Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Nedgravde oljetanker

Eier av oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Dersom det oppstår lekkasje er det eieren/brukeren som må betale kostnadene forbundet med å fjerne oljen og eventuelt oljeforurenset masse. Det kan være en betydelig kostnad å få ryddet opp etter oljelekkasjer og det er derfor viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Oljetank lekker

Forurensningsloven gir eier av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle tanker, uansett størrelse. 

I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er større enn 3200 liter.

Stortinget har bedt regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger i 2020.

Har du en oljetank som ikke er meldt inn til kommunen, gi beskjed om tanken til Innherred Samkommune og merk henvendelsen oljetank.

Henvendelsen kan sendes til:Innherred Samkommune, postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post: postmottak@innherred-samkommune.no

Oljetank som ikke lenger er i bruk

Oljetank som permanent tas ut av bruk skal tømmes og rengjøres av godkjent firma før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak.

Oljetanker på mindre enn 3200 liter kan graves opp eller stå nedgravd, men de må tømmes og rengjøres av godkjent firma, og fylles med godkjent fyllmasse når de tas ut av bruk. Tankens påfyllingsrør og lufterør bør fjernes, eventuelt låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk for å hindre at utilsiktet påfylling skjer. Dokumentasjon på at tank er rengjort og fylt med godkjent masse, samt at påfyllings- og lufterør er fjernet/ forseglet skal sendes til både Brannvesenet og postmottak i Innherred Samkommune, og dokumentasjonen skal senere kunne fremlegges til myndighetene.

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

Ta kontakt med operatør, f.eks. Børstad Transport AS eller Veglo Miljøservice AS eller andre firma som er godkjent for dette, for rengjøring av tank og den videre prosessen. 

Tank som er tatt ut av bruk og enten oppgravd eller fylt med fyllmasse, skal meldes skriftlig inn til kommunen, med dokumentasjon på utført arbeid. Dette hjelper oss i å ha et oppdatert oljetankregister.

Klikk for større foto 

Kontaktinformasjon ved oljeforurensning:

  • Brann- og redningsetaten, tlf. 110. De vil rykke ut for å begrense spredningen av oljesøl. De sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.
  • Innherred Samkommune, tlf. 74 05 25 00


Spørsmål omkring nedgravde oljetanker kan rettes til Innherred Samkommune: tlf: 74 05 25 00

E-post: postmottak@innherred-samkommune.no

Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2016 08:28 Sist endret: 07.04.2016 13:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS