Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Søk

Søk i Levanger kommunes nettsider

Ved flere sammenhengende søkeord, begrep, skriv ordene med anførseltegn før første og etter siste ord, eks. "Eidsbotn fuglefredningsområde"

Søk i Levanger kommunes nettsider ved hjelp av søkemotoren til Google

Søk i både Levanger kommunes og Verdal kommunes nettsider ved hjelp av søkemotoren til Google

Søkeresultat

Sorter etter dato sist endret | Sorter alfabetisk | Sorter etter relevans
 1. PS 42/16-Friluftslivsområder (16.09.2016)

  Saksbehandler: Kjersti Nordberg Arkivsaknr: 2016/3898 Saksordfører: Geir Tore Persøy , Frp vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 2. Kart - Maps (10.03.2009)

  Flybilder («Widerøe-arkivet») fra Levanger og Verdal Gårdskart (Norge)   Levanger og Verdal, kommunale karttjenester: Basis kartløsning med alle...

 3. PS 54/09-Børøya klage (16.06.2009)

  Saksbehandler: Øivind Holand Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen Saksordfører: Gunnar...

 4. PS 30/10-Hotell havna reguler (21.05.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/6095 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , DNA Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utva...

 5. PS 40/14-Staup regulering (11.09.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/3675 - /L2012007 Saksordfører: Astrid Juberg Vordal , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 6. Landbruk (09.03.2010)

  Avlingssvikt Gjødsel Gårdskart Jordbruksareal Landbrukseiendom Miljøplan Nydyrking Planteproduksjon Produksjonstilskudd SMIL ----------------------...

 7. Friluftslivsområde Levanger - høring (20.02.2017)

  Kartlegging og verdsetting frist: 15.03.17

 8. Eiendom (18.02.2009)

  Brøyting Eiendomsregister E i e n d o m s s k a t t Feiing K o m m u n a l e  a v g i f t e r  o g  g e b y r e r Naturskade Oppmåling R e n o v a ...

 9. Arealplaner (06.11.2009)

  vedtatte arealplaner  ]  søk med Ctrl + F Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 11.04.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens §...

 10. PS 51/14-Barnevern revisjon (16.10.2014)

    Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen Arkivsaknr:  2014/3552 - /033 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget...

 11. Visning av kart- og plandata i 3D (08.03.2013)

  3D Innsyn er en webbasert kartløsning

 12. PS 16/16-Trøndelagsutredn (28.01.2016)

  Saksbehandler: Ola Stene Arkivref. 2015/8058 - /034 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 03.02.16 16/16  ...

 13. PS 4/15-Frol oppvekstsenter (22.01.2015)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2014/3852 Saksordfører: Børge Lund , KRF vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingsko...

 14. Produksjonstilskudd og miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag (06.08.2014)

  Søknadsfristen i Nord-Trøndelag 20.08.2014.

 15. Søknad om produksjonstilskudd (18.07.2011)

  Søknadsfrist 20.08.2011

 16. PS 14/18-Hotranvassdraget (08.03.2018)

  Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre Arkivsaknr: 2018/7935 - /K23         vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 17. PS 32/15-Tinbuen klage (16.04.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2010/8714 - /L12 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 22.04.15 32/15  ...

 18. PS 73/10-Kommunepl arealdel (08.10.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 19. Turstier, turveger og turløyper (05.03.2015)

  Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger Hopp til innspill >> I Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) ble det vedta...

 20. Levanger sentrum - fredning (30.03.2011)

    Etter at midlertidig fredning av Levanger sentrum ble opphevet er det nå igangsatt oppstart av en kulturminnefredning av trehusbyen Levanger.  ...

 21. FO 5/16-Spørsmål Løvås (10.03.2016)

  I uke 8 i 2016 hadde NRK Forbrukerinspektørene sett nærmere på inneklima i norske barnehager. Resultatet av undersøkelsen viste at det var alt for...

 22. PS 48/16-Saltbuvik hyttefelt (13.10.2016)

  Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre Arkivsaknr: 2012/4046 - /L2012004   Saksordfører: Nina Elisabeth Berget , AP  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 23. Kart (30.01.2018)

  Ytterøy barne- og ungdomsskole via interaktivt kart (Levanger kommune) Flere kartlenker> Statisk kart Ytterøy:  Ytterøy barne- og ungdomsskole ligg...

 24. PS 58/10-Bredbåndsdekning (04.06.2010)

  Saksbehandler: Magne Farstad Arkivsaknr: 2010/4501 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 25. PS 52/09-Referatsaker (16.06.2009)

  Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 10.06.09 52/09   RS...

 26. PS 37/15-Økonomisk støtte (30.04.2015)

  Saksbehandler: Finn Christiansen Arkivref. 2014/4627 - /223 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 06.05.15 37/1...

 27. PS 13/15-Referatsaker (12.03.2015)

  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 18.03.15 13/15   * dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre...

 28. Frisklivssamtalen (18.09.2012)

  Frisklivssamtalene er individuelle samtaler mellom en deltaker på Frisklivssentralen og en veileder med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn. Tema...

 29. 17.04.13 (11-17) (27.11.2012)

  Møtested: Frol OS , barnehagen Dato: 17.04.13 Tid: 13:00 - 14:45 Sakliste som PDF   -  EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil) Protokoll som...

 30. Folkemøte kulturmiljøfredningen (12.11.2013)

  Onsdag 20. november 2013, kl. 18-20

 31. Trøndelagsdagen 2014 (14.05.2014)

  Trøndelagsdagen 13. januar 2014. Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune hadde egen «stand» på Trøndelagsdagen 2014. Vår utstillin...

 32. Friluftsområder (29.11.2016)

  Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Levanger kommune ( PUKsak 50/16 ) skal kartlegge og verdsette de viktigste friluftslivsområdene i...

 33. PS 38/17-Friluftslivskartlegg (15.06.2017)

  Saksbehandler: Kjersti Nordberg Arkivsaknr: 2016/3898   Saksordfører: Olav Strid , Ap vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingsko...

 34. PS 42/17-Friluftslivskartleggingen (09.06.2017)

  Saksbehandler: Kjersti Nordberg Arkivsaknr: 2016/3898 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17 42/17...

 35. Vegnavn (07.12.2012)

  Hopp til innspill >> Matrikkellovens kapitel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse: Kommunen fastset offisiell adresse. Før...

 36. PS 18/11-Kommuneplan areal (06.04.2011)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 37. PS 6/11-Valan steinbrudd/dep (20.01.2011)

    Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre , Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/9338 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Kommunestyre...

 38. PS 5/11-Valan steinbrudd/dep (14.01.2011)

    Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre , Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/9338 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Kommunestyre...

 39. PS 62/10-Oppvekstplan 2020 (18.11.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2008/6468 - /146 Saksordfører: Einar Vandvik , V Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg...

 40. PS 77/10-Oppvekstplan 2020 (12.11.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2008/6468 - /146 Saksordfører: Einar Vandvik , V Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg...

 41. PS 22/09-Skianl. Storlidalen (26.06.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/6585 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunestyret   vedtak Saksgang...

 42. PS 26/09 - Skianl. Storlidalen (31.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/6585 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utva...

 43. PS 11/16-Bosetting 2016 (11.02.2016)

  Saksbehandler: Randi Venås Eriksen Arkivref. 2014/562 - /F30 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 03.02.16 17/...

 44. Søknadsskjema (30.01.2012)

  Levanger kommune er organisert i tre enheter innenfor helse og omsorg: Hjemmetjeneste Habilitering Institusjon Alle søknader vedrørende helse- og...

 45. PS 18/15-Kjønstadmarka 2 (20.03.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/10085 Saksordfører: Astrid Juberg Vordal , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 46. PS 56/16-Saltbuvik hyttefelt (06.10.2016)

  Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre Arkivsaknr: 2012/4046 - /L2012004 Saksordfører: Randi Johanne Nessemo , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 47. PS 56/11-Disp hytte Grønning (08.09.2011)

  Saksbehandler: Elisabeth Marø Holand Arkivsaknr: 2011/1739 - /1719/371/1/27 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedt...

 48. PS 2/11-Barnevern styrking (20.01.2011)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivsaknr: 2011/56       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 49. PS 8/11-Barnevern styrking (06.01.2011)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivsaknr: 2011/56       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 50. PS 65/09-Regulering Moan (18.08.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/6091 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 51. PS 13/12-Ventelister PPT (09.03.2012)

    Saksbehandler:  Bjørg Tørresdal  - Bjørg Holmen Arkivref. 2011/6964 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen...

 52. PS 19/11-Plan for frivillighet (12.10.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 53. PS 84/11-Plan for frivillighet (28.10.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 54. PS 64/11-Plan for frivillighet (17.11.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 19.10.11 19/1...

 55. PS 47/10-Kommunepl arealdel (12.05.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 56. PS 17/16-Bosetting 2016 (28.01.2016)

  Saksbehandler: Randi Venås Eriksen Arkivref. 2014/562 - /F30 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 03.02.16 17/...

 57. PS 34/10-Arealplan spredt bol (15.04.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 58. PS 63/17-Reg Eidslunden  (05.10.2017)

  Saksbehandler: Mona Saursaunet Arkivsaknr: 2014/2344 - /L2014008   Saksordfører: Randi Johanne Nessemo , AP   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 59. PS 55/17-Reg Eidslunden  (14.10.2017)

  Saksbehandler: Mona Saursaunet Arkivsaknr: 2014/2344 - /L2014008   Saksordfører: Randi Johanne Nessemo , AP   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 60. PS 83/17-Stokkberget B9 (30.11.2017)

  Saksbehandler: Mona Saursaunet Arkivsaknr: 2017/2019 - /L2017006       vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17...

 61. PS 71/17-Jamtvegen 22 (07.12.2017)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2016/6594 - /L2016011   Saksordfører: Svein Erik Veie , AP   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 62. PS 39/17-Interkom samarb (15.06.2017)

  Saksbehandler: Ola Stene Arkivref. 2014/5366 - /034 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 07.06.17 67/17...

 63. PS 67/17-Interkom samarb (02.06.2017)

  Saksbehandler: Ola Stene Arkivref. 2014/5366 - /034 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 07.06.17 67/17...

 64. PS 68/17-Pøbben, Sjøgata 16 (06.06.2017)

  Saksbehandler: Finn Christiansen Arkivref. 2017/3490 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 07.06.17 68/17  ...

 65. PS 34/17-Reg Eidslunden  (09.06.2017)

  Saksbehandler: Mona Saursaunet Arkivsaknr: 2014/2344 - /L2014008       vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17...

 66. PS 36/17-E6 Åsen-Kleiva (09.06.2017)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2016/6727       vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17.17 36/17  ...

 67. PS 35/10-Leksehjelp i skolen (30.04.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3127 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 68. 21.04.10 (08-15) (23.12.2009)

  Møtested: Levanger rådhus 1. etg., rom 1056 Dato: 21.04.2010, kl. 14:00-16:35 Sakliste som PDF  - word   -  protokoll PDF Si DIN mening i sakene -...

 69. Bilder - Photo (27.01.2009)

  Levanger kommune på  (foto)      -  foto fra kart ------------------------------------ "Streetview", gatebilder, hjelp  (klikk og dra den lille "gu...

 70. PS 25/10-Leksehjelp i skolen (21.05.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3127 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 71. PS 36/16-Endring Løvtangen (10.06.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/7899 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 72. PS 36/16-Endring Løvtangen (16.06.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/7899 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 73. PS 37/16-1. tertial 2016 (16.06.2016)

  Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan Arkivref. 2016/4214 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 15.06.16 58/16...

 74. PS 20/13-Tilstandsrapport skole (16.05.2013)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2013/3035 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 15.05.13 22/13...

 75. PS 37/16-Åsen sentrum (10.06.2016)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr:  2014/912 Saksordfører: Ingen   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 76. PS 35/16-FV 134 Øver Tynes (16.06.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/6859 Saksordfører: Knut Sigurd Hjelmstad , H vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 77. PS 10/16-Endring Løvtangen (05.02.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/7899   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 10.02.16 10/16   Rådmanne...

 78. PS 74/17-Klage Vassmarka (10.11.2017)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2007/11560 - /L2008004     vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 15.11....

 79. PS 20/18-Røstad Scene (15.02.2018)

  Saksbehandler: Finn Christiansen Arkivref. 2018/5423 - /U63 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskap 21.02.18 20/18 ...

 80. PS 82/12-Rorbuer Hopla (08.11.2012)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2011/4211 - /L12 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 81. PS 63/09-Regulering E6-Grå (18.08.2009)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 82. PS 64/09-Reg. Lobakken (18.08.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedat...

 83. PS 37/10-Reitbakken klage (15.04.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 84. PS 25/17-Garasjer Jernbaneg (27.04.2017)

  Saksbehandler: Mona Saursaunet Arkivsaknr: 2016/9204 - /L2016016   Saksordfører: Gunnar Morten Løvås , SV   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 85. PS 48/09-Torsbustaden, moto (15.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunstyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 86. PS 28/09-Torsbustaden, moto (26.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunstyret vedtak Saksgang Utval...

 87. PS 65/15-Kvilstad 275/574 reg (04.11.2015)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/177 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 11.11.15...

 88. PS 07/09 - Torsbustaden (29.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 89. PS 28/18-Garasjer Jernbanegt (03.05.2018)

  Saksbehandler: Mona Saursaunet Arkivsaknr: 2018/5362 - /L2016016   Saksordfører: Svein Erik Veie , AP  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan...

 90. Skjema (27.01.2009)

  Søk i Skjema med Ctrl + F

 91. Kjøp og salg (19.02.2009)

  Eiendomskjøp Eiendomssalg Tinglysing  

 92. PS 35/10-Elgvegen 25 garasje (15.04.2010)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2009/8962 - /1719/35/183 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 93. PS 21/15-Røstad studentby (12.03.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2014/6394 - /L81 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- o...

 94. PS 18/15-Vegnavn Kjønstadm (16.04.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/10085 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 06.11.13 67/13 Plan- o...

 95. PS 12/16-Kvilstad 275/574 reg (11.02.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/177 Saksordfører: Olav Strid , AP  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomite...

 96. PS 17/15-Sundberga Ytterøy (20.03.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/3018 - /L12 Saksordfører: Lars Petter Holan , AP  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- ...

 97. PS 46/14-Lins veg 2 Gjemble (06.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 98. PS 11/18-Vegnavn Åsen (08.03.2018)

  Saksbehandler: Mona Saursaunet Arkivref. 2018/6392 - /L2016004 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 14.03.18...

 99. PS 70/11-Kirkegt disp 1. etg (09.11.2011)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2011/3213 - /1719/315/50 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS