Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Si DIN mening - høringer, ettersyn - medvirkning

(Høringssaker Regjeringen>>)  

Innbyggerinitiativ - få med deg 300 underskrifter og få sak behandlet i kommunstyret

Si DIN mening i saker til politisk behandling ved å gå til aktuelt møte  

Logo brukt ved nyheter om Politikk, saklister/protokoller osv.

Klikk for arealplaner til offentlig ettersyn Årshjul for Levanger kommune

Aktuelt for innspill/medvirkning nå:

Biblioteket

Korleis vil du at Levanger bibliotek skal utvikle seg?
(How Do You Want The Library To Develop?)
Det skal lagast ein ny temaplan for bibliotek i Levanger. Vi treng innspel på korleis du vil at biblioteket skal utvikle seg, frist 1. august 2017:


Prosessplan for temaplan bibliotek i Levanger PDF
Skjemaet ligg òg ute på papir på biblioteket.
Biblioteket inviterer til eit innspelsmøte på biblioteket 29. mai 2017, kl 18. Biblioteksjef Vidar Lund innleier.
Det blir kaffi og enkel servering.

Høring - forskrift Forskrift for Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt med heldøgns tjenester (HDO) - Lokal forskrift for Levanger kommune.

Jfr. Driftskomiteen 10.05.17, sak 13/17

Uttalelse sendes postmottak@levanger.kommune.no innen 7. juni 2017.

Klikk for større kart

Kommunedelplan Levanger sentrum, sak 31/17
Planforslaget tilrettelegger for framtidig utvikling av områdene rundt bykjernen av Levanger sentrum frem mot år 2030.
Formålet med planforslaget er å fastsette de overordnede og helhetlige rammer for den fremtidige arealdisponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken.


Eventuelle uttalelser sendes innen 1. august 2017 -  postmottak@innherred-samkommune.no

Turstier, turveger og turløyper - send innspill
Turstier, turveger og turløyper
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) ble det vedtatt et utredningsbehov med hensyn til planlegging av turtraseer. 
Utredningen starter med en registrering - send DITT innspill

Til toppen av siden


Ferdige høringer

 • høringsbrev PDF
 • forslag til lokal forskrift Levanger 
 • forslag til lokal forskrift Verdal
 • søknad om dispensasjon for overflatespredning - Levanger og Verdal Landbruksforum
 • Klikk for større foto
  Lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger 
  Den kulturelle tråd - kommunale fasiliteter og tilbud i Levanger sentrum
  Den kulturelle tråd - kommunale fasiliteter og tilbud i Levanger sentrum
  Klikk for plandokument som PDF
  Kommunedelplan næring 2017-2020 for Verdal kommune og Levanger kommune - Samkommunestyrets sak 5/17 - vedtak
  Klikk for innpillside
  Friluftslivskartlegging
  Frist: 15.03.17
  Klikk for plandokument som PDF  

  Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal
  Samkommunestyret i Innherred samkommune vedtok i møte 09.02.2017, sak 6/17, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1, å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal ut på høring.

  Fristen for innspill til planen er 15. mars 2017

  Send innspill til: postmottak@innherred-samkommune.no

  14.03.17 Stiklestad Nasjonale Kultursenter har følgende innspill til Planstrategi 2017-2020 for Verdal og Levanger
  Verdal kommune vil som eier av SNK være vertskap for store markeringer og nasjonale satsinger i tida fram mot nasjonaljubileet 2030. Det vil være nødvendig med et sektorovergripende planarbeid for å kunne utnytte mulighetene som ligger både kulturelt, næringsmessig og samfunnsmessig.
  Vi foreslår derfor at Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» opprettes som egen temaplan for Verdal kommune. Dette bør gjøres i tillegg til opprettelse av interkommunale planer for saken.
  Borghild Lundeby, prosjektleder 2030
  Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
  Budsjettdorslag Innherred samkommune 2017 - frist 16.11.16
  Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2019
  Frist: 16.11.16
  Omsorgsboliger i Åsen - navn? - frist: 15.10.16

  Omsorgsboliger i Åsen - navn? - frist: 15.10.16

  Klikk for budsjettforslag 2017, Levanger kommune som PDF
  Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020
  Frist for innspill: 21.09.16
  Klikk for høringsside
  Høringsfrist: 3. juni 2016
  Kommunereformen
  Kommunereformen
  Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
  Bredbånd i distriktene i Levanger
   
  Høringsfrist 10. april 2016

  Temaplan for økt sykkelbruk i Levanger og Verdal 2015-2018
  Temaplan for økt sykkelbruk - Innspill/merkander til 26. juni 2015

  Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019
  Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 - høringsfrist: 16.12.15

  Disposisjonsplan for Torsbustaden er lagt ut på høring.
  Disposisjonsplan for Torsbustaden er lagt ut på høring.
  Frist for uttalelse: fredag 20. november 2015

  Klikk for å gå til spørreundersøkelsen
  Om du ikke fikk til å komme på idédugnaden om kulturarenaer i Levanger, eller om du var der og har kommet på mer i ettertid, så kan du komme med innspill her. Det er mulig å svare fram til søndag 22. november 2015

  Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
  Bredbånd i distriktene i Levanger 
  Høringsfrist 14. april 2015

  Klikk for høringsforslag Kommundelplan kultur 2015-2022
  Kommunedelplan kultur 2015-2022 
  Høringsfrist: 6. januar 2015

  Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018
  Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 
  Høringsfrist: 17. desember 2014

  Høring temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet
  Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet   
  Frist: 28. november 2014

  Klikk for høringsside
  Kommuneplanens samfunnsdel
  Frist: 26. november 2014

  Kommunedelplan oppvekst - høring
  Kommunedelplan oppvekst
  Frist: 26. november 2014

  Les om Kommundelplan helse og omsorg
  Kommundelplan helse og omsorg
  Frist: 8. oktober 2014
  Til toppen av siden

  Forslag til kulturmiljøfredning til offentlig ettersyn
  Forslag til kulturmiljøfredning til offentlig ettersyn
  Frist: 1. september 2014
  Til toppen av siden

  Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
  Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
  Frist: 14. mai 2014
  Til toppen av siden

  Ordensreglement grunnskole
  Ordensreglement grunnskole - frist: 31.03.14
  Til toppen av siden

  Publisert: 17.12.2008 12:09 Sist endret: 22.05.2017 09:14
  Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
  Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
  Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS