl Johans väg (Verdal)    
Commidt Midt-Norge kommunikasjon a.s.        
Dialekter i Trøndelagsbygdene    
Ecopro a.s.        
Eggen trafikkskole a.s.        
Eidsbotn, se Levanger-sundet under Levanger By      
Ekne    
Ekne: Ekne Kompetansesenter        
Ekne: Småbåthavn        
Ekne: Kulturminne, kulturlandskap og kulturvern        
Ekne: Strømberg Industri a.s.        
Ekspomessa (Skogn)        
Eventyr og sagn, se Folkeminne i Levanger, samt Sagn og eventyr fra Levanger-distriktet      
Elvebredden Borettslag        
Elvepromenaden      
Elverhøy (Bruborg)        
Elvestien        
Elihumenigheten        
Elvheim bygdetun, se under Åsen      
Fakkelstafetten i 1994, se også Levanger-martnan under Levanger By        
Falstad  - minnested og senter for menneskerettigheter (Ekne)      
   
Falstad: Falstadfangers legat        
Falstad: Falstadmuseet      
Falstad: Falstadsenterets Venneforening        
Falstad: Falstadskogen, se også Krüger, Frida under Levanger-biografier        
Falstad: Falstadstipend        
Falstad: Fangeleiren

 
Falstad: Innherad tvangsarbeidsleir 1945-49        
Falstad: Litteraturliste        
Falstad: Majavatn-tragedien    
Falstad: Markering av frigjøringsjubileet maidagene 1995        
Falstad: Petar Krasjula; jugoslavisk krigsfange, se også Krüger, Frida under Levanger-biografier        
Falstad: Seminar, fangetreff, minnemarsj m.m        
Falstad: Utstillinger        
Falstadbukta        
Fellesprodukter a.s.
Fenka, se Fenka, Levanger Bibliotek og Levanger Ungdomsråd under Levanger By      
Ferdselsveier i fjellet, se også Pilegrimsleia gjennom Levanger        
Feren, Fersvatnet og Færsdalen i Meråker        
Feren, Fersvatnet og Færsdalen i Meråker: Forra        
Finsvikhavn (Ekne)        
4-H klubber i Levanger        
Folkedans, se Levanger-ringen        
Folkeminne i Levanger, se også Historier og sagn fra Levanger        
Folkets Rett, se Indtrøndelagen Socialdemokrat        
Foreningen Norden, avd. Levanger        
Forforedling b.a. på Heir        
Forra, se Feren, Fersvatnet og Færsdalen i Meråker    
Frelsesarmen i Levanger        
Frol kommune til 1962    
Frol: Kulturminne, kulturlandskap og kulturvern        
Frol Symfoniorkester, se Musikkliv i Levanger        
Frol Utvikling a.s.        
Frolfjellet  
Frolfjellet: Ferdselsveier i fjellet    
Frolfjellet: Fjellenes år (2002)      
Frolfjellet: Forra        
Frolfjellet: Frol bygdeallmenning    
Frolfjellet: Frolfjellplanen (Flerbruksplan)      
Frolfjellet: Funn av gammel jernindustri    
Frolfjellet: Heglesvollen    
Frolfjellet: Heståsdalen    
Frolfjellet: Hårskallen    
Frolfjellet: Hårskalltrampen      
Frolfjellet: Leins-slettene      
Frolfjellet: Reinsjø statsalmenning      
Frolfjellet: Roknesvollen/4H-seter    
Frolfjellet: Samer og samisk aktivitet i fjellet      
Frolfjellet: Setervoller i fjellet      
Frolfjellet: Skallstuggu    
Frolfjellet: Vulusjøen    
Frolfjellet: Vulusjøvegen      
Frolfjellet: Vulusjølaget hytteforening    
Frolfjellet: Øvre Forra Naturreservat    
Fættenfjorden krigsminne, se også Tirpitz      
Gaden & Larsen Levanger a.s.        
Gamle Kongeveg, se Carl Johans väg        
Gammel jul i Skogn, se Skognmartna        
Gasskraftverk i Skogn, se også Norske Skogindustrier        
Gata vår, se Gatenavn under Levanger kommune      
Gilde Produksjon a.s.        
Gilstad Trelast a.s.        
Gjeite      
Gjemblefeltet        
Granfoss kraftverk, se Levanger kommunale el-verk        
Granskogen sjøbad og restaurant, se Sjøbadet (Nesset)        
Gravhauger i Levanger, se også Gjeite og Fortidsminner i Levangerdistriktet        
Grendal Auto a.s.        
Grensevakta 1905, se Forsvarshistorie under Rinnleiret        
Grønningen (Markabygd), se også Skogn og Grønningen allmenninger        
Gråmyra (Skogn)        
Gullgraverekspedisjon fra Levanger i 1853        
Gårdsnavn, se Stadnavn i Levanger        
Halsan      
Hammervatnet (Åsen)      
Hansfoss kraftverk, se Levanger kommunale el-verk        
Hegle Grendehus a.l.        
Hell - Levangerbanen, se også Levanger Jernbanestasjon under Levanger By      
Hell - Levangerbanen: 100 års jubileum (2002)      
Helleristninger i Levanger        
Helleristninger i Levanger: Holtås (Ronglan)      
Helleristninger i Levanger: Okkenhaug        
Hestøya (Skogn)      
Himmelbrua, se Levanger By: Bruer i Levanger        
HiNT, se Høgskolen på Røstad        
Holsandkaia        
Holtås, se Helleristninger i Levanger      
Holåsen (Skogn)        
Hopla-vassdraget (Åsen)      
Hotran-vassdraget (Skogn)        
Hugos Tivoli        
Husmannsplasser i Levanger        
Hveding Auto, se Hveding-gården under Levanger By      
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)      
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT): Friluftsområdet på Røstad, se også Røstad skole under Skoler i Levanger        
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT): Utbygging av Røstadområdet        
Høyslo-Leinsmarka (Skogn)        
Håmmår'n fjellsportsklubb        
Hårskallen, se Frolfjellet        
Idrettslag i Levanger        
Idrettslag i Levanger: Ekne IL        
Idrettslag i Levanger: Frol IL        
Idrettslag i Levanger: IL Sverre      
Idrettslag i Levanger: Idrettsskole        
Idrettslag i Levanger: Innherred Seil- og Sjøsportforening        
Idrettslag i Levanger: LFK        
Idrettslag i Levanger: LHK        
Idrettslag i Levanger: Levanger Handicaplag        
Idrettslag i Levanger: Levanger Helsesportslag        
Idrettslag i Levanger: Levanger Judoklubb        
Idrettslag i Levanger: Levanger kommunale bedriftsidrettslag        
Idrettslag i Levanger: Levanger og Frol skytterlag        
Idrettslag i Levanger: Levanger Pistolklubb        
Idrettslag i Levanger: Levanger Svømme- og Livredningsklubb        
Idrettslag i Levanger: Markabygda IL        
Idrettslag i Levanger: Nessegutten IL        
Idrettslag i Levanger: Ronglan IL        
Idrettslag i Levanger: Skogn Darts Club        
Idrettslag i Levanger: Ytterøy IL        
Idrettslag i Levanger: Åsgutten IL        
Industribedrifter, se også den enkelte bedrift f.e.s. Gilstadsaga. Før 1962, se Levanger By, etter kommunesammenslåingen ordnet under bedriftens navn        
Indherreds Aktie Dampskibsselskab, se også Trondheimsfjorden, Rutetrafikken på        
Industriell Produktservice a.s.        
Indtrøndelagen Socialdemokrat (1912 - 1923)      
Innherred        
Innherred Barnehjem        
Innherred Bygg as        
Innherred Produkter i.s.k.        
Innherred Seniorbedrift        
Innherred Sykehus, se Sykehuset Levanger        
Innherred Utvikling a.s.        
Innherredsferja a.s., se Ytterøy        
IPS, se Industriell Produktservice a.s.        
Issaging, se Nesvatnet (Ronglan)        
ISK=Innherred samkommune, se Levanger kommune        
Jakt og fangst i Levanger        
Jakt og fangst i Levanger: Fangstredskap        
Jakt og fangst i Levanger: Jakthistorier        
Jakt og fangst i Levanger: Rådyrjakt        
Jektefarten på Innherred, se også Wist, Odin underLevanger-biografier        
Jelstrup-slekten, se Stadnavn under Mo Gård og Røstad nedre        
Jernbane, se Hell - Levangerbanen og Levanger Jernbanestasjon under Levanger By        
Jernbanebruene, se Levanger By: Bruer i Levanger        
Jeteen, se Levanger By        
Julsborg        
Jämtlandsvägen, se også Carl Johans väg og St. Olavsleden        
Kaffestova L.L. av 1963, del av Bøndenes Hus, se Bøndenes Hus og Kaffistova L.L. av 1913 under Levanger By        
Kalkovnene (Nesset)      
Kirker, se Alstadhaug kirke, Bamberg arbeidskirke, Levanger kirke, Lo kirke, Okkenhaug kapell, Ytterøy kirke og Åsen kirke        
Kjell Lian a.s.        
Kjell Isaksens Båtbyggeri        
Kjønstadmarka        
Kleivstua (Nesset)        
Klæbu seminar, se også Levanger Lærerskole og Høgskolen på Røstad

 

     
KM Technics a.s.        
Kommunearkivet i Levanger      
Kortmann Lysfabrikk (Åsen)        
KP Bil a.s.        
Krigshandlinger, se Armfeldt, Bygdeborger i Levanger, Grensevakta 1905 og Levanger-distriktet - 2. verdenskrig        
Krigsminnesmerker, se Falstad,Falstadskogen og Fættenfjorden Krigsminnesmerke        
Kristelige foreninger        
Kristelige foreninger: Det Hvite Bånd        
Kristelige foreninger: Levanger misjonsforening        
Kristelige foreninger: Levanger sjømannsmisjon        
Kristelige foreninger: Skjerve sjømannsmisjonsforening        
Krogstad VVS        
Kulturminner, kulturlandskap og kulturvern, se også Brusve Gård, Gjeite, Munkeby kloster, Skånes skanse, Stadnavn i Levanger og Tautra kloster        
Kulturparken i Levanger, se Levanger Mannssonglag under Sangkor i Levanger        
Kulturskolen i Levanger, se under Levanger kommune        
Kunst og kunstnere i Levanger, se også den enkelte kunstner f.eks. Lynum, Oddvar under Levanger-biografier        
Laberget leirsted        
LabNett        
Lag og foreninger, se den enkelte forening f.eks. Foreningen Norden avd. Levanger        
Laksberget, se Levanger-elva        
Langåsdammen        
Langåsfossen kraftstasjon, se Levanger kommunale el-verk        
Legater        
Legater: Petrines Minde        
Leinsmarka (Skogn)        
Leira Mottak        
Leira Mottak: Nordlige Regnbue        
Leira Sjefsgård, se Stadnavn        
Leirabekken        
Leiraområdet        
Leva-Fro a.s.        
Levanger    
Levanger: Kulturminne, kulturlandskap og kulturvern        
Levanger: Reisebeskrivelser fra byen og distriktet omkring        
Levanger Amatørteater        
Levanger Arboret        
Levanger Avholdslag        
Levanger Bad, se Badehussaken og vannverket under Levanger By        
Levanger Baker- og Konditorsvenners forening        
Levanger Bibliotek      
Levanger Bilelektro a.s.        
Levanger Bokhandel      
Levanger Bridgeklubb        
Levanger By (1836 - 1962) (1997 - ), se også Levanger kommune      
Levanger By: Beliggenhet, navn, omgivelser og historikk, bl.a. minner av Albert Kjørboe Trapness (1853 - 84)        
Levanger By: Apoteket        
Levanger By: Backlund Hotell        
Levanger By: Badehussaken og vannverket        
Levanger By: Bamberg-brygga
Levanger By: Bamberg-gården        
Levanger By: Barstad-gården        
Levanger By: Bjørås - gården        
Levanger By: Blikkbrygga        
Levanger By: Bondens Marked, se også under Slow City        
Levanger By: Brannvesen og brannstasjon        
Levanger By: Bratsberg - gården i Kirkegt. 43        
Levanger By: Bristol - gården        
Levanger By: Bruer i Levanger   x  
Levanger By: Bryggerekka mot Sundet        
Levanger By: Bryggestua        
Levanger By: Bybranner        
Levanger By: Bybranner 18. april 1946        
Levanger By: Bybranner 20. oktober 1865        
Levanger By: Bybranner 12. desember 1877        
Levanger By: Bybranner 26. mai 1897        
Levanger By: Bye - gården        
Levanger By: Byjubileet 100 år 18. mai 1936        
Levanger By: Byjubileet 125 år 18. mai 1961        
Levanger By: Bymuseet i Levanger, se også Hveding - gården        
Levanger By: Byskolen i Kirkegt. 11        
Levanger By: Byvandringer i regi av Levanger Historielag        
Levanger By: Cafe Sjøsia        
Levanger By: Cittaslow 2001 - , se også Bondens Marked        
Levanger By: Dampskipsbrygga      
Levanger By: Domus Levanger        
Levanger By: Dressinfabrikken        
Levanger By: Drosjesentralen        
Levanger By: Eklo - gården        
Levanger By: Ertsaas og Weie        
Levanger By: Eidsbotn        
Levanger By: Elvehavnbygg a.s.        
Levanger By: Fenka        
Levanger By: Festiviteten, se også Levanger Kino        
Levanger By: Ferjekaiområdet, se også Ferjesambandet under Ytterøy        
Levanger By: Finsvik - gården        
Levanger By: Floan - gården        
Levanger By: Fokus Bank - gården i Kirkegt. 30        
Levanger By: Fond til restaurering og fornying av bygg og boliger i Levanger sentrum        
Levanger By: Forretningsbanken a.s.        
Levanger By: Gjensidigegården        
Levanger By: Grønn Gate, se også Slow City        
Levanger By: Gulbygget        
Levanger By: Gågate/Miljøgate        
Levanger By: Halsanvegen        
Levanger By: Hattrem - gården        
Levanger By: Havna Småbåtforening        
Levanger By: Havneområdet        
Levanger By: Hegstad - hjørnet        
Levanger By:Hilderen fabrikker
Levanger By: Himmelbrua        
Levanger By: Hovelsen & Valsø        
Levanger By: Husfliden        
Levanger By: Husfliden        
Levanger By: Hveding - gården        
Levanger By: Hyllan        
Levanger By: Håkon den godes gt.        
Levanger By: Isachsen & Renbjør a.s.        
Levanger By: Iversens Bakeri, se også Leiknæs, J.        
Levanger By: Jeriko        
Levanger By: Jernbaneområdet        
Levanger By: Jernbanegt.        
Levanger By: Jeteen        
Levanger By: Johnsen - gården        
Levanger By: Kaffistova L.L., se også Korpen        
Kaspersen - gården, se Ullvaren        
Levanger By: Kirkegata        
Levanger By: Kirkegården og kapellet        
Levanger By: Kjøpstad - rettigheter        
Levanger By: Kommoden        
Levanger By: Kontorkvartalet        
Levanger By: Korpen        
Levanger By: LabNett a.s.        
Levanger Brannkorps, se Brannvesen og brannstasjon        
Levanger By: Larsen - gården        
Levanger By: Leiknæs, J.        
Levanger By: Leine konfeksjon        
Levanger By: Lensmannskontoret        
Levanger By: Letnes - gården        
Levanger By: Levanger Buekorps        
Levanger By: Levanger Folkebad        
Levanger By: Levanger Handel & Bakeri        
Levanger By: Levanger Handelsstands Forening        
Levanger By: Levanger Håndverkerforening stiftet 13. nov. 1863        
Levanger By: Levanger Jernbanestasjon        
Levanger By: Levanger Kino, se også Festiviteten        
Levanger By: Levanger Kjøpesenter a.s.        
Levanger By: Levanger Melkefabrikk, se også Normilk a.s.        
Levanger By: Levanger Postkontor        
Levanger By: Levanger Samvirkelag, se også Mega - kvartalet        
Levanger By: Levanger Sentrum        
Levanger By: Levanger sentrum og trehusbebyggelsen        
Levanger Sjøbad, se Sjøbadet        
Levanger skole, se Skoler i Levanger        
Levanger By: Levanger Sparebank        
Levanger By: Levanger Speil - & Guldlistefabrikk        
Levanger By: Levanger Stadion        
Levanger By: Levanger Vannverk        
Levanger By: Levanger Vel        
Levanger By: Levanger Ølbryggeri        
Levanger By: Levanger - dagene        
Levanger By: Levanger - kantaten        
Levanger By: Levanger - originaler        
Levanger By: Levanger - sangen (-er)        
Levanger By: Levanger - sundet        
Levanger By: Litlmarkbakkan        
Levanger By: Lokstallen        
Levanger By: Losjebygningen        
Levanger By: Lullau - gården        
Levanger By: Lærerskolebygget i Kirkegt. 1        
Levanger By: Løvås - tomta        
Levanger By: Markedsplassen Levanger        
Levanger By: Mega - kvartalet        
Levanger By: Metodistkirken        
Levanger By: Midtsommerfestival        
Levanger By: Musikkpaviljongen        
Levanger By: Nordenborg - gården        
Levanger By: Norsk Kunsthorn & Plast a.l., se også under Tommen Gram        
Levanger By: Næss - gården        
Levanger By: Olaf Eklo a.s.        
Levanger By: Parkdraget/Grøntfeltet        
Levanger By: Prestegården        
Levanger By: Rektorboligen vedevanger Lærerskole        
Levanger By: Renbjør - gården        
Levanger By: Ridehusblokkene        
Levanger By: Riksantikvarens vedtak om fredning mm        
Levanger By: Rolfsjord - gården        
Levanger By: Rødbygget ved Levanger skole        
Levanger By: Rødskaftgården        
Levanger By: Raadstua 1843 - 77        
Levanger By: Rådhuset        
Levanger By: Sagas Hall        
Levanger By: Sanitets - gården i Sjøgt. 14        
Levanger By: Sejersteds Park (Øvre Torg)        
Levanger By: Sentrum huseier- og velforening        
Levanger By: Sentrumsalternativet (SALT)        
Levanger By: Sivertsen - gården        
Levanger By: Sjøbadet        
Levanger By: Sjøgata        
Levanger By: Sakariashuset i Sjøgata 42 A
Levanger By: Sjøparken        
Levanger By: Skjørholm - gården        
Levanger By: Sofie anno 2004        
Levanger By: Soltingstua        
Levanger By: Sparebank - kvartalet        
Levanger By: St. Eystein        
Levanger By: Stabelvollen        
Levanger By: Strømsø kafe        
Levanger By: Sundet Terrasse        
Levanger By: SV - huset        
Levanger By: Svebakk - gården i Kirkegt. 31        
Levanger By: Sykehusområdet        
Levanger By: Tommen Gram, se også Norsk Kunsthorn & Plast a.l.        
Levanger By: Trygde - gården        
Levanger By: Trøndermat - kvartalet        
Levanger By: Ullvaren i Sjøgt. 2        
Levanger By: Valum - gården        
Levanger By: Øraker - villaen        
Levanger Bygdeboknemd, se også Skogn Historie        
Levanger Bygdeungdomslag        
Levanger Byteater, se Revy og teater i Levanger        
Levanger Dyreklinikk        
Levanger Elektroservice a.s.        
Levanger Faglige Samorg        
Levanger Filmklubb        
Levanger Filmklubb: Buster barnefilmklunn        
Levanger Folkeakademi        
Levanger Folkebad, se Levanger By og Levanger skole        
Levanger Fotoklubb        
Levanger Fredslag        
Levanger Frikirke        
Levanger Fritidspark, se også Badeland        
Levanger Gym        
Levanger Gård, se Mo Gård        
Levanger Hagelag        
Levanger Handelsstands Damelag        
Levanger Havneanlegg        
Levanger Herreds Telefonkatalog 1898        
Levanger Hestevogn        
Levanger Historielag    
Levanger Historielag: - 10 år        
Levanger Historielag: - 20 år        
Levanger Historielag: - 25 år        
Levanger Historielag: - Gamle Klær & Tekstiler        
Levanger Historielag: Gulvklokkeregistrering        
Levanger Historielag: Krigsår        
Levanger Historielag: Levanger - elva        
Levanger Historielag: Temadager        
Levanger Historielag: Årsskrift/Årbøker        
Levanger Hjerte og Lungesykeforening (LHL)        
Levanger Hundeklubb        
Levanger Husflidsforening        
Levanger Husmorlag        
Levanger Jeger- og fiskerlag        
Levanger Jernbanestasjon, se Hell - Levangerbanen        
Levanger Kino, se Levanger By        
Levanger Kirke      
Levanger Kirke: Innvielse (1902)        
Levanger Kirke: 80 års jubileum (1982)        
Levanger Kirke: 100 års jubileum (2002)        
Levanger Kirke: Orgelsaken        
Levanger kjøre - og rideklubb        
Levanger kommunale el-verk        
Levanger kommunale forening        
Levanger kommune (tidl. Skogn, Åsen, Frol, Levanger (1962) og Ytterøy (1964)      
Levanger kommune : Befolkningsendringer 1951 - 2000        
Levanger kommune : Eiendomsskatt        
Levanger kommune : Estetikkutvalg        
Levanger kommune : Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum        
Levanger kommune : Forny 2001 - prosjektet        
Levanger kommune : Framtidsvisjoner 2015      

 

 

Levanger kommune : Historisk oversikt pr. 1956        
Levanger kommune : Historisk oversikt pr. 1966        
Levanger kommune : Historisk oversikt pr. 1967 (?)        
Levanger kommune : Historisk oversikt pr. 1976        
Levanger kommune : Hjemmeside        
Levanger kommune : Innherred Samkommune (ISK)        
Levanger kommune : Kommunedelplan Sentrum        
Levanger kommune : Kommunesammenslåinger i 1962 og 1964        
Levanger kommune : Kommuneskogene        
Levanger kommune : Kommunevåpenet Levanger - hesten        
Levanger kommune : Kulturpriser/ ildsjelpriser        
Levanger kommune : Kulturskolen i Levanger        
Levanger kommune : Kulturuka        
Levanger kommune : Levanger og Verdal interkommunale Havnevesen        
Levanger kommune : Levanger 2020        
Levanger kommune : LevArt        
Levanger kommune : Mønsterkommune 2002        
Levanger kommune : Politiske parti        
Levanger kommune : Raud Vinter      
Levanger kommune : Servicekontoret        
Levanger kommune : Sommer i Levanger        
Levanger kommune : Tjuddurn        
Levanger kommune: 1000 år i 2011
Levanger kommune : Ungdommens Kulturmønstring        
Levanger kommune : Vennskapskommuner til Levanger        
Levanger kommune : Halikko, Herceg Novi, Kramfors og Varde      


Levanger kommune : Ytringsfrihet        
Levanger Krigsinvalidesenter        
Levanger Kunstforening        
Levanger Kvinneråd        
Levanger landssogns skytterlag, se Skytterlag        
Levanger Lions        
Levanger Lærerskole, se også Høgskolen i Nord-Trøndelag (Røstad)        

Levanger Malerklubb

       
Levanger Maritime Senter        
Levanger Markedsplass, se Levanger By        
Levanger Meieri        
Levanger Metodistkirke        
Levanger Misjonsforening        
Levanger Musikkforening, se Musikkliv i Levanger        
Levanger Museum, se også Brusve Gård, Levanger Skolemuseum, Reinslyst arbeiderbolig og Bygdetunet på Ytterøy        
Levanger Museum : Bjerkan fotoarkiv      
Levanger Museum : Fylkeskommunalt ansvar      
Levanger Museum : Renbjør - samlinga, se også Levanger - biografier f.eks. Renbjør, Harald og Per      
Levanger Myntforening        
Levanger Nærradio        
Levanger Natur og Ungdom        
Levanger Naturvern        
Levanger og omegn felleslag NLM        
Levanger og Omegn Travlag        
Levanger Reiselivslag        
Levanger Revmatikerforening        
Levanger Rotaryklubb        
Levanger Røde Kors        
Levanger Sang - og Musikkråd, se også Musikkliv i Levanger og Sangkor i Levanger        
Levanger Sjakklubb        
Levanger Skolemuseum        
Levanger Soroptimistklubb        
Levanger Sportslag        
Levanger Tennisklubb        
Levanger Ungdomsråd, se Ungdomsrådet i Levanger        
Levanger Vannverker        
Levanger Vel, se Levanger By        
Levanger Vertshus        
Levanger Ølbryggeri, se Levanger By        
Levanger - Avisa      
Levanger - Avisa : Nordre Trondhjems Amtstidende (1848 - 1941) (1945 - 1953)        
Levanger - Avisa : Levanger - Avisa 125 år 10. aug. 1973        
Levanger - Avisa : Levanger - Avisa 150 år 10. aug. 1998        
Levanger - Avisa : Magne Magnusson, red.        
Levanger - Avisa : Nils Ottar Ask, red.        
Levanger - biografier, flere hundre mapper med biografisk innhold ordnet alfabetisk på personens etternavn f.eks. Okkenhaug, Paul        
Levanger - brua, se Levanger By: Bruer i Levanger        
Levanger - dagene, se Levanger By        
Levanger - distriktet fra 2. verdenskrig, se også Falstad, Fættenfjorden, Tirpitz og Levanger - biografier lik Rinnan, Henry        
Levanger - elva    
Levanger - martnan    
Levanger - martnan : Historie, se også Levanger - biografier lik Haugan, Einar        
Levanger - martnan : Høstmartnan        
Levanger - martnan : Marsimartnan, se også Fakkelstafetten i 1994        
Levanger - oppstanden i 1851      
Levanger - ringen        
Levanger - speiderne        
Levanger - sundet, se Levanger By        
Løvåstomta        
Magneten Apotek        
Magneten kjøpesenter        
Mamma Rosa        
Markabygda      
Markabygda : Nordenget gårdsmuseum        
Markedsplassen Levanger, se Næringsliv i Levanger        
Marsimartnan, se Levanger - martnan        
Militærvesen i Trøndelag, se Armfeldt, Bygdeborger i Levanger, Levanger - distriktet 2. verdenskrig, Rinnleiret og Skånes skanse        
Matberg skytterlag, se Skytterlag        
Mo Gård      
Mo Gård : Jelstrup - slekten        
Moan Auto a.s.        
Moanområdet        
Moanområdet : Levanger Fritidspark        
Momarka      
Mule      
Munkeby kloster (cistencienserkloster Frol)      
Munkebygrenda        
Musikkliv i Levanger, se også Sangkor i Levanger        
Musikkliv i Levanger : Friends        
Musikkliv i Levanger : Frol Orkester        
Musikkliv i Levanger : Hallem - kvartetten        
Musikkliv i Levanger : Jazzklubben Jens        
Musikkliv i Levanger : Jens Friedland Band        
Musikkliv i Levanger : Kammerkordagene        
Musikkliv i Levanger : Levanger barne - og ungdomskorps        
Musikkliv i Levanger : Levanger Bluesforum        
Musikkliv i Levanger : Levanger Jazzklubb        
Musikkliv i Levanger : Levanger Kammerkor        
Musikkliv i Levanger : Levanger Musikkforening        
Musikkliv i Levanger : Levanger Orkesterforening        
Musikkliv i Levanger : Levanger Rockeforum        
Musikkliv i Levanger : Levanger Spellmannslag, se også Levanger - biografier lik Vestrum, Johan        
Musikkliv i Levanger : Nordans        
Musikkliv i Levanger : Musikkens Hus        
Musikkliv i Levanger : P.A. Røstad jr. orkester        
Musikkliv i Levanger : Peer Gynt - rockeband        
Musikkliv i Levanger : Ruth og Oddvar Hegstads musikkpris        
Musikkliv i Levanger : Skogn Hornmusikklag        
Musikkliv i Levanger : Skolekorps i Levanger        
Musikkliv i Levanger : Totom        
Musikkliv i Levanger : Trøndertrøkk        
Musikkliv i Levanger : Veteranorkesteret        
Musikkliv i Levanger : Åsen hornmusikklag        
Myrmennene på Framnes (Ekne)        
Mållaget Andvaket        
NAF - senteret        
Nesset        
Ness - skogen, se Elverhøy        
Nessø Glass & Håndtverk - Service a.s.        
Nesvatnet (Ronglan)        
Norcem        
Norcem : Forprosjektering/ Etablering, div. avisklipp og dokumenter        
Det Nordenfieldsche Draugoner Corps, se Skytterlag        
Nordenfjeldsk Tidende (1874 - 1921)        
Nordli - tomta        
Nord - Trøndelag Vaskeri        
Nordre Trondhjems Amtstidende 1848 - 1941 og 1945 - 1953) se Levanger - Avisa (1953 - dato)      
Normilk a.s., se også Levanger Melkefabrikk under Levanger By      
Norsk Kunsthorn og plast, se Levanger By        
Norske Skogindustrier a.s. (Skogn)      
Norske Skogindustrier : Containerhavn        
Norske Skogindustrier : Gasskraft        
Nortroll a.s.        
Nossumbanen        
Nossum - området        
Nydalen fabrikker i Hopla (Åsenfjorden)        
Nyengets mek. Verksted (Nesset)        
Næringsliv i Levanger, se den enkelte industribedrift f.eks. Gilstadsaga. Før 1962 se også Levanger By, etter kommunesammenslåingen ordnet under bedriftens navn. Se også Markedsplassen under Levanger By og Innherred Vekst        
Okkenhaug kapell      
Olvishaug, se Alstadhaug        
Pensjonistlag i Levanger        
Pensjonistlag i Levanger : Frol trygdelag        
Pensjonistlag i Levanger : Levanger trygdelag        
Pensjonistlag i Levanger : Skogn pensjonistlag        
Pensjonistlag i Levanger : Ytterøy pensjonistlag        
Pensjonistlag i Levanger : Åsen pensjonistlag        
Persøy Sveiseverksted        
Pilegrimsleia gjennom Levanger, se også Ferdselsveier i fjellet      
Redd Barna        
Reehaugen samfunnshus (Skogn)        
Reinsjø Statsalmenning, se Frolfjellet        
Reinslyst arbeiderbolig, se også Brusve Gård og Levanger museum        
Reistad kirke
Renbjør - samlinga, se Levanger museum      
Rennan, se Stadnavn i Levanger under Renden øvre        
Revy og teater i Levanger        
Revy og teater i Levanger : Levanger barnebyteater        
Revy og teater i Levanger : Levanger byteater        
Revy og teater i Levanger : Mule teaterlag        
Revy og teater i Levanger : Pulverkaffeteateret        
Revy og teater i Levanger : Russerevyer i Levanger        
Revy og teater i Levanger : Teaterlag        
Rieber fabrikker, se Hilderen under Levanger By
Rinnleiret      
Rinnleiret : Flyktningeleir        
Rinnleiret : Forsvarshistorie        
Rinnleiret : Museum og Rinnleirets Venner        
Rinnleiret : Naturreservat        
Rinnleiret : Remonte - skolen        
Rinnleiret : Utvikling as.        
Rinnleiret : Rinnleiret Tekniske Verksted        
Ronglan      
Røstad, Høgskoleanlegget, se Høgskolen i Levanger        
Røstad - området        
Røstad - området : Holmhaugen og brua Holmgangen        
Sagn og eventyr fra Levanger - distriktet      
Salater Pensjonat, se Levanger Vertshus        
SALT, se Sentrumsalternativet (SALT) under Levanger By        
Samferdsel og transport i Levanger - distriktet        
Samferdsel og transport i Levanger - distriktet : Ny E - 6 utenom Levanger        
Samferdsel og transport i Levanger - distriktet : Trafikksikkerhet (plandokument)        
Samkommune ISK, se også Levanger kommune        
Sangkor i Levanger, se også Musikkliv        
Sangkor i Levanger : Ambitius        
Sangkor i Levanger : Arbeidernes Mannskor        
Sangkor i Levanger : Corevi        
Sangkor i Levanger : Dekor        
Sangkor i Levanger : Ekne barnekor        
Sangkor i Levanger : Kor 7624        
Sangkor i Levanger : Korridor        
Sangkor i Levanger : Kortnebbgåsa        
Sangkor i Levanger : Levanger barnekor        
Sangkor i Levanger : Levanger blandakor        
Sangkor i Levanger : Levanger damekor        
Sangkor i Levanger : Levanger godtemplarkor        
Sangkor i Levanger : Levanger jentekor        
Sangkor i Levanger : Levanger kammerkor        
Sangkor i Levanger : Levanger kirkekor        
Sangkor i Levanger : Levanger mannsonglag      
Sangkor i Levanger : Levanger pensjonistkor        
Sangkor i Levanger : Levanger studentkor        
Sangkor i Levanger : Levanger - oktetten        
Sangkor i Levanger : Samsurium        
Sangkor i Levanger : Skogn damekor        
Sangkor i Levanger : Skogn jentekor        
Sangkor i Levanger : Skogn mannskor        
Sangkor i Levanger : Skogn misjonskor        
Sangkor i Levanger : Undgdomskoret Eureka        
Sangkor i Levanger : Vise Versa        
Sangkor i Levanger : Ytterøy vise- og trekkspillklubb        
Sanitetsforeninger i Levanger        
Senter mot Incest i Nord - Trøndelag, se Levanger biografier lik Steinsbekk, Aud        
St. Eystein, katolsk sykehjem, se Levanger By        
St. Olavsleden, se også Carl Johans väg og Jämtlandsläden        
St. Torfinns kirke, se St. Eystein under Levanger By        
Sikom a.s.        
Sjøbadet (Nesset)        
Sjøliv        
Skjøtingen        
Skogn    
Skogn : Kulturminne, kulturlandskap og kulturvern        
Skogn : Schongens Præstgjeld på 17 - tallet        
Skogn : Skogn Helsetun        
Skogn : Skogn motorservice        
Skogn: Skogn Museumslag        
Skogn : Skogn Pensjonistlag        
Skogn : Skogn Sparebank        
Skogn : Skogn stasjon        
Skogn : Skogn Ungdomslag        
Skogn : Skognmartnan/Gammel jul i Skogn        
Skogn Folkehøgskole, se Skoler i Levanger        
Skogn og Grønningen allmenninger        
Skogn Historie, Bygdeboknemd fra 1919, se også Levanger - biografier lik Hallan/Vestrum/Sivertsen/Berre        
Skogn kommune til 1962        
Skogn kommune . Formannskapslovens 100 års jubileum 28. oktober 1937        
Skogn Rotary        
Skognske Eskadron        
Skoleparken        
Skoler i Levanger        
Skoler i Levanger : Ekne skole        
Skoler i Levanger : Ekne videregående skole (opphørt)        
Skoler i Levanger : Eldrehøgskolen        
Skoler i Levanger : Finne skole (nedlagt)        
Skoler i Levanger : Frol videregående skole (opphørt)        
Skoler i Levanger : Halsan skole        
Skoler i Levanger : Hegle skole        
Skoler i Levanger : Husmorvikarskolen (opphørt)        
Skoler i Levanger : Levanger høgre almenskole 100 år i 1951 (opphørt)        
Skoler i Levanger Levanger kommunale musikkskole        
Skoler i Levanger : Levanger skole (200 år i 2003, nedlagt 2005)        
Skoler i Levanger : Levanger tekniske aftenskole (opphørt)        

Skoler i Levanger : Levanger videregående skole

       
Skoler i Levanger : Lysaker skole (nedlagt)        
Skoler i Levanger : Markabygda montesorriskole        
Skoler i Levanger : Markabygda skole (nedlagt)        
Skoler i Levanger : Mule skole        
Skoler i Levanger : Nesheim skole        

Skoler i Levanger : Okkenhaug skole

       
Skoler i Levanger : Reithaug skole        
Skoler i Levanger : Røstad skole (nedlagt)        
Skoler i Levanger : Skogn folkehøgskole        
Skoler i Levanger : Solhaug skole (nedlagt)        
Skoler i Levanger : Statens gartnerskole, staup 75 år        
Skoler i Levanger : Staup videregående skole        
Skoler i Levanger : Steinerskolen        
Skoler i Levanger : Ytterøy Skole        
"Skuggsjå"    
Skytterlag i Levanger        
Skytterlag i Levanger : Levanger Byes og Omegns skyde og sommerselskab        
Skytterlag i Levanger : Levanger og Frol skytterlag        
Skytterlag i Levanger : Markabygda Skytterlag        
Skytterlag i Levanger : Det nordenfieldsche draugoner corps        
Skytterlag i Levanger : Skogn skytterlag        
Skytterlag i Levanger : Aasen skytterlag        
(Skytterlaget 17. mai)        
(Skytterlaget 9. juni)        
Skånes Skanse (Frol)      
(Sparebanken Midt-Norge)        
Skånes - området        
Slektstreff i Levanger        
Solhaug bedehus        
Solhaug rusforebygging (Åsenfjorden)        
Stadnavn i Levanger/Skogn        
Stedsnavn i Levanger : Alstadhaug prestegård Gnr 19, bnr 1        
         
Stedsnavn i Levanger : Ankholm        
Stedsnavn i Levanger : Bamberg        
Stedsnavn i Levanger : Brusve, nedre Gnr 275, bnr 9        
Stedsnavn i Levanger : Brusve, øvre gnr 23, bnr 10        
Stedsnavn i Levanger : Eidesøra        
Stedsnavn i Levanger : Leira sjefsgård        
Stedsnavn i Levanger : Mo Gnr 314, bnr 1 og gnr 315, bnr 1        
Stedsnavn i Levanger : Renden øvre Gnr 26, bnr. 1 ,2        
Stedsnavn i Levanger : Røstad nordre, gnr 274, bnr 1        
Stedsnavn i Levanger : Røstad øvre gnr 26, bnr 1        
Stedsnavn i Levanger : Skånes vestre        
Stedsnavn i Levanger : Staup gnr. 1        
Stedsnavn i Levanger : Støre        
Stedsnavn i Levanger : Sæter gnr 266, bnr 1        
Stedsnavn i Levanger : Søgstad Stamsædgård        
Staupshaugen      
Staupshaugen verksted        
Staupslia Hagesenter (stemmerett)        
Framnes (Stiftelsen)        
Studentboliger i Levanger        
Stiftelsen studentboliger i Levanger        
Stjør- og Verdal sorenskriverembete        
(Strømberg industri) se under Ekne        
(Studentens hus) se korpen under Levanger        
By        
Sykehuset i Levanger        
Søndagsskolene i Levanger        
Sørholt selskapsmat a.s.        
Sør-innherred kjøtt-og næringsmiddel        
Tautra kloster (Frosta)      
(Thranitter-opprøret) se Levanger - oppstanden i 1851        
Tingstad gruve        
"Tirpitz" se også Fættenfjorden krigsminnesmerke.      
TMM produksjon        
Tomtvatnet        
Torsbustaden (Skogn)        
         
"Trekanaten" industriomeråde        
Triangelen        
Trondeimsfjorden, rutetrafikken på        
Trønder - Avisa      
Trønderbunad      
Trønderlåna      
Trønderrugeriet        
Trøndersk multimedia, tmm        
Trønder-tekstil (åsen)        
Tvåråsjøen (Frol)        
Tynesfjæra        
Ulve boligfelt        
Ungdomsherberget på Moan        
ungdomsråd i Levanger        
Utvandring fra Amerika fra Levanger kommune        
UK-senteret        
Valum hestesportssenter        
Varder        
Verdenskrigen, se  Levanger-distriktet fra 2. verdenskrig
Værdalsbruket      
Vermerker og folketro i Trøndelagsbygdene        
Villa Gerda        
Vintex a.s.        
Ytterøy kommune til 1964    
Ytterøy : Aldersheimen        
Ytterøy : Bygdetunet i Bjørvika      
Ytterøy : Diverse        
Ytterøy : Ferjesambandet        
Ytterøy : Hokstad s-lag        
Ytterøy : Jordskredet i 1870        
Ytterøy : Jørstadsjøkaia        
Ytterøy : kobberverket , privilegier av mars 1636        
Ytterøy : kulturminne, kulturlandskap og kulturvern        
Ytterøy : Nasjonalforeningen Ytterøy        
Ytterøy : Trønderkylling        
Ytterøy : Vandsvik gjerdesneller        
Ytterøy : Ytterøy barnehage        
Ytterøy : Ytterøy historienemd        
Ytterøy : Ytterøy hvite bånd        
Ytterøy : Ytterøy kristelige ungdomsklubb        
Ytterøy : Ytterøy kirke        
Ytterøy : Ytterøy prestegård        
Ytterøy : Ytterøy sjøprodukter a.s.        
Ytterøy : Ytterøy ungdomsslag "Vårglimt"        
Ytterøy : "Ytterøy-utvalget"        
Økomat Innherred        
Åsen kommune til 1962    
Åsen: Brødrene Torkildsens orgelfabrikk        
Åsen : Bygdeutviklingsform        
Åsen : Duun-smia a.s.        
Åsen : Elvheim bygdetun        
Åsen : Fætten-elva        
Åsen : Gullberget turist-camping        
Åsen : Hagelag        
Åsen : Hopla      
Åsen : innkjøpsalg        
Åsen : Kirke      
Åsen : Kulturminne, kulturlandskap og kulturvern        
Åsen : Landbrukssenter/landbrukslag        
Åsen : Menighetshus        
Åsen : Museums- og historielag        
Åsen : Nordbygda grunneierlag        
Åsen : Samvirkelag        
Åsen : Sanitetesforening        
Åsen : Solhaug landsted        
Åsen : Spiders MC        
Åsen : Ullvarefabrikken        
Åsen : Åsen AUF        
Åsen : Åsen songlag        
Åsen : Åsen skytterlag        
Åsen : Åsen ungdomslag        
Åsen kommune        
Åsenfjord      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
Publisert: 21.10.2009 13:25 Sist endret: 29.11.2010 10:45
Levanger bibliotek Jernbanegata 16 7600 Levanger
Tlf: 740 52 900 Faks: E-post: biblioteket@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-tors10-18 , fre 10-16 Åpningstid: Lør 10-14, søn stengt Org.nr.: 938587051
Nettredaktør: Espen Rønning Ansvarlig redaktør: Yngvild S. Knudsen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS

En del av Levanger kommune Levanger kommune