Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Demensomsorg i Levanger

Hukommelsesteamet i Levanger Kommune

kontaktes via demenskontakt på tlf: 482 77 5 79
og/eller e-post: inger.korsvik@levanger.kommune.no

Demens - faktaark - Folkehelseinstituttet


Hukommelsesteam i Levanger kommune
Levanger Kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Hukommelsesteamet består av ressurspersoner fra hvert distrikt som består av:


Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer 
 • Vurdering av medisiner 
 • Legge til rette  hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende 
 • Sette i gang tiltak i riktig tid 


Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser 
 • Gjentar historier 
 • Forvirring i forhold til tid og sted 
 • Problemer med å gjenkjenne folk 
 • Glemmer innlærte ferdigheter 
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk 
 • Svekket dømmekraft 
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen 


Hvem kan ta kontakt?

 • Personer med hukommelsessvikt, pårørende og venner
 • Fastleger, spesialhelsetjenesten
 • Hjemmetjenesten, annet personale


Tilbudet er gratis, trenger ikke henvisning fra lege.

Hukommelsesteamet tilbyr

 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning og kartlegging av demenssykdom.
 • Samtaler og veiledning av pasient og pårørende både pr telefon og hjemme. 
 • Kartlegging av hjelpebehov.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet.
 • Veiledning til helsepersonell


Informasjon om dagtilbud/avlastning og støttekontaktordning i kommunen:

 • Grønn Omsorg er et dagtilbud med gården som arena
 • Dagtilbud på Levanger Bo- og aktivitetssenter
 • Turgruppe for yngre personer med demenssykdom
 • Pårørendesamlinger


Pårørendeskole – kurs om demens
Hukommelsesteamet i Levanger kommune arrangerer ny pårørendeskole.

Vi inviterer pårørende til personer med demens til samling 1. samling 31. januar 2018. Dette er et kurs som vil gå over 5 kvelder hver onsdag i fem uker. Det er først en times forelesning, hvor en etterpå deler seg i grupper, drikker kaffe og prater om tema.

I løpet av kurset blir følgende temaer tatt opp:

 • Sykdomslære (forelesning av en lege)
 • Kommunikasjon med demente, vanskelig adferd, diverse utfordringer
 • Hvilke tilbud finnes i kommunen
 • Lovverk – hvilke rettigheter finnes?
 • Hjelpemidler – informasjon fra ergoterapeut i kommunen
 • Sorg- og tapsopplevelser
 • Info fra Demensforeningen, Innherred Omsorg, NOEN m.fl.


Det vil også bli mulighet for samtaler i mindre grupper, for å dele erfaringer, opplevelser og lignende.

Tilbudet er gratis

 • Oppstart: 31.01.18 kl. 17.30-19.30 
 • Sted: Breidablikktunet (kantina)
 • Påmelding: Inger Korsvik, koordinator i Hukommelsesteamet tlf.: 482 77 579


      Til toppen av siden


Publisert: 08.02.2012 18:25 Sist endret: 20.09.2017 09:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS