Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Ildsjelpris i Levanger kommune

Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av 3 representanter fra Driftskomitéen for forberedelse av årviss sak om kulturpris, kulturstipend og innsats-/ildsjelpris.
Disse velges for inneværende valgperiode:

Retningslinjer for tildeling:

Formål

Levanger kommunes ildsjelpris skal tjene to formål:

  • den skal være en inspirasjon for aktive kulturarbeidere slik at de kan arbeide og utvikle seg videre
  • den skal være en takk og en anerkjennelse til personer og lag som har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Levanger kommune


Forslagsrett

  • Begrunnet forslag på kandidater til ildsjelprisen kan fremmes av personer, lag og organisasjoner
  • Driftskomitéen kan også fremme forslag på kandidater
  • Frist for innsending av forslag kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmesider
  • Navn på kandidater offentliggjøres etter fristens utløp


Tildeling

  • Driftskomitéen avgjør hvem som skal motta ildsjelprisen
  • Driftskomitéen kan avstå fra å dele ut prisen, eller den kan dele prisen mellom flere kandidater
  • Ildsjelprisen består av et pengebeløp og et prisbevis
  • Ildsjelprisen overrekkes av ordføreren

 

Publisert: 06.11.2009 17:41 Sist endret: 13.10.2011 15:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS