Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Søk

Søk i Levanger kommunes nettsider

Ved flere sammenhengende søkeord, begrep, skriv ordene med anførseltegn før første og etter siste ord, eks. "Eidsbotn fuglefredningsområde"

Søk i Levanger kommunes nettsider ved hjelp av søkemotoren til Google

Søk i både Levanger kommunes og Verdal kommunes nettsider ved hjelp av søkemotoren til Google

Søkeresultat

Sorter etter dato sist endret | Sorter alfabetisk | Sorter etter relevans
 1. PS 42/16-Friluftslivsområder (16.09.2016)

  Saksbehandler: Kjersti Nordberg Arkivsaknr: 2016/3898 Saksordfører: Geir Tore Persøy , Frp vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 2. Friluftslivsområde Levanger - høring (20.02.2017)

  Kartlegging og verdsetting frist: 15.03.17

 3. Kart - Maps (10.03.2009)

  Flybilder («Widerøe-arkivet») fra Levanger og Verdal Levanger og Verdal, kommunale karttjenester: Basis kartløsning med alle kartlag  - krever...

 4. PS 54/09-Børøya klage (16.06.2009)

  Saksbehandler: Øivind Holand Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen Saksordfører: Gunnar...

 5. PS 40/14-Staup regulering (11.09.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/3675 - /L2012007 Saksordfører: Astrid Juberg Vordal , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 6. PS 30/10-Hotell havna reguler (21.05.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/6095 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , DNA Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utva...

 7. Landbruk (09.03.2010)

  Avlingssvikt Gjødsel Gårdskart Jordbruksareal Landbrukseiendom Miljøplan Nydyrking Planteproduksjon Produksjonstilskudd SMIL ----------------------...

 8. Eiendom (18.02.2009)

  Brøyting Eiendomsregister E i e n d o m s s k a t t Feiing K o m m u n a l e  a v g i f t e r  o g  g e b y r e r Naturskade Oppmåling R e n o v a ...

 9. PS 51/14-Barnevern revisjon (16.10.2014)

    Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen Arkivsaknr:  2014/3552 - /033 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget...

 10. Visning av kart- og plandata i 3D (08.03.2013)

  3D Innsyn er en webbasert kartløsning

 11. PS 16/16-Trøndelagsutredn (28.01.2016)

  Saksbehandler: Ola Stene Arkivref. 2015/8058 - /034 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 03.02.16 16/16  ...

 12. Produksjonstilskudd og miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag (06.08.2014)

  Søknadsfristen i Nord-Trøndelag 20.08.2014.

 13. PS 4/15-Frol oppvekstsenter (22.01.2015)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2014/3852 Saksordfører: Børge Lund , KRF vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingsko...

 14. PS 32/15-Tinbuen klage (16.04.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2010/8714 - /L12 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 22.04.15 32/15  ...

 15. Søknad om produksjonstilskudd (18.07.2011)

  Søknadsfrist 20.08.2011

 16. PS 73/10-Kommunepl arealdel (08.10.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 17. Turstier, turveger og turløyper (05.03.2015)

  Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger Hopp til innspill >> I Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) ble det vedta...

 18. FO 5/16-Spørsmål Løvås (10.03.2016)

  I uke 8 i 2016 hadde NRK Forbrukerinspektørene sett nærmere på inneklima i norske barnehager. Resultatet av undersøkelsen viste at det var alt for...

 19. PS 48/16-Saltbuvik hyttefelt (13.10.2016)

  Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre Arkivsaknr: 2012/4046 - /L2012004   Saksordfører: Nina Elisabeth Berget , AP  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 20. Vegnavn (07.12.2012)

  Hopp til innspill >> Matrikkellovens kapitel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse: Kommunen fastset offisiell adresse. Før...

 21. Levanger sentrum - fredning (30.03.2011)

    Etter at midlertidig fredning av Levanger sentrum ble opphevet er det nå igangsatt oppstart av en kulturminnefredning av trehusbyen Levanger.  ...

 22. PS 58/10-Bredbåndsdekning (04.06.2010)

  Saksbehandler: Magne Farstad Arkivsaknr: 2010/4501 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 23. 17.04.13 (11-17) (27.11.2012)

  Møtested: Frol OS , barnehagen Dato: 17.04.13 Tid: 13:00 - 14:45 Sakliste som PDF   -  EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil) Protokoll som...

 24. Frisklivssamtalen (18.09.2012)

  Frisklivssamtalene er individuelle samtaler mellom en deltaker på Frisklivssentralen og en veileder med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn. Tema...

 25. Folkemøte kulturmiljøfredningen (12.11.2013)

  Onsdag 20. november 2013, kl. 18-20

 26. Trøndelagsdagen 2014 (14.05.2014)

  Trøndelagsdagen 13. januar 2014. Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune hadde egen «stand» på Trøndelagsdagen 2014. Vår utstillin...

 27. PS 13/15-Referatsaker (12.03.2015)

  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 18.03.15 13/15   * dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre...

 28. PS 37/15-Økonomisk støtte (30.04.2015)

  Saksbehandler: Finn Christiansen Arkivref. 2014/4627 - /223 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 06.05.15 37/1...

 29. PS 52/09-Referatsaker (16.06.2009)

  Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 10.06.09 52/09   RS...

 30. Friluftsområder (29.11.2016)

  Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Levanger kommune ( PUKsak 50/16 ) skal kartlegge og verdsette de viktigste friluftslivsområdene i...

 31. PS 5/11-Valan steinbrudd/dep (14.01.2011)

    Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre , Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/9338 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Kommunestyre...

 32. PS 6/11-Valan steinbrudd/dep (20.01.2011)

    Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre , Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2009/9338 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Kommunestyre...

 33. PS 18/11-Kommuneplan areal (06.04.2011)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 34. PS 77/10-Oppvekstplan 2020 (12.11.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2008/6468 - /146 Saksordfører: Einar Vandvik , V Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg...

 35. PS 62/10-Oppvekstplan 2020 (18.11.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2008/6468 - /146 Saksordfører: Einar Vandvik , V Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg...

 36. Arealplaner (06.11.2009)

  vedtatte arealplaner  ]  søk med Ctrl + F  Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 12. oktober 2016 med hjemmel i plan- og...

 37. PS 22/09-Skianl. Storlidalen (26.06.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/6585 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunestyret   vedtak Saksgang...

 38. PS 26/09 - Skianl. Storlidalen (31.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/6585 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utva...

 39. PS 18/15-Kjønstadmarka 2 (20.03.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/10085 Saksordfører: Astrid Juberg Vordal , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 40. PS 11/16-Bosetting 2016 (11.02.2016)

  Saksbehandler: Randi Venås Eriksen Arkivref. 2014/562 - /F30 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 03.02.16 17/...

 41. Søknadsskjema (30.01.2012)

    Les orientering nedenfor før utfylling av skjema!           wordskjema for                   PDF-skjema for utfylling på skjerm            ...

 42. PS 56/16-Saltbuvik hyttefelt (06.10.2016)

  Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre Arkivsaknr: 2012/4046 - /L2012004 Saksordfører: Randi Johanne Nessemo , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 43. PS 56/11-Disp hytte Grønning (08.09.2011)

  Saksbehandler: Elisabeth Marø Holand Arkivsaknr: 2011/1739 - /1719/371/1/27 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedt...

 44. PS 8/11-Barnevern styrking (06.01.2011)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivsaknr: 2011/56       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 45. PS 2/11-Barnevern styrking (20.01.2011)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivsaknr: 2011/56       Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av:  Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 46. PS 65/09-Regulering Moan (18.08.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/6091 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 47. PS 82/12-Rorbuer Hopla (08.11.2012)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2011/4211 - /L12 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 48. PS 13/12-Ventelister PPT (09.03.2012)

    Saksbehandler:  Bjørg Tørresdal  - Bjørg Holmen Arkivref. 2011/6964 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen...

 49. PS 19/11-Plan for frivillighet (12.10.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 50. PS 84/11-Plan for frivillighet (28.10.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 51. PS 64/11-Plan for frivillighet (17.11.2011)

  Saksbehandler:  Guri Marjane Sivertsen Arkivref. 2011/8070 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 19.10.11 19/1...

 52. PS 47/10-Kommunepl arealdel (12.05.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 53. PS 17/16-Bosetting 2016 (28.01.2016)

  Saksbehandler: Randi Venås Eriksen Arkivref. 2014/562 - /F30 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 03.02.16 17/...

 54. PS 34/10-Arealplan spredt bol (15.04.2010)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2007/549 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang Utvalg...

 55. 21.04.10 (08-15) (23.12.2009)

  Møtested: Levanger rådhus 1. etg., rom 1056 Dato: 21.04.2010, kl. 14:00-16:35 Sakliste som PDF  - word   -  protokoll PDF Si DIN mening i sakene -...

 56. PS 25/10-Leksehjelp i skolen (21.05.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3127 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 57. PS 35/10-Leksehjelp i skolen (30.04.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3127 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 58. PS 25/17-Garasjer Jernbaneg (27.04.2017)

  Saksbehandler: Mona Saursaunet Arkivsaknr: 2016/9204 - /L2016016   Saksordfører: Gunnar Morten Løvås , SV   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr....

 59. PS 36/16-Endring Løvtangen (10.06.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/7899 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 60. PS 36/16-Endring Løvtangen (16.06.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/7899 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 61. PS 37/16-1. tertial 2016 (16.06.2016)

  Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan Arkivref. 2016/4214 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 15.06.16 58/16...

 62. PS 20/13-Tilstandsrapport skole (16.05.2013)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2013/3035 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 15.05.13 22/13...

 63. PS 37/10-Reitbakken klage (15.04.2010)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12 Saksordfører: Siv By , SP Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 64. PS 37/16-Åsen sentrum (10.06.2016)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr:  2014/912 Saksordfører: Ingen   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 65. PS 35/16-FV 134 Øver Tynes (16.06.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/6859 Saksordfører: Knut Sigurd Hjelmstad , H vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 66. PS 10/16-Endring Løvtangen (05.02.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/7899   vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 10.02.16 10/16   Rådmanne...

 67. PS 63/09-Regulering E6-Grå (18.08.2009)

  Saksbehandler: Åge Isaksen Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksn...

 68. PS 64/09-Reg. Lobakken (18.08.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedat...

 69. PS 5/09-Staup utvikling (23.06.2009)

  Saksbehandler: Alf Birger Haugnes Arkivref. 2006/6060 - /U01 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 70. Bilder - Photo (27.01.2009)

  Levanger kommune på  (foto)      -  foto fra kart ------------------------------------ "Streetview", gatebilder, hjelp  (klikk og dra den lille "gu...

 71. PS 48/09-Torsbustaden, moto (15.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Kommunstyret vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 72. PS 28/09-Torsbustaden, moto (26.06.2009)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Olav Strid , dna Saken avgjøres av: Kommunstyret vedtak Saksgang Utval...

 73. Kjøp og salg (19.02.2009)

  Eiendomskjøp Eiendomssalg Tinglysing  

 74. PS 07/09 - Torsbustaden (29.03.2009)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak Saksgang...

 75. Sykkel i Levanger og Verdal (20.02.2014)

  Formål med planen  PDF Sykkelbyene Levanger og Verdal En sykkelby er en god by. Flere syklister i befolkningen er et middel for å skape gode byrom ...

 76. PS 65/15-Kvilstad 275/574 reg (04.11.2015)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/177 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 11.11.15...

 77. PS 16/14-Levanger sentrum (13.02.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/5463 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 78. PS 7/14-Levanger sentrum (20.02.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/5463   Saksordfører: Lars Petter Holan , AP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 79. PS 26/14-Stadionparken (02.04.2014)

  Saksbehandler: Per Anders Røstad Arkivsaknr: 2013/7815 - /L12 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomite...

 80. PS 21/15-Røstad studentby (12.03.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2014/6394 - /L81 Saksordfører: Geir Tore Persøy , FRP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- o...

 81. PS 18/15-Vegnavn Kjønstadm (16.04.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2011/10085 vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 06.11.13 67/13 Plan- o...

 82. PS 27/13-Plan helse/omsorg (04.04.2013)

  Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven Arkivref. 2012/1563 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 13.03.13 10/13...

 83. PS 35/10-Elgvegen 25 garasje (15.04.2010)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2009/8962 - /1719/35/183 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen vedtak...

 84. PS 12/16-Kvilstad 275/574 reg (11.02.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/177 Saksordfører: Olav Strid , AP  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomite...

 85. PS 30/13-Fradeling Sandsørsveet (10.05.2013)

  Saksbehandler: Gunnar Vatn Arkivsaknr: 2011/8867 - /1719/346/3 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomit...

 86. PS 39/13-Levanger sør utbygg (10.05.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2013/1649 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og byggesakssjefen 13.03....

 87. PS 25/13-Levanger sør utbygg (16.05.2013)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune   Arkivsaknr: 2013/1649 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 88. PS 17/15-Sundberga Ytterøy (20.03.2015)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/3018 - /L12 Saksordfører: Lars Petter Holan , AP  vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- ...

 89. PS 46/14-Lins veg 2 Gjemble (06.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen...

 90. PS 22/10-NOU 2009: 22 (11.08.2010)

  Saksbehandler: Trude Marian Nøst Arkivref. 2010/3801 - /A00 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Driftskomiteen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato...

 91. PS 31/10-Lo sør, regulering (21.05.2010)

  Saksbehandler: Kristine Karlsaune Arkivsaknr: 2006/122 - /L12 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP Saken avgjøres av: Kommunestyret vedtak Saksgang...

 92. PS 3/11-Rehabiliteringsplanarb (10.02.2011)

  Saksbehandler:  Jon Ketil Vongraven Arkivref. 2011/796 Saksordfører: Ingen Saken avgjøres av: Driftskomiteen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr...

 93. PS 70/11-Kirkegt disp 1. etg (09.11.2011)

  Saksbehandler: Oddvar Govasmark Arkivsaknr: 2011/3213 - /1719/315/50 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 94. PS 44/14-Fåraaunet Åsenfjord (05.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 95. PS 31/14-Fåraaunet Åsenfjord (13.06.2014)

  Saksbehandler: Kirstine Karlsaune Arkivsaknr: 2012/7136 Saksordfører: Alf Magnar Reberg , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og...

 96. PS 10/16-Nasjonale prøver (07.04.2016)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivref. 2016/2331 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 13.04.16 10/16...

 97. PS 22/16-Nasjonale prøver (13.05.2016)

  Saksbehandler: Marit E Aksnes Arkivref. 2016/2331 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen 13.04.16 10/16...

 98. PS 23/16-Idrettsanlegg 2016/17 (13.05.2016)

    Saksbehandler: Kjersti Nordberg Arkivref. 2016/2389 Saksordfører: Asbjørn Brustad , SP vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen...

 99. PS 52/16-E6 Åsen-Mære (09.09.2016)

  Saksbehandler: Håvard Kvernmo Arkivsaknr: 2015/7602 Saksordfører: Ingen vedtak Saksgang Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen 15.06.1...

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS