Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde_leslitt

Personvern og informasjonskapsler

Levanger bibliotek vil beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og andre lover. Denne personvernerklæringen sier hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du bruker våre tjenester som krever registrering.

Med personopplysninger mener vi opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig
Levanger kommune ved biblioteksjefen er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som brukes i våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser om denne personvernerklæringen, f.eks. dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på: biblioteket@levanger.kommune.no.

Vår bruk av personopplysninger
Opplysninger du selv oppgir
For å gi deg lånekort ved Levanger bibliotek må vi registrere personopplysninger om deg. Biblioteket kommer til å bruke dine personopplysninger for at du skal kunne:

• låne det vi har til utlån
• bruke bibliotekets trådløse nett
• bruke bibliotekets digitale tjenester som for eksempel lån av e-bøker og bruke MappaMi.

Når du bruker lånekortet som identifisering, lagrer vi dine innloggingsopplysninger bare så lenge det trengs.

Når du registrerer deg som låner, vil vi samle inn og lagre:

• navnet ditt
• kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer)
• fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer.
• foretrukket kontaktmåte

For registrering av lånekort til barn under 15 år, registrerer vi også foresattes navn. Vi behandler ditt navn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere ditt lån. Da kan vi følge opp låneforholdet/avtalen vi har med deg.

Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler inn fødselsnummer/ID-nummer fordi det forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/ID-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt låneregister. Vi behandler med andre ord din fødselsdato og ditt fødselsnummer/ID-nummer fordi det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse.

Du har rett til å be om innsyn i opplysninger om deg selv som biblioteket oppbevarer og behandler. Du kan selv endre dine personopplysninger på nett.

Om du ønsker å slette lånekortet må du ta kontakt med oss i biblioteket eller på e-post: biblioteket@levanger.kommune.no. Du må ha levert alt du har lånt, og eventuell gjeld (gebyr eller erstatningskrav) må være oppgjort, før vi kan slette deg.

Lånehistorikk og lånedata
Standardinnstillingen
Som låner hos oss, vil Biblioteket samle inn og behandle data om hva du låner (lånehistorikk). Denne lånehistorikken samler Biblioteket inn bare for å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg. Vi sletter eller anonymiserer lånehistorikken i samsvar med personvernlovgivningen senest 3 dager etter at du har levert tilbake lånet.

Vi må rapportere inn statistikk til Nasjonalbiblioteket og Statistisk Sentralbyrå. Derfor lagrer vi også ditt totale antall lån, kjønn, alder, postnummer og barn/voksen. Denne statistikken er anonymisert og kan ikke knyttes til deg som person.

Om du har gjeld til bibliotek i form av purringer eller erstatningskrav, finnes de i systemet til gjelden er gjort opp.

Lånehistorikk og informasjonskapsler
Dersom du selv vil lagre hva du har lånt, kan du selv lagre din lånehistorikk. Denne funksjonen er tilgjengelig i MappaMi/Bibliofil-appen, og det er kun du som har tilgang til den.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på www.levanger.kommune.no/biblioteket. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.levanger.kommune.no/biblioteket. Levanger kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se lenken under). Dermed kan vi ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

For bruk av Bibliofil-tjenestene ligger det informasjon om informasjonskapsler og personvern i tjenestene. Du finner full oversikt her.

E-post
Når du sender oss e-post direkte, blir den enten behandlet med en gang eller videresendt til en ansatt som tar kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:
Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Dersom e-posten utløser saksbehandling etter arkivloven vil den også bli arkivert i det kommunale arkivsystemet og komme i kommunens postjournal.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet
Vi vil lagre og behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil, gjennom planlagte og systematiske tiltak, sørge for at personopplysningene dine vil bli behandla med tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Dine personopplysninger vil bli lagret hos Biblioteket bare så lenge det finnes et saklig behov for det, og iallfall ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi sletter eller anonymiserer opplysningene når vi ikke har et saklig behov for dem lenger.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet
Personopplysningene dine kan bli gjort tilgjengelige for de tjenesteleverandørene som etter avtale med oss står for den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir slike tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg, og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Kontakt oss på biblioteket@levanger.kommune.no dersom du ønsker noe av dette utover det du kan gjøre selv i MappaMi.

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, vanlig og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra Biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Klageorgan
Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer
Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene inkluderer behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å samtykke på nytt.

Kontakt
Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på biblioteket@levanger.kommune.no eller ta kontakt med Levanger kommunes personvernombud, Eva K. Lian, personvernombud@levanger.kommune.no.

Personvern

Innhold

Personvern og informasjonskapsler 

Behandlingsansvarlig 

Vår bruk av personopplysninger 

Lånehistorikk og lånedata 

E-post 

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Klageorgan

Endringer

Kontakt


Personvern

Levanger bibliotek vil beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og andre lover. Denne personvernerklæringen sier hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du bruker våre tjenester som krever registrering.

Med personopplysninger mener vi opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Levanger kommune ved biblioteksjefen er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som brukes i våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser om denne personvernerklæringen, f.eks. dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på: biblioteket@levanger.kommune.no.

Vår bruk av personopplysninger

Opplysninger du selv oppgir

For å gi deg lånekort ved Levanger bibliotek må vi registrere personopplysninger om deg. Biblioteket kommer til å bruke dine personopplysninger for at du skal kunne:

·         låne det vi har til utlån

·         bruke bibliotekets trådløse nett

·         bruke bibliotekets digitale tjenester som for eksempel lån av e-bøker og bruke MappaMi.

Når du bruker lånekortet som identifisering, lagrer vi dine innloggingsopplysninger bare så lenge det trengs.

Når du registrerer deg som låner, vil vi samle inn og lagre:

·         navnet ditt

·         kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer)

·         fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer.

·         foretrukket kontaktmåte

For registrering av lånekort til barn under 15 år, registrerer vi også foresattes navn.

Vi behandler ditt navn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere ditt lån. Da kan vi følge opp låneforholdet/avtalen vi har med deg.

Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler inn fødselsnummer/ID-nummer fordi det forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/ID-nummer for å koble deg opp mot
nasjonalt låneregister. Vi behandler med andre ord din fødselsdato og ditt fødselsnummer/ID-nummer fordi det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse.

Du har rett til å be om innsyn i opplysninger om deg selv som biblioteket oppbevarer og behandler. Du kan selv endre dine personopplysninger på nett.

Om du ønsker å slette lånekortet må du ta kontakt med oss i biblioteket eller på e-post: biblioteket@levanger.kommune.no. Du må ha levert alt du har lånt, og eventuell gjeld (gebyr eller erstatningskrav) må være oppgjort, før vi kan slette deg.

Lånehistorikk og lånedata

Standardinnstillingen

Som låner hos oss, vil Biblioteket samle inn og behandle data om hva du låner (lånehistorikk). Denne lånehistorikken samler Biblioteket inn bare for å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg. Vi sletter eller anonymiserer lånehistorikken i samsvar med personvernlovgivningen senest 3 dager etter at du har levert tilbake lånet.

Vi må rapportere inn statistikk til Nasjonalbiblioteket og Statistisk Sentralbyrå. Derfor lagrer vi også ditt totale antall lån, kjønn, alder, postnummer og barn/voksen. Denne statistikken er anonymisert og kan ikke knyttes til deg som person.

Om du har gjeld til bibliotek i form av purringer eller erstatningskrav, finnes de i systemet til gjelden er gjort opp.

Lånehistorikk og informasjonskapsler

Dersom du selv vil lagre hva du har lånt, kan du selv lagre din lånehistorikk. Denne funksjonen er tilgjengelig i MappaMi/Bibliofil-appen, og det er kun du som har tilgang til den.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) 

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på www.levanger.kommune.no/biblioteket. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som  www.levanger.kommune.no/biblioteket. Levanger kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se lenken under). Dermed kan vi ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

For bruk av Bibliofil-tjenestene ligger det informasjon om informasjonskapsler og personvern i tjenestene.

E-post

Når du sender oss e-post direkte, blir den enten behandlet med en gang eller videresendt til en ansatt som tar kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Dersom e-posten utløser saksbehandling etter arkivloven vil den også bli arkivert i det kommunale arkivsystemet og komme i kommunens postjournal.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Vi vil lagre og behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil, gjennom planlagte og systematiske tiltak, sørge for at personopplysningene dine vil bli behandla med tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Dine personopplysninger vil bli lagret hos Biblioteket bare så lenge det finnes et saklig behov for det, og iallfall ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi sletter eller anonymiserer opplysningene når vi ikke har et saklig behov for dem lenger.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Personopplysningene dine kan bli gjort tilgjengelige for de tjenesteleverandørene som etter avtale med oss står for den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir slike tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg, og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Kontakt oss på biblioteket@levanger.kommune.no dersom du ønsker noe av dette utover det du kan gjøre selv i MappaMi.

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, vanlig og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra Biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Klageorgan

Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene inkluderer behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å samtykke på nytt.

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på biblioteket@levanger.kommune.no eller ta kontakt med Levanger kommunes personvernombud, Eva K. Lian, personvernombud@levanger.kommune.no.

Personvern

Innhold

Personvern og informasjonskapsler

Behandlingsansvarlig

Vår bruk av personopplysninger

Lånehistorikk og lånedata

E-post

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Klageorgan

Endringer

Kontakt

 

Personvern

Levanger bibliotek vil beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og andre lover. Denne personvernerklæringen sier hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du bruker våre tjenester som krever registrering.

Med personopplysninger mener vi opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Levanger kommune ved biblioteksjefen er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som brukes i våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser om denne personvernerklæringen, f.eks. dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på: biblioteket@levanger.kommune.no.

Vår bruk av personopplysninger

Opplysninger du selv oppgir

For å gi deg lånekort ved Levanger bibliotek må vi registrere personopplysninger om deg. Biblioteket kommer til å bruke dine personopplysninger for at du skal kunne:

  • låne det vi har til utlån
  • bruke bibliotekets trådløse nett
  • bruke bibliotekets digitale tjenester som for eksempel lån av e-bøker og bruke MappaMi.

Når du bruker lånekortet som identifisering, lagrer vi dine innloggingsopplysninger bare så lenge det trengs.

Når du registrerer deg som låner, vil vi samle inn og lagre:

  • navnet ditt
  • kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer)
  • fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer.
  • foretrukket kontaktmåte

For registrering av lånekort til barn under 15 år, registrerer vi også foresattes navn.

Vi behandler ditt navn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere ditt lån. Da kan vi følge opp låneforholdet/avtalen vi har med deg.

Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler inn fødselsnummer/ID-nummer fordi det forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/ID-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt låneregister. Vi behandler med andre ord din fødselsdato og ditt fødselsnummer/ID-nummer fordi det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse.

Du har rett til å be om innsyn i opplysninger om deg selv som biblioteket oppbevarer og behandler. Du kan selv endre dine personopplysninger på nett.

Om du ønsker å slette lånekortet må du ta kontakt med oss i biblioteket eller på e-post: biblioteket@levanger.kommune.no. Du må ha levert alt du har lånt, og eventuell gjeld (gebyr eller erstatningskrav) må være oppgjort, før vi kan slette deg.

Lånehistorikk og lånedata

Standardinnstillingen

Som låner hos oss, vil Biblioteket samle inn og behandle data om hva du låner (lånehistorikk). Denne lånehistorikken samler Biblioteket inn bare for å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg. Vi sletter eller anonymiserer lånehistorikken i samsvar med personvernlovgivningen senest 3 dager etter at du har levert tilbake lånet.

Vi må rapportere inn statistikk til Nasjonalbiblioteket og Statistisk Sentralbyrå. Derfor lagrer vi også ditt totale antall lån, kjønn, alder, postnummer og barn/voksen. Denne statistikken er anonymisert og kan ikke knyttes til deg som person.

Om du har gjeld til bibliotek i form av purringer eller erstatningskrav, finnes de i systemet til gjelden er gjort opp.

Lånehistorikk og informasjonskapsler

Dersom du selv vil lagre hva du har lånt, kan du selv lagre din lånehistorikk. Denne funksjonen er tilgjengelig i MappaMi/Bibliofil-appen, og det er kun du som har tilgang til den.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) 

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på www.levanger.kommune.no/biblioteket. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som  www.levanger.kommune.no/biblioteket. Levanger kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se lenken under). Dermed kan vi ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

For bruk av Bibliofil-tjenestene ligger det informasjon om informasjonskapsler og personvern i tjenestene.

E-post

Når du sender oss e-post direkte, blir den enten behandlet med en gang eller videresendt til en ansatt som tar kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Dersom e-posten utløser saksbehandling etter arkivloven vil den også bli arkivert i det kommunale arkivsystemet og komme i kommunens postjournal.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Vi vil lagre og behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil, gjennom planlagte og systematiske tiltak, sørge for at personopplysningene dine vil bli behandla med tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Dine personopplysninger vil bli lagret hos Biblioteket bare så lenge det finnes et saklig behov for det, og iallfall ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi sletter eller anonymiserer opplysningene når vi ikke har et saklig behov for dem lenger.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Personopplysningene dine kan bli gjort tilgjengelige for de tjenesteleverandørene som etter avtale med oss står for den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir slike tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg, og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Kontakt oss på biblioteket@levanger.kommune.no dersom du ønsker noe av dette utover det du kan gjøre selv i MappaMi.

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, vanlig og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra Biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Klageorgan

Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene inkluderer behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å samtykke på nytt.

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på biblioteket@levanger.kommune.no eller ta kontakt med Levanger kommunes personvernombud, Eva K. Lian, personvernombud@levanger.kommune.no.

Publisert: 02.07.2018 11:25 Sist endret: 08.07.2018 11:28
Levanger bibliotek Jernbanegata 16 7600 Levanger
Tlf: 740 52 900 Faks: E-post: biblioteket@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-tors10-18 , fre 10-16 Åpningstid: Lør 10-14, søn stengt Org.nr.: 938587051
Nettredaktør: Espen Rønning Ansvarlig redaktør: Yngvild S. Knudsen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS

En del av Levanger kommune Levanger kommune