Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Demensomsorg i Levanger

Hukommelsesteamet i Levanger Kommune

kontaktes via demenskontakt på tlf: 48 27 75 79
og/eller e-post: inger.korsvik@levanger.kommune.no

Demens - faktaark - Folkehelseinstituttet


Hukommelsesteam i Levanger kommune
Levanger Kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Hukommelsesteamet består av ressurspersoner fra hvert distrikt som består av:


Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer 
 • Vurdering av medisiner 
 • Legge til rette  hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende 
 • Sette i gang tiltak i riktig tid 


Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser 
 • Gjentar historier 
 • Forvirring i forhold til tid og sted 
 • Problemer med å gjenkjenne folk 
 • Glemmer innlærte ferdigheter 
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk 
 • Svekket dømmekraft 
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen 


Hvem kan ta kontakt?

 • Personer med hukommelsessvikt, pårørende og venner
 • Fastleger, spesialhelsetjenesten
 • Hjemmetjenesten, annet personale


Tilbudet er gratis, trenger ikke henvisning fra lege.

Hukommelsesteamet tilbyr

 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning og kartlegging av demenssykdom.
 • Samtaler og veiledning av pasient og pårørende både pr telefon og hjemme. 
 • Kartlegging av hjelpebehov.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet.
 • Veiledning til helsepersonell


Informasjon om dagtilbud/avlastning og støttekontaktordning i kommunen:

 • Grønn Omsorg er et dagtilbud med gården som arena
 • Dagtilbud på Levanger Bo- og aktivitetssenter
 • Turgruppe for yngre personer med demenssykdom
 • Pårørendesamlinger
       Til toppen av siden

Pårørendeskole – kurs om demens

- info som PDF

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på område.

Hva inneholder kurset?

Kurset er på 5 samlinger med følgende temaer

 • Demens sykdommer, symptomer og behandling
 • Kommunikasjon med personer med demens
 • Å være pårørende til en som lever med demens
 • Sorg og tapsopplevelser
 • Mestring og tilrettelegging i hverdagen v/ Ergoterapeut
 • Lovverk, rettigheter og tilbud i Levanger kommune, vergemål, økonomi
 • Informasjon fra Demensforeningen og «NOEN»


Det blir mulighet for samtaler i mindre grupper for å snakke om tema, samt dele erfaringer og opplevelser.  

Pårørendeskolens målsetting

 • Gi økt kunnskap om demenssykdommer
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom.
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon

 
Kurset er gratis.

 • Oppstart: 30.01.18, kl. 17.30-19.30, deretter de neste 4 tirsdager
 • Sted: Staup helsehus
 • Påmelding: Inger Korsvik, koordinator i Hukommelsesteamet tlf.: 48 27 75 79


      Til toppen av siden


Publisert: 08.02.2012 18:25 Sist endret: 08.12.2017 12:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS