Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.04.13 - sak 21/13 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 17.04.13 21/13

 

* dokument lenket i saker med avslag og andre referatsaker

 

RS 93/13

Søknad om takoverbygg inngangsparti og del av veranda - 1719/275/469 Ludvig Bremers veg 14 - Tone og Fred Emil Adde - innvilget

RS 94/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/94/7 Auringberget - Margrete Stenstad og Bjørnar Nilsen - Godkjent

RS 95/13

Søknad om igangsettingstillatelse for to stk eneboliger med carport på på eiendommen 1719/7/68 Kjønstadmarka boligfelt B3 - Block Watne AS - innvilget

RS 96/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/315/94 - innvilget

RS 97/13

Søknad om ny garasje - 1719/157/21 Granli- Stein Enok Nordholmen - innvilget

RS 98/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/30/7 - godkjent.

RS 99/13

Søknad om etablering av hybelleilighet i sokkel - 1719/1/244 Byborgvegen 8 - Steinar Skauge - innvilget

RS 100/13

Søknad om fradeling av areal på eiendommen 1719/268/5 Borgsåsen - Ole Thomas Borgsås - godkjent.

RS 101/13

Underskrevet søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/232/109 Langøya Åsenfjord - Ketil Fjerdingen - Godkjent

RS 102/13

Søknad om oppføring av lagerhall og oppsetting av gjerde - 1719/275/790 og 900 - Gamle Kongeveg 92 A - Leva Fro AS - godkjent.

RS 103/13

Søknad om endring av gitt tillatelse vedrørende tilbygg og ombygging av bolig - 1719/158/27 Falstadberget 38 - Kristin og Håvard Dalen - innvilget

RS 104/13

Vedtak - Deling av eiendommen - 1719/198/7 Ringfoss - Einar Skjervold - Tomt for eksisterende hytte - Godkjent

RS 105/13

Søknad om bruksendring av deler av driftsbygning på eiendommen 1719/303/10 - Håkon Fiskvik - godkjent.

RS 106/13

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/288/45 Kvennhusvegen 10 - Nina Williksen og Jostein Hulbækdal - Innvilget

RS 107/13

Fylkesmannens uttalelse til klage på oppføring av naust på Hestøya - kommunens vedtak stadfestes

RS 108/13

Vedtak - Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/273/36 Leirabekkvegen 6 - innvilges

RS 109/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/25/1 - godkjent

RS 110/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/54/21 - godkjent.

RS 111/13

Søknad om tillatelse til riving av gammel låve - 1719/264/16 - Grethe Bransvik Sørholt - innvilget

RS 112/13

Søknad om oppføring av leilighetsbygg - 1719/3/116 Tors veg 14 - Gjemble Lille AS - godkjent.

RS 113/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/19/9 Gråmyra - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/19/102 Coop YX - Godkjent

RS 114/13

Søknad om endring av tillatelse for tilbygg bolig - 1719/47/11 - innvilget

RS 115/13

Fasadeendring/ominnredning - 1719/212/73 Duun-Smia AS - endringssøknad vedrørende ansvarsrett - innvilget

RS 116/13

Vedtak - Rammetillatelse -Oppføring av hytte - 1719/340/13 Brenne vestre - Randi og Bjørn Pedersen - Godkjent

RS 117/13

Søknad om tilbygg hytte - 1719/232/14/10 - Langøyvegen - Rolf Brovold - Godkjent

RS 118/13

Vedtak - Tilbygg til fritidsbolig / riving av uthus - 1719/232/57 Andersstua Sagtun - Elisabeth Skogstad - Godkjent

RS 119/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/96/3 Hotran østre - Levanger kommune - Tilleggsareal landbruk - Godkjent

RS 120/13

Søknad om oppføring av hytte og anneks - 1719/229/18 Olderøya - Heidi K Uglem og Eyvind Uglem - Godkjent

RS 121/13

Søknad om bygging av nedkjøringsrampe for båtutsett - Sagtun Småbåtforening - Innvilget

RS 122/13

Andre Tømmerbakk - Søknad om oppføring av luftebalkong og mindre fasadeendringer - 1719/315/131 - innvilget

RS 123/13

Søknad ansvarsrett heis i forbindelse med oppføring av to nye leilighetsbygg Handballvegen 11 - 1719/32/93 - Godkjent

RS 124/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/276/103 Alosavegen 26 - godkjent

RS 125/13

Einar Stavrum - søknad om oppføring av tilbygg til altan og flytting av vindu - Kirkegata 49 - 1719/315/251 - innvilget 

     Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 17.04.2013 16:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS