Gå til innhold Globalmeny Forsiden
asen_topp

Søk

Søk i Levanger kommunes nettsider

Ved flere sammenhengende søkeord, begrep, skriv ordene med anførseltegn før første og etter siste ord, eks. "Eidsbotn fuglefredningsområde"

Søk i Levanger kommunes nettsider ved hjelp av søkemotoren til Google

Søk i både Levanger kommunes og Verdal kommunes nettsider ved hjelp av søkemotoren til Google

Søkeresultat

Sorter etter dato sist endret | Sorter alfabetisk | Sorter etter relevans
 1. Kart - Maps (10.03.2009)

  "Gammel" kartløsning   Flybilder («Widerøe-arkivet») fra Levanger og Verdal Levanger og Verdal, kommunale karttjenester: Basis kartløsning med alle...

 2. PS 30/10-Hotell havna reguler (21.05.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/6095 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , DNA Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utva...

 3. PS 40/14-Staup regulering (11.09.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/3675 - /L2012007 Saksordfører: Astrid Juberg Vordal , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 4. PS 54/09-Børøya klage (16.06.2009)

  Saksbehandler: Øivind Holand Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen Saksordfører: Gunnar...

 5. Landbruk (09.03.2010)

  Avlingssvikt Gjødsel Gårdskart Jordbruksareal Landbrukseiendom Miljøplan Nydyrking Planteproduksjon Produksjonstilskudd SMIL ----------------------...

 6. Eiendom (18.02.2009)

  Brøyting Eiendomsregister E i e n d o m s s k a t t Feiing K o m m u n a l e  a v g i f t e r  o g  g e b y r e r Naturskade Oppmåling R e n o v a ...

 7. Vegnavn (07.12.2012)

  Hopp til innspill >> Matrikkellovens kapitel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse: Kommunen fastset offisiell adresse. Før...

 8. PS 51/14-Barnevern revisjon (16.10.2014)

    Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen Arkivsaknr:  2014/3552 - /033 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget...

 9. PS 13/12-Ventelister PPT (09.03.2012)

    Saksbehandler:  Bjørg Tørresdal  - Bjørg Holmen Arkivref. 2011/6964 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen...

 10. Visning av kart- og plandata i 3D (08.03.2013)

  3D Innsyn er en webbasert kartløsning

 11. PS 73/10-Kommunepl arealdel (08.10.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 12. Sykkel i Levanger og Verdal (20.02.2014)

  hopp til innspill  >  -  prosjektet på:  Formålet med prosjektet Levanger og Verdal ble i 2012 tatt opp som medlemmer i Sykkelbynettverket, og har...

 13. PS 4/15-Frol oppvekstsenter (22.01.2015)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2014/3852 Saksordfører: Børge Lund , KRF vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingsko...

 14. Søknad om produksjonstilskudd (18.07.2011)

  Søknadsfrist 20.08.2011

 15. Produksjonstilskudd og miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag (06.08.2014)

  Søknadsfristen i Nord-Trøndelag 20.08.2014.

 16. Levanger sentrum - fredning (30.03.2011)

    Etter at midlertidig fredning av Levanger sentrum ble opphevet er det nå igangsatt oppstart av en kulturminnefredning av trehusbyen Levanger.  ...

 17. PS 58/10-Bredbåndsdekning (04.06.2010)

  Saksbehandler: Magne Farstad Arkivsaknr: 2010/4501 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 18. Frisklivssamtalen (18.09.2012)

  Frisklivssamtalene er individuelle samtaler mellom en deltaker på Frisklivssentralen og en veileder med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn. Tema...

 19. 17.04.13 (11-17) (27.11.2012)

  Møtested: Frol OS , barnehagen Dato: 17.04.13 Tid: 13:00 - 14:45 Sakliste som PDF   -  EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil) Protokoll som...

 20. Bli varslet! (26.02.2014)

  Levanger kommunen har tatt i bruk et varslingssystem for at innbyggeren i et område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til...

 21. Folkemøte kulturmiljøfredningen (12.11.2013)

  Onsdag 20. november 2013, kl. 18-20

 22. Trøndelagsdagen 2014 (14.05.2014)

  Trøndelagsdagen 13. januar 2014. Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune hadde egen «stand» på Trøndelagsdagen 2014. Vår utstillin...

 23. PS 52/09-Referatsaker (16.06.2009)

  Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 10.06.09 52/09   RS...

 24. PS 18/11-Kommuneplan areal (06.04.2011)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 25. PS 5/11-Valan steinbrudd/dep (14.01.2011)

    Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre , Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/9338 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Kommunestyre...

 26. PS 6/11-Valan steinbrudd/dep (20.01.2011)

    Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre , Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/9338 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Kommunestyre...

 27. PS 37/10-Reitbakken klage (15.04.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 28. PS 77/10-Oppvekstplan 2020 (12.11.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2008/6468 - /146 Saksordfører: Einar Vandvik , V Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg...

 29. PS 62/10-Oppvekstplan 2020 (18.11.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2008/6468 - /146 Saksordfører: Einar Vandvik , V Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg...

 30. PS 26/09 - Skianl. Storlidalen (31.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/6585 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utva...

 31. PS 22/09-Skianl. Storlidalen (26.06.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/6585 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunestyret   vedtak Saksgang...

 32. PS 63/09-Regulering E6-Grå (18.08.2009)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 33. PS 64/09-Reg. Lobakken (18.08.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedat...

 34. PS 65/09-Regulering Moan (18.08.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/6091 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 35. Bilder - Photo (27.01.2009)

  Levanger kommune på  (foto)      -  foto fra kart ------------------------------------ "Streetview", gatebilder, hjelp  (klikk og dra den lille "gu...

 36. PS 8/11-Barnevern styrking (06.01.2011)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivsaknr: 2011/56       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 37. PS 2/11-Barnevern styrking (20.01.2011)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivsaknr: 2011/56       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 38. PS 56/11-Disp hytte Grønning (08.09.2011)

  Saksbehandler: Elisabeth Marø Holand Arkivsaknr: 2011/1739 - /1719/371/1/27 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedt...

 39. PS 82/12-Rorbuer Hopla (08.11.2012)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2011/4211 - /L12 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 40. PS 19/11-Plan for frivillighet (12.10.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 41. PS 84/11-Plan for frivillighet (28.10.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 42. PS 64/11-Plan for frivillighet (17.11.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 19.10.11 19/1...

 43. PS 51/09-Reitbakken, Åsen (15.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunstyret Saksordfører: Siv By , SP vedta...

 44. PS 47/10-Kommunepl arealdel (12.05.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 45. PS 34/10-Arealplan spredt bol (15.04.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 46. 21.04.10 (08-15) (23.12.2009)

  Møtested: Levanger rådhus 1. etg., rom 1056 Dato: 21.04.2010, kl. 14:00-16:35 Sakliste som PDF  - word   -  protokoll PDF Si DIN mening i sakene -...

 47. Pedagogisk-Psykologisk tjeneste - PPT (13.10.2009)

  PP-tjenesten er en hjelpeinstans for barn og unge, foreldre, barnehageansatte og lærere. Tjenesten skal være behjelpelig med tilrettelegging for et...

 48. PS 35/10-Leksehjelp i skolen (30.04.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3127 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 49. PS 25/10-Leksehjelp i skolen (21.05.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3127 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 50. Nesset US - Dysleksivennlig skole (06.09.2012)

  Første ungdomsskolen i landet

 51. PS 20/13-Tilstandsrapport skole (16.05.2013)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2013/3035 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 15.05.13 22/13...

 52. PS 5/09-Staup utvikling (23.06.2009)

  Saksbehandler: Alf Birger Haugnes Arkivref. 2006/6060 - /U01 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 53. PS 25/13-Levanger sør utbygg (16.05.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune   Arkivsaknr: 2013/1649 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 54. PS 30/13-Fradeling Sandsørsveet (10.05.2013)

  Saksbehandler: Gunnar Vatn Arkivsaknr: 2011/8867 - /1719/346/3 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomit...

 55. PS 39/13-Levanger sør utbygg (10.05.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/1649 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og byggesakssjefen 13.03....

 56. PS 16/14-Levanger sentrum (13.02.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/5463 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 57. PS 7/14-Levanger sentrum (20.02.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/5463   Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 58. PS 26/14-Stadionparken (02.04.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/7815 - /L12 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomite...

 59. PS 22/10-NOU 2009: 22 (11.08.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3801 - /A00 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Driftskomiteen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 60. PS 48/09-Torsbustaden, moto (15.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunstyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 61. PS 28/09-Torsbustaden, moto (26.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunstyret vedtak Saksgang Utval...

 62. Kjøp og salg (19.02.2009)

  Eiendomskjøp Eiendomssalg Tinglysing  

 63. PS 07/09 - Torsbustaden (29.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 64. PS 31/10-Lo sør, regulering (21.05.2010)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/122 - /L12 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang...

 65. PS 27/13-Plan helse/omsorg (04.04.2013)

  Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven Arkivref. 2012/1563 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 13.03.13 10/13...

 66. PS 35/10-Elgvegen 25 garasje (15.04.2010)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2009/8962 - /1719/35/183 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 67. PS 46/14-Lins veg 2 Gjemble (06.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 68. PS 12/15-Kjønstadmarka, endr. (06.02.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/2464 - /L2006007 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 11.02.15...

 69. PS 55/13-Sjøsiden Havna (12.12.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/6387 - /L2012012 Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 70. PS 56/13-Spillemidler (12.12.2013)

  Saksbehandler: Kjersti Nordberg Arkivref. 2013/7658 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 04.12.13 53/13...

 71. PS 82/13-Sjøsiden Havna (18.12.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/6387 - /L2012012 Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 72. PS 1/13-Reg Eidnes., Ytterøy (17.01.2013)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2012/7549 - /L12 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 73. PS 3/11-Rehabiliteringsplanarb (10.02.2011)

  Saksbehandler:  Jon Ketil Vongraven Arkivref. 2011/796 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Driftskomiteen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr...

 74. PS 70/11-Kirkegt disp 1. etg (09.11.2011)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2011/3213 - /1719/315/50 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 75. PS 79/13-Byborgvegen 10 (28.11.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/8119 Saksordfører: Svein Erik Veie , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 76. PS 44/14-Fåraaunet Åsenfjord (05.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 77. PS 31/14-Fåraaunet Åsenfjord (13.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 78. PS 41/10-Vassmarka reguler (15.04.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2007/11560 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 79. PS 20/14-Levanger ungdomssk (25.04.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/8068 - /L2013011 Saksordfører: Børge Lund , KRF vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 80. PS 24/12-Tilstandsrapport skole (18.05.2012)

  Saksbehandler:  Bjørg Tørresdal Arkivref. 2012/3488 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 09.05.12 19/12...

 81. PS 19/12-Tilstandsrapport skole (03.05.2012)

  Saksbehandler:  Bjørg Tørresdal Arkivref. 2012/3488 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 09.05.12 19/12...

 82. Skal bli Lesebyen Levanger!  (13.03.2012)

  Forbedring av leseferdighetene til alle grunnskoleelever

 83. Velkommen (08.08.2012)

  Velkommen til nytt barnehage- og skoleår!

 84. PS 60/09-Trønderhallen (22.06.2009)

  Saksbehandler: Alf Birger Haugnes Arkivref. 2006/4666 - /D23 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 85. PS 75/09-Trønderhallen-bebyg (25.08.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2007/4124 - /L13 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 86. PS 87/14-Sundberga Ytterøy (05.12.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/3018 - /L12 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 10.12.14 87/14  ...

 87. PS 33/14-Levanger ungdomssk (24.04.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/8068 - /L2013011 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14...

 88. PS 18/14-Levanger ungdomssk (17.02.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/8068 - /L2013011 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14...

 89. PS 42/11-Handballvegen utbygg (22.09.2011)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/5085 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utval...

 90. PS 48/11-Handballvegen utbygg (18.08.2011)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/5085 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utval...

 91. PS 74/11-Langøya klage (02.12.2011)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2010/8314 - /1719/232/153 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 92. PS 14/12-Dispens Sjøgata 11 (09.02.2012)

  Saksbehandler: Audhild Slapgård Arkivsaknr: 2011/9885 - /1719/315/274 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 93. PS 38/10-Levanger stasjon (15.04.2010)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2009/9694 - /1719/315/2 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 94. PS 45/09-Stornes, hytte (15.06.2009)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2008/10289 - /1719/3/27 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 95. Skjema (27.01.2009)

  Adresseendring, Posten Aksellastreduksjoner - søknad om dispensasjon - transport på offentlig veg A ktiv sykmelding   avtale PDF | word Ambulerende...

 96. PS 21/09 - Stornes . hytte (30.03.2009)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2008/10289 - /1719/3/27 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 97. PS 10/15-Gml Kongev/Ringv (06.02.2015)

  Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre Arkivsaknr: 2014/1015 - /L12 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 59/...

 98. PS 71/12-Alstadhaug kirkegård (15.11.2012)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/5216 - /L12 Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- o...

 99. PS 77/12-Alstadhaug kirkegård (08.11.2012)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/5216 - /L12 Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- o...

Levanger kommune Levanger rådhus Håkon Den Godes gt 30 7600 Levanger
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS