Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Tilskuddsordninger

 

Idrettsmidler
Arrangementsstøtte
*

Idrettsformål
*

Idrettsstipend
*

Spillemidler kulturbygg

Nye retningslinjer for spillemidler til kulturbygg ble vedtatt av Fylkestinget i april. Disse er gjeldende fra og med søknadsbehandling i 2018.

Nye retningslinjer Nye retningslinjer

Det er ikke gjort vesentlige endringer i søknadsrutinene

I de nye retningslinjene er det blant annet lagt vekt på at:

  • Planlegging av bygg
    Lokalene skal være planlagt ut fra definerte behov og sammen med aktuelle brukere.
  • Prosjekt skal være forankret i kommunale planer – hvis det foreligger kun en søknad fra en kommune vil det være tilfredsstillende med en kommunal behandling/vedtak før endelig innsending av søknad
  • Søknad skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge/ligger.
  • Hvis det fremmes flere søknader fra kommunen må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene.
  • Søknadsfrist er 1. juni.


For 2018 gjelder 1.juni-fristen nye søknader. På grunn av at retningslinjene ikke ble vedtatt før like innpå ny søknadsfrist vil fylkeskommunen for gjentatte/fornyede søknader sette søknadsfristen for 2018 til onsdag 29. august 2018. 

Søknaden fremmes elektronisk via www.anleggsregisteret.no

Til toppen av siden 

 

Kulturmidler
Arrangementsstøtte
*

Festivalstøtte
*

Kulturarbeid
*

Kulturformål
*

Kulturprosjekt
*

Kulturstipend

Kulturtilskudd
*

Kunstnerstipend
*

Underskuddsgaranti
*

Nærmiljøtilskudd
Se spillemidler idrettsanlegg for informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Ungdomsmidler
Ungdomsformål
*

Ungdomstiltak
*

Publisert: 24.02.2009 12:35 Sist endret: 28.05.2018 14:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS