Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde_leslitt

Låne- og ordensregler

Følgende regler gjelder for bruk av Levanger bibliotek.
Oppdatert med satser per 1.1.2021.

ORDENSREGLER:

Alle som besøker Levanger bibliotek skal oppleve at biblioteket er et trygt og godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

Rydd opp etter deg, hold orden i rommene, og ta hensyn til de andre som benytter biblioteket samtidig med deg.

Lovbrudd, truende eller sjenerende oppførsel (støy, sjikane, lukt osv.) er ikke tillatt.

Det er ikke lov til å være påvirket av rusmidler eller bruke rusmidler på biblioteket.

Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Tilgang til meråpent bibliotek krever at du undertegner egen avtale med Levanger bibliotek om slik adgang (egne retningslinjer gjelder for meråpent).

Følger ved brudd på ordensreglementet:

Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig. I de tilfeller identiteten til personen(e) ikke er kjent kan beslutningen formidles direkte til vedkommende.

Lovbrudd kan føre til anmeldelse.

Brudd på avtale om tilgang til meråpent bibliotek medfører at tilgangen stenges.

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd.

For bruk av Meråpent bibliotek, gjelder egen kontrakt i tillegg til ordensreglene.

For tilbakemeldinger eller rapportering om uønskede hendelser:
E-post: biblioteket@levanger.kommune.no
Telefon: 740 52 900

Lånekort
For å låne på biblioteket må du ha lånekort. Det får du enkelt ved å fylle ut lånekortskjema i Bibliofil, eller papirskjema i biblioteket. For å registrere deg som låner må du identifisere deg med legitimasjon eller via ID-porten. Foresatte må signere for barn under 15 år.

Alle som bor i Norge, kan få nasjonalt lånekort som kan brukes ved bibliotek i hele landet. Du kan velge å få et digitalt nasjonalt lånekort under registrering. Velg dette om du ønsker tilgang til alle bibliotekets nettressurser. Dette lånekortet signeres med ID-porten.

Låneren er ansvarlig for lånekortet. Tap av lånekort skal umiddelbart meldes til biblioteket. Husk å melde fra om du endrer navn eller kontaktinformasjon. Om du mister lånekortet koster det 50 kr å erstatte det for voksne, 30 kr for barn.

Ta alltid med lånekortet ved bibliotekbesøk. Vi anbefaler å laste ned appen Bibliofil for å ha lånekortet digitalt på mobil.

Lånetider
28 dager: Bøker, lydbøker og tegneserier
14 dager: Bøker med lang venteliste, pocketserier, musikk, dataspill og TV-serier.
7 dager: Filmer og tidsskrift

Materiale som ikke er til utlån
Mikrofilmer og enkelte andre bøker i lokalsamlinga er vanligvis ikke til utlån. Det samme gjelder aviser og siste nummer av tidsskrift. Disse kan kun leses i biblioteket.

Forlengelse av lånetiden
Lånt materiale kan fornyes hvis ingen andre står på venteliste. Du kan forlenge lånetiden selv, eller ved å ta kontakt med oss.

Reservering

Er boka du søker utlånt, kan du be om å få den reservert. Du vil da få en melding fra biblioteket når boka kommer inn. Du kan velge om du vil ha meldingen som SMS eller e-post. Husk å ta med lånekortet når du henter boka.

Purring og erstatning
Ved for sen innlevering sender vi purring. Når purring er sendt via e-post, sms eller brev, må låner betale gebyr. Voksne får 3 purringer med 50 kr i gebyr per stk. Deretter blir lånet fakturert. Barn får 3 purringer: de to første er gratis, mens den tredje koster 50 kr. Regning sendes fem uker etter forfallsdato. Ta kontakt med oss så raskt som mulig hvis du må erstatte det du har lånt, du slipper purregebyr om noe er ødelagt og du sier fra med en gang.

Tap og skader
Du er personlig ansvarlig for det du låner på biblioteket. Tapt materiale må erstattes etter følgende satser:
Standard faktureringssum ved erstatning - barn kr. 300 + påløpte gebyr
Standard faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 500,- + påløpte gebyr
Standard faktureringssum ved erstatning av TV-spill kr. 500,- + påløpte gebyr

Dersom det tapte materialet er innlånt fra et annet bibliotek, fakturerer vi erstatningssummen fra det andre biblioteket dersom den er høyere enn standardsummen.

NB: Fakturaen kommer fra Levanger kommune.

Tap av lånerett
Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

Serviceerklæringer
Brukerne av Levanger Bibliotek kan forvente:

1. Å få hjelp til å låne inn ønsket litteratur (som vi ikke har) fra andre bibliotek. Dette tar normalt 3-10 dager.

2.Å få hjelp med spørsmål. Ved enkle spørsmål skal brukeren få svar med en gang. Ved mer kompliserte spørsmål kan oppdraget ta lengre tid. Brukeren skal da få svar innen 3 dager.

3.Å få rask tilbakemelding på innkjøpsforslag, senest i løpet av 10 dager. Ved innkjøp, skal boka være klar til utlån innen 3 dager.

Reglementet er hjemlet i Lov om folkebibliotek § 4 tredje ledd.

Publisert: 30.10.2009 12:28 Sist endret: 02.06.2022 09:45
Levanger bibliotek Jernbanegata 16 7600 Levanger
Tlf: 740 52 900 Faks: E-post: biblioteket@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-tors10-18 , fre 10-16 Åpningstid: Lør 10-14, søn stengt Org.nr.: 938587051
Nettredaktør: Espen Rønning Ansvarlig redaktør: Yngvild S. Knudsen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS

En del av Levanger kommune Levanger kommune