Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Støttekontakt - Fritidskontakt

Støttekontakt - brosjyre i PDFBli støttekontakt
Levanger kommune søker etter personer som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker. Vi har behov for støttekontakter i alle aldre. Har du tid til overs og lyst til å hjelpe et annet menneske kan du søke om å bli støttekontakt. Til en del oppdrag er det ønskelig at du har førerkort og disponerer bil.

Arbeidsoppgaver:
En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, ivareta sosial kontakt, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

Kvalifikasjoner:
Du trenger ingen utdannelse, men må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og være samarbeidsvillig.
Du må være pålitelig og stabil, samt være villig til å forplikte deg over tid.

Lønnsvilkår:
Pr. tiden er støttekontaktlønnen i Levanger kommune på kr.100,- pr. time.

Hvordan søke for å bli støttekontakt:
Søknadsskjema PDF - word - Brosjyre PDF

Kontaktpersoner:
Anne Steinsmo Røkke
Karl Martin Haugen

----------------------

Jeg trenger støttekontakt

Søknad om støttekontakt vurderes i forhold til Lov om sosiale tjenester § 4-2 c. Støttekontakt tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.
Levanger kommune tildeler støttekontakttjenester til personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.
Målsettingen med tjenesten er blant annet å bidra til at den enkelte får en meningsfylt fritid, bryte ensomhet / isolasjon, bistå med sosial nettverksbygging, fritidsaktiviteter og kulturelle opplevelser.

Tjenesten er gratis. Jeg trenger støttekontakt: søknadsskjema PDF - word

  • Klageadgang
    Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandlingen framgår av vedtaket. 
Publisert: 28.09.2010 10:50 Sist endret: 07.10.2011 14:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS