Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Fysioterapi

E-post:

 
Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten arbeider med personer som har tapt funksjon eller står i fare for å tape funksjoner knyttet til aktiviteter i dagliglivet. Målet er å fremme endringer hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte og bedre eller opprettholde funksjonsevnen. I dette arbeidet vektlegges aktiv deltakelse og tilrettelegging av omgivelsene.

Både i forebyggende arbeid og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser for å mestre hverdagen. Kommunefysioterapeutene prioriterer brukere med sammensatte funksjonsproblemer, og arbeider etter hvor brukeren befinner seg. Fysioterapeutene og ergoterapeutene jobber i mange saker tverrfaglig.


Tjenester/tiltak:

  • Undersøkelse og vurdering av kroppsfunksjon
  • Opptrening/vedlikehold av funksjon ved skade/sykdom
  • Formidle og tilpasse forflytningshjelpemidler
  • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere
  • Delta i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
  • Deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid


Aktuelle arenaer for tjenester og tiltak: Hjem, institusjon og egnede lokaler på rådhuset og Staup helsehus.


Ridefysioterapi
Terapiridning, også kalt ridefysioterapi, er en metode innen fysioterapi, hvor fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen.
Om terapien PDF


Manuellterapeut - Manuellterapi

Til toppen av siden

Publisert: 09.02.2010 10:57 Sist endret: 23.04.2018 14:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051