Levanger kommune selger attraktiv hotelltomt

Havneområdet i Levanger er under endring. Fra dagens småindustri bygges det opp en helt ny bydel med over tusen boliger. I områdereguleringen for området ligger det også ei hotelltomt. Den ønsker Levanger kommune å selge til den som kommer med den beste løsningen for hvordan et hotell skal se ut. 

Mer informasjon