Gå til innhold Globalmeny Forsiden
asen_topp

Søk

Søk i Levanger kommunes nettsider

Ved flere sammenhengende søkeord, begrep, skriv ordene med anførseltegn før første og etter siste ord, eks. "Eidsbotn fuglefredningsområde"

Søk i Levanger kommunes nettsider ved hjelp av søkemotoren til Google

Søk i både Levanger kommunes og Verdal kommunes nettsider ved hjelp av søkemotoren til Google

Søkeresultat

Sorter etter dato sist endret | Sorter alfabetisk | Sorter etter relevans
 1. Kart - Maps (10.03.2009)

  "Gammel" kartløsning   Flybilder («Widerøe-arkivet») fra Levanger og Verdal Levanger og Verdal, kommunale karttjenester: Basis kartløsning med alle...

 2. PS 30/10-Hotell havna reguler (21.05.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/6095 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , DNA Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utva...

 3. PS 40/14-Staup regulering (11.09.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/3675 - /L2012007 Saksordfører: Astrid Juberg Vordal , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 4. PS 54/09-Børøya klage (16.06.2009)

  Saksbehandler: Øivind Holand Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen Saksordfører: Gunnar...

 5. Landbruk (09.03.2010)

  Avlingssvikt Gjødsel Gårdskart Jordbruksareal Landbrukseiendom Miljøplan Nydyrking Planteproduksjon Produksjonstilskudd SMIL ----------------------...

 6. Eiendom (18.02.2009)

  Brøyting Eiendomsregister E i e n d o m s s k a t t Feiing K o m m u n a l e  a v g i f t e r  o g  g e b y r e r Naturskade Oppmåling R e n o v a ...

 7. Avfallshåndtering (24.02.2009)

  Kompostering Renovasjon Spesialavfall  

 8. PS 51/14-Barnevern revisjon (16.10.2014)

    Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen Arkivsaknr:  2014/3552 - /033 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget...

 9. Vegnavn (07.12.2012)

  Hopp til innspill >> Matrikkellovens kapitel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse: Kommunen fastset offisiell adresse. Før...

 10. PS 13/12-Ventelister PPT (09.03.2012)

    Saksbehandler:  Bjørg Tørresdal  - Bjørg Holmen Arkivref. 2011/6964 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen...

 11. Visning av kart- og plandata i 3D (08.03.2013)

  3D Innsyn er en webbasert kartløsning

 12. PS 73/10-Kommunepl arealdel (08.10.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 13. Sykkel i Levanger og Verdal (20.02.2014)

  hopp til innspill  >  -  prosjektet på:  Formålet med prosjektet Levanger og Verdal ble i 2012 tatt opp som medlemmer i Sykkelbynettverket, og har...

 14. PS 4/15-Frol oppvekstsenter (22.01.2015)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2014/3852 Saksordfører: Børge Lund , KRF vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingsko...

 15. Produksjonstilskudd og miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag (06.08.2014)

  Søknadsfristen i Nord-Trøndelag 20.08.2014.

 16. Søknad om produksjonstilskudd (18.07.2011)

  Søknadsfrist 20.08.2011

 17. Levanger sentrum - fredning (30.03.2011)

    Etter at midlertidig fredning av Levanger sentrum ble opphevet er det nå igangsatt oppstart av en kulturminnefredning av trehusbyen Levanger.  ...

 18. PS 58/10-Bredbåndsdekning (04.06.2010)

  Saksbehandler: Magne Farstad Arkivsaknr: 2010/4501 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 19. 17.04.13 (11-17) (27.11.2012)

  Møtested: Frol OS , barnehagen Dato: 17.04.13 Tid: 13:00 - 14:45 Sakliste som PDF   -  EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil) Protokoll som...

 20. Frisklivssamtalen (18.09.2012)

  Frisklivssamtalene er individuelle samtaler mellom en deltaker på Frisklivssentralen og en veileder med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn. Tema...

 21. Bli varslet! (26.02.2014)

  Levanger kommunen har tatt i bruk et varslingssystem for at innbyggeren i et område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til...

 22. Folkemøte kulturmiljøfredningen (12.11.2013)

  Onsdag 20. november 2013, kl. 18-20

 23. Trøndelagsdagen 2014 (14.05.2014)

  Trøndelagsdagen 13. januar 2014. Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune hadde egen «stand» på Trøndelagsdagen 2014. Vår utstillin...

 24. PS 52/09-Referatsaker (16.06.2009)

  Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 10.06.09 52/09   RS...

 25. PS 18/11-Kommuneplan areal (06.04.2011)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 26. PS 5/11-Valan steinbrudd/dep (14.01.2011)

    Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre , Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/9338 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Kommunestyre...

 27. PS 6/11-Valan steinbrudd/dep (20.01.2011)

    Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre , Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/9338 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Kommunestyre...

 28. PS 37/10-Reitbakken klage (15.04.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 29. PS 77/10-Oppvekstplan 2020 (12.11.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2008/6468 - /146 Saksordfører: Einar Vandvik , V Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg...

 30. PS 62/10-Oppvekstplan 2020 (18.11.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2008/6468 - /146 Saksordfører: Einar Vandvik , V Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg...

 31. PS 26/09 - Skianl. Storlidalen (31.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/6585 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utva...

 32. PS 22/09-Skianl. Storlidalen (26.06.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/6585 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunestyret   vedtak Saksgang...

 33. PS 63/09-Regulering E6-Grå (18.08.2009)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 34. PS 64/09-Reg. Lobakken (18.08.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedat...

 35. PS 65/09-Regulering Moan (18.08.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/6091 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 36. Bilder - Photo (27.01.2009)

  Levanger kommune på  (foto)      -  foto fra kart ------------------------------------ "Streetview", gatebilder, hjelp  (klikk og dra den lille "gu...

 37. PS 2/11-Barnevern styrking (20.01.2011)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivsaknr: 2011/56       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 38. PS 8/11-Barnevern styrking (06.01.2011)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivsaknr: 2011/56       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 39. PS 56/11-Disp hytte Grønning (08.09.2011)

  Saksbehandler: Elisabeth Marø Holand Arkivsaknr: 2011/1739 - /1719/371/1/27 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedt...

 40. PS 82/12-Rorbuer Hopla (08.11.2012)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2011/4211 - /L12 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 41. PS 51/09-Reitbakken, Åsen (15.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunstyret Saksordfører: Siv By , SP vedta...

 42. PS 19/11-Plan for frivillighet (12.10.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 43. PS 84/11-Plan for frivillighet (28.10.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 44. PS 64/11-Plan for frivillighet (17.11.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 19.10.11 19/1...

 45. PS 47/10-Kommunepl arealdel (12.05.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 46. PS 34/10-Arealplan spredt bol (15.04.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 47. PS 35/10-Leksehjelp i skolen (30.04.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3127 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 48. PS 25/10-Leksehjelp i skolen (21.05.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3127 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 49. Pedagogisk-Psykologisk tjeneste - PPT (13.10.2009)

  PP-tjenesten er en hjelpeinstans for barn og unge, foreldre, barnehageansatte og lærere. Tjenesten skal være behjelpelig med tilrettelegging for et...

 50. 21.04.10 (08-15) (23.12.2009)

  Møtested: Levanger rådhus 1. etg., rom 1056 Dato: 21.04.2010, kl. 14:00-16:35 Sakliste som PDF  - word   -  protokoll PDF Si DIN mening i sakene -...

 51. Nesset US - Dysleksivennlig skole (06.09.2012)

  Første ungdomsskolen i landet

 52. PS 20/13-Tilstandsrapport skole (16.05.2013)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2013/3035 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 15.05.13 22/13...

 53. PS 5/09-Staup utvikling (23.06.2009)

  Saksbehandler: Alf Birger Haugnes Arkivref. 2006/6060 - /U01 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 54. PS 30/13-Fradeling Sandsørsveet (10.05.2013)

  Saksbehandler: Gunnar Vatn Arkivsaknr: 2011/8867 - /1719/346/3 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomit...

 55. PS 25/13-Levanger sør utbygg (16.05.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune   Arkivsaknr: 2013/1649 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 56. PS 39/13-Levanger sør utbygg (10.05.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/1649 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og byggesakssjefen 13.03....

 57. PS 16/14-Levanger sentrum (13.02.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/5463 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 58. PS 7/14-Levanger sentrum (20.02.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/5463   Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 59. PS 26/14-Stadionparken (02.04.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/7815 - /L12 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomite...

 60. PS 22/10-NOU 2009: 22 (11.08.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3801 - /A00 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Driftskomiteen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 61. PS 28/09-Torsbustaden, moto (26.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunstyret vedtak Saksgang Utval...

 62. PS 48/09-Torsbustaden, moto (15.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunstyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 63. PS 31/10-Lo sør, regulering (21.05.2010)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/122 - /L12 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang...

 64. Kjøp og salg (19.02.2009)

  Eiendomskjøp Eiendomssalg Tinglysing  

 65. PS 07/09 - Torsbustaden (29.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 66. PS 27/13-Plan helse/omsorg (04.04.2013)

  Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven Arkivref. 2012/1563 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 13.03.13 10/13...

 67. PS 35/10-Elgvegen 25 garasje (15.04.2010)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2009/8962 - /1719/35/183 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 68. PS 46/14-Lins veg 2 Gjemble (06.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 69. PS 55/13-Sjøsiden Havna (12.12.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/6387 - /L2012012 Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 70. PS 56/13-Spillemidler (12.12.2013)

  Saksbehandler: Kjersti Nordberg Arkivref. 2013/7658 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 04.12.13 53/13...

 71. PS 82/13-Sjøsiden Havna (18.12.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/6387 - /L2012012 Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 72. PS 79/13-Byborgvegen 10 (28.11.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/8119 Saksordfører: Svein Erik Veie , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 73. PS 3/11-Rehabiliteringsplanarb (10.02.2011)

  Saksbehandler:  Jon Ketil Vongraven Arkivref. 2011/796 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Driftskomiteen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr...

 74. PS 1/13-Reg Eidnes., Ytterøy (17.01.2013)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2012/7549 - /L12 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 75. PS 20/14-Levanger ungdomssk (25.04.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/8068 - /L2013011 Saksordfører: Børge Lund , KRF vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 76. PS 70/11-Kirkegt disp 1. etg (09.11.2011)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2011/3213 - /1719/315/50 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 77. PS 44/14-Fåraaunet Åsenfjord (05.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 78. PS 31/14-Fåraaunet Åsenfjord (13.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 79. PS 41/10-Vassmarka reguler (15.04.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2007/11560 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 80. PS 6/10-Kjønnstadmarka endr (21.01.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/2464 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 81. PS 19/12-Tilstandsrapport skole (03.05.2012)

  Saksbehandler:  Bjørg Tørresdal Arkivref. 2012/3488 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 09.05.12 19/12...

 82. PS 24/12-Tilstandsrapport skole (18.05.2012)

  Saksbehandler:  Bjørg Tørresdal Arkivref. 2012/3488 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 09.05.12 19/12...

 83. Velkommen (08.08.2012)

  Velkommen til nytt barnehage- og skoleår!

 84. PS 87/14-Sundberga Ytterøy (05.12.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/3018 - /L12 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 10.12.14 87/14  ...

 85. Skal bli Lesebyen Levanger!  (13.03.2012)

  Forbedring av leseferdighetene til alle grunnskoleelever

 86. PS 08/09 - Tronnofoten (29.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/2173 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 87. PS 50/09-Tronnofoten (15.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/2173 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunstyret Saksordfører: Einar Vandvik , V...

 88. PS 60/09-Trønderhallen (22.06.2009)

  Saksbehandler: Alf Birger Haugnes Arkivref. 2006/4666 - /D23 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 89. Kommunale kartdata mobil/nettbrett (28.02.2012)

  Ny utgave kan lastes ned

 90. PS 33/14-Levanger ungdomssk (24.04.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/8068 - /L2013011 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14...

 91. PS 18/14-Levanger ungdomssk (17.02.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/8068 - /L2013011 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14...

 92. PS 41/11-Handballvegen reguler (22.09.2011)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2010/7488 - /L12  Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksga...

 93. PS 75/09-Trønderhallen-bebyg (25.08.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2007/4124 - /L13 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 94. Skjema (27.01.2009)

  Adresseendring, Posten Aksellastreduksjoner - søknad om dispensasjon - transport på offentlig veg A ktiv sykmelding   avtale PDF | word Ambulerende...

 95. PS 45/09-Stornes, hytte (15.06.2009)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2008/10289 - /1719/3/27 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 96. PS 21/09 - Stornes . hytte (30.03.2009)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2008/10289 - /1719/3/27 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 97. PS 42/11-Handballvegen utbygg (22.09.2011)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/5085 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utval...

 98. PS 48/11-Handballvegen utbygg (18.08.2011)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/5085 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utval...

 99. PS 74/11-Langøya klage (02.12.2011)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2010/8314 - /1719/232/153 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

Levanger kommune Levanger rådhus Håkon Den Godes gt 30 7600 Levanger
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS