Alminnelig ettersyn meddommere

I henhold til domstollovens § 68 skal valg av meddommere for ny periode som starter 01.01.2025 legges ut til alminnelig ettersyn.

Formannskapet fremmet i møte 5. juni 2024, sak 52/24 sitt forslag på valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. 

FORSLAG (PDF, 86 kB)

Eventuelle innvendinger til forslaget bes meldt til postmottak@levanger.kommune.no innen 19.06.24