Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skole - avgiftssatser

2017

Utleie av skoler, hel helg
Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 10 000
Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 10 000

Utleie av enkeltrom
Klasserom
Klasserom med prosjektor (dag/kveld) kr. 500
Klasserom uten prosjektor (dag/kveld) kr. 400

Kantine uten bruk av kjøkken
Kveld kr. 500
Dag kr. 1 000
Helg kr. 1 700
Levanger ungdomsskole AULA - kr. 3 000

Kantine med bruk av kjøkken
Kveld kr. 800
Dag kr. 1 600
Helg kr. 3 000
Levanger ungdomsskole AULA - kr. 5 000

Spesialrom
Skolekjøkken/Mat og helse-rom. Leise ikke ut.
Auditorium kr. 500
Auditorium Levanger ungdomsskole kr. 1 000
Leies ikke ut:
Kunst- og håndtverksrom
Naturfagrom
Musikkrom
Personalrom
Gymsaler og idrettshaller eget regulativ

Fri leie gjelder for:
Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer
Tilstelninger i skolens regi
Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune
All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring
Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie.

Annet
Gebyr, skader og mislighold av avtale:
Gebyr settes ut fra skadens omfang


2016

Utleie av skoler, hel helg
Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 10 000

Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 10 000
Skole med barnetrinn og ungdomstrinn, kantine, klasserom og sanitæranlegg - utgår

Utleie av enkeltrom
Klasserom
Klasserom med prosjektor (dag/kveld) kr. 500
Klasserom uten prosjektor (dag/kveld) kr. 400

Kantine uten bruk av kjøkken
Kveld kr. 500
Dag kr. 1 000
Helg kr. 1 700
Levanger ungdomsskole AULA - kr. 3 000

Kantine med bruk av kjøkken
Kveld kr. 800
Dag kr. 1 600
Helg kr. 3 000
Levanger ungdomsskole AULA - kr. 5 000

Spesialrom
Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi.
Utleie vurderes ift hva det skal brukes til. kr. 400
Auditorium kr. 400
Auditorium Levanger ungdomsskole kr. 1 000
Leies ikke ut:
Kunst- og håndtverksrom
Naturfagrom
Musikkrom
Personalrom
Gymsaler og idrettshaller eget regulativ

Fri leie gjelder for:
Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer
Tilstelninger i skolens regi
Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune
All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring
Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie.

Annet
Gebyr, skader og mislighold av avtale:
Gebyr settes ut fra skadens omfang

-------------------------------------

2015 ingen endring fra 2014

-------------------------------------

2014 ingen endring fra 2013

-------------------------------------

2013 ingen endring fra 2012

-------------------------------------

2012

Utleie av skoler, hel helg

 • Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag)
  kr. 5.000
 • Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag)
  kr. 5.000
 • Skole med barnetrinn og ungdomstrinn, kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag)
  kr. 10.000


Utleie av enkeltrom

Klasserom

 • Klasserom med prosjektor (dag/kveld) kr. 200
 • Klasserom uten prosjektor (dag/kveld) kr. 100


Kantine uten bruk av kjøkken

 • Kveld kr. 400
 • Dag kr. 800
 • Helg kr. 1.500


Kantine med bruk av kjøkken

 • Kveld kr. 800
 • Dag kr. 1.600
 • Helg kr. 3.000


Spesialrom

 • Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi. Utleie vurderes ift hva det skal brukes til.
  kr. 300
 • Auditorium kr. 300


Fri leie gjelder for:

 • Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer
 • Tilstelninger i skolens regi
 • Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune
 • All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring
 • Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie


Annet
Straffegebyr, skader og mislighold av avtale.
Gebyr settes ut fra skadens omfang

Enhetsleder delegeres fullmakt til å utøve skjønn i prisfastsettelsen av utleie i særlige tilfeller.

Publisert: 20.12.2011 13:17 Sist endret: 15.12.2016 14:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS