Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Avfallshåndtering

Klikk for større kart


Kompostering
nedbrytningsprosess hvor organisk avfall blir til ny matjord

Renovasjon - Søppeltømming

Avfallsbeholder
Avfallsbeholdere - sortering (Innherred Renovasjon)

Avfallsplan
Tømmeplaner (Innherred Renovasjon)

Gjenvinning

På gjenbrukstorget kan husholdningene gratis levere nesten alle typer avfall, også spesialavfall. 
Gjenbrukstorg (Innherred Renovasjon)

Forbruksavfall fra husholdninger er betalt gjennom det ordinære renovasjonsgebyret. 

Sortert avfall = gratis levering
Vær oppmerksom på at retten til gratis levering for husholdningene forutsetter at alt avfall sorteres av kunden og legges på anvist plass.¨

Bedrifter
Bedrifter må betale ved levering av avfall til gjenbrukstorget.

Sortering til gjenbruk
Blant de store mengdene som leveres inn på gjenbrukstorgene finnes det fullt brukbare gjenstander som ikke nødvendigvis behøver å behandles som avfall.
Kurante gjenstander som leveres til gjenbrukstorgene kan bli tatt inn i Innherred Renovasjon sine gjenbruksbutikker.

Kildesortering (Innherred Renovasjon)

Miljøsanering
*

Resirkulering
*

Retursystem
*

Spesialavfall

EE avfall - Elektroniske og elektriske produkter
Private forbrukere kan gratis levere alle typer elektriske og elektroniske produkter (TV, radio, komfyr osv) til en forhandler av elektriske produkter om forhandleren selger samme type produkter. Private forbrukere kan levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner alle typer elektriske og elektroniske produkter.
 
El-retur besørger via sine operatører at miljøgifter som PCB, kvikksølv og kadmium håndteres forsvarlig, samtidig som vi utnytter materialressursene i EE-avfallet. Lever derfor dine kasserte elektriske og elektroniske produkter til forhandler eller kommunal gjenbruksstasjon, slik at EE-avfallet ikke kommer på avveie i for eksempel søppelbøtta eller søppelcontaineren under vår- og høstryddingen.

• 85-90 % av avfallet går til materialgjenvinning. Materialene brukes i nye produkter.
• 3-4 % av avfallet går til energigjenvinning. Dette går til forbrenningsanlegg som produserer strøm eller varmt vann.
• 10-12 % av avfallet er komponenter med miljøgifter, eller materialer som ikke kan brukes om igjen. Disse destrueres, eller lagres på trygg måte.

To selskaper håndterer EE-avfallet
RENAS har ansvaret for det som kalles næringselektroavfall. Det er i hovedsak produkter som brukes i profesjonell sammenheng; Industrimaskiner, høyspenningsutstyr, installasjonsmateriell, måle- og kontrollutstyr, el.verktøy og lignende. Men også produkter som lysrør, lyspærer, lamper og kabler og ledninger.
Elretur AS
har ansvaret for kjøleskap, komfyrer og andre hvitevarer, datautstyr, lyd- og bildeutstyr, telekom-produkter og annen forbrukerelektronikk.

Renas    http://www.renas.no

El- retur: http://www.elretur.no/

WEEE: http://www.weee.no/

Elektrisk avfall
*

Elektronisk avfall
TV / Data / Hvitevarer
Returordningen organiseres av EL-retur. El-returvarene blir behandlet ved Weee Recycling Øysand Næringspark Melhus

Farlig avfall plukkes ut og går til godkjente sluttbehandlingsanlegg.
Lysstoffrør, lyspærer (El- retur)
Lysrør omlastes på Mule og blir sendt til Miljøtek Hasopor Meråker. Der blir dette knust og går material gjenvinning. Glasset blir brukt som isolasjonsmateriale i bl.a. veier og fundamenter på bygg og anlegg.

Varmtvannsberedere
Varmtvannsberedere er et Renas produkt. RETURA IR har et eget behandlingsanlegg for RENAS produkter (også kalt Næringselektro) Mule, Levanger.

Andre RENAS produkter: Lys / varme/ større maskiner og redskaper

Farlig avfall
Med farlig avfall menes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempler på farlig avfall er rester av maling, løsemidler, lakk, beis, lim, tennvæske, rengjøringsmidler, plantevernmidler og spillolje.Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Husholdninger og privatpersoner skal levere farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjent mottak. SFT gir tillatelser til innsamling og behandling av farlig avfall, mens fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Giftig avfall
*

Miljøstasjon
*

Spillolje
*

 

 

 


 

 

Publisert: 24.02.2009 12:42 Sist endret: 03.03.2015 11:21 Opprettet av Reidun Johansen
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS