Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Interpellasjoner/spørsmål/åpen spørretime

Kommunestyrets reglement: 19. Interpellasjoner og spørsmål og forespørsel
Søk på siden med Ctrl + F

Åpen spørretime>> 

Interpellasjoner og spørsmål i Kommunestyret
Nr.BeskrivelseTekstVideo
FO 1/16 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (Ap) - Kvalitet i Levangerskolen tekst video
FO 2/16 Spørsmål fra Børge Lund (KRF) - Tilgjengelighet til serveringssteder for bevegelseshemmede tekst video
 FO 3/16 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - planovergang jernbanelinja Skogn sentrum tekst video
FO 4/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Teleslynge på Levanger ungdomsskole tekst video
FO 5/16 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Inneklima i barnehager i Levanger kommune tekst video
FO 6/16 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Nytt inntektssystem for kommunane - ordføraropprop tekst video
FO 7/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Krav til politiattest tekst video
FO 8/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Klimatiltak i kommunen tekst video
FO 9/16 Spørsmål fra Hanna Ellisiv Johansen - Romfamilie under Brusvebrua tekst video
 FO 10/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Kunstgressbaner i Levanger kommune tekst video
  FO 11/16 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Skolebarnas sikkerhet på skoleveien tekst video
 FO 12/16 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ytterøysamfunnets fremtid tekst video
FO 13/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - flytting av statlige arbeidsplasser tekst video
FO 14/16 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - rutiner aktivitetstilbud tekst video
FO 15/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Dagsverket, personalpolitiske retningslinjer og åpenhetskultur i Levanger kommune tekst video
FO 16/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - handlingsplan mot vold i nære relasjoner tekst video
FO 17/16 Spørsmål fra  Anita Ravlo Sand (SP) - opplæring og ressursbehov i hjemmetjenesten tekst video
 FO 18/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - KLP og investeringer i omstridt oljerørledning tekst video
FO 19/16 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Menneskehandel tekst video
FO 20/16 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Ytringsfrihet i Levanger kommune og Skogstadsaken tekst video
 FO 21/16 Spørsmål fra Ingebjørg Roel Bye (AP) - «Reis smart hver dag i Levanger» tekst video
 FO 22/16 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Jernbaneverkets planovergang på Skogn tekst video
FO 23/16 Spørsmål fra  Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Tilbygg Rektorboligen tekst video
Til toppen av siden  FO 1/15 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ungdomshus i Levanger tekst video
FO 2/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak - Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst video
FO 3/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Dagsverket tekst video
FO 4/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Byggeklare tomter i Kjønstadmarka 2 tekst video
FO 5/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Fremtiden for Åsveien 5 tekst video
FO 6/15 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger som en attraktiv kommune for næringslivet tekst video
FO 7/15 Interpellasjon fra Asgeir Persøy (FRP) - Markering for veteraner i Levanger 8. mai tekst video
FO 8/15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - den nye trehusbyen tekst video
FO 9/15 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Levanger kommunes økonomi i samband med innleid konsulentbruk tekst video
FO 10/15 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Fjernvarmekonsesjon i Levanger sentrum tekst video
 FO 11/15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Reduksjon av gjennomgangstrafikk i trehusbyen tekst video
FO 12/15 Interpellasjon fra Svein Erik Veie (AP) - Nei til økt bruk av midlertidige ansettelser i Levanger kommune tekst video
FO 13/15 Spørsmål fra Jann Karlsen (KRF) - kostnader skolefritidsordning og satser for støttekontakter tekst video
FO 14/15 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - eldreomsorgen i Levanger tekst video
FO 15/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - handlingsplan innen rus tekst video
FO 16/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - fremtidig organisering av næringsarbeidet tekst video
FO 17/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Bruk av solceller til el-forsyning tekst video
FO 18/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Solceller Staup helsehus tekst video
FO 19/15 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Alternariv politisk organisering i Levanger kommune tekst video
FO 20/15 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV)  - Hogst på Holåstoppen tekst video
FO 21/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Nedskjæringer i dagtilbudet for eldre tekst video
FO 22/15 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV)  - Kulturarenaer i Levanger tekst video
FO 23/15 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Kommunale bygninger som kan selges tekst video
 FO 24/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Status for arbeidet med eiendomsskatterevisjonen i Levanger tekst video
FO 25/15 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - ENØK i kommunale bygg tekst video
FO 26/15 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - økning av antall ansatte i 100 % stilling i helse- og omsorgsyrket tekst video
FO 27/15 Spørsmål fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - klarhet i vedtak 53/15 Innherred Renovasjon, lik tjeneste for medlemskommunene tekst video
Til toppen av siden FO 1/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - 200-årsjubileum for demokrati, menneskerettigheter og mangfold tekst video
FO 2/14 Spørsmål fra Asbjørn Brustad (SP) - Kvalitet på skolebyggene, framdrift i sak og effektuering av vedtak tekst video
 FO 3/14 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering tekst video
FO 4/14 Spørsmål fra Vegard Austmo (SP) - Rapport om kommunestyre og demokrati tekst video
FO 5/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - vedrørende de private barnehagene i kommunen tekst video
FO 6/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Skoletomta på Røstad tekst video
 FO 7/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - storkjøkken til Åsen tekst video
FO 8/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Sammenslåing av kommuner tekst video
FO 9/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - OU 2012 - kostnadsrammer og tidsrammer tekst video
FO 10/14 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Avvikssystemet tekst video
FO 11/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Familievikar – en modernisert husmorvikar tekst video
FO 12/14 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst video
FO 13/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Parfymefrie skoler og barnehager tekst video
FO 14/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger ungdomsskole - brukergruppe i byggeprosess tekst video
FO 15/14 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Kommunedelplan helse og omsorg - medvirkningsportal tekst video
FO 16/14 Spørsmål fra Alf Magnar Reberg (SP) - Kommunereform tekst video
 FO 17/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Badestrender i Levanger kommune tekst video
  FO 18/14 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Biogassproduksjon i Skogn tekst video
 FO 19/14 Spørsmål fra Edvard Øfsti (AP) - skadeomfang på leasingbiler i Levanger og Verdal kommuner - tiltak tekst video
 FO 20/14 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak- Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst video
 FO 21/14 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogram tekst video
Til toppen av siden FO 1/13 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Manglende rapportering av klima- og miljøplan i årsberetningen for 2011 tekst video
FO 2/13 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Sikring av høy kvalitet i de nye skolene tekst video
FO 3/13 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - OU 2012 Levanger kommune tekst video
 FO 4/13 Interpellasjon fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Byen trenger et stort hotell tekst video
FO 5/13 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Slå sammen Levanger og Verdal kommuner fra 2016 tekst video
FO 6/13 Interpellasjon fra Per Einar Weiseth (V) - Ny og ungdommelig giv for Cittaslow tekst video
FO 7/13 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - miljøtiltak i friområde Tinbuen tekst video
 FO 8/13 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - muligheten for kjøp av barnehage tekst video
FO 9/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil øke standarden på kommuneveiene tekst video
 FO 10/13 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Skogn må bli det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge tekst video
FO 11/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Renovering av Skognhallen tekst video
FO 12/13 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Ny idrettshall ved Åsen Barne - og ungdomsskole tekst video
 FO 13/13 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Verdens beste skole - status og prosess tekst video
Til toppen av siden FO 1/12 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Tiltakspakke for vedlikehold av kommunale boliger behandl. video
FO 2/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Retaksering av eiendommer i Levanger kommune og klagebehandling/håndtering 2010/2011 behandl. video
FO 3/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Eventuell fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering – manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak behandl. video
FO 4/12 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Gratis halleie for barn og unge? behandl. video
FO 5/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Rivningsarbeid Staupslia behandl. video
FO 6/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstres forslag om reduserte gebyrer for bygging av passivhus behandl. video
FO 7/12 Spørsmål fra Svein Erik Veie (AP) - status Gatebruksplan for Levanger behandl. video
FO 8/12 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Ulovligheter hyttebygging behandl. video
FO 9/12 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - Forskjell på enebolig og fritidsbolig/hytte? behandl. video
FO 10/12 Interpellasjon fra Asbjørn Brustad, SP - Skolemat behandl. video
FO 11/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes, SV - OU-prosess behandl. video
FO 12/12 Spørsmål fra Per Anker Johansen (AP) - Økt trafikk på kommunale veger som følge av boligbyggingen i Kjønstadfeltet  behandl. video
FO 13/12 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Konflikt ang oppsetting av gravstøtter  behandl. video
FO 14/12 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger som skatteparadisfri sone  behandl. video
FO 15/12 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Avlastningsveier for sentrum  behandl. video
FO 16/12 Interpellasjon fra Andreas Hjelmstad (H) - Kommunal vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg behandl. video 
FO 17/12 Interpellasjon fra Kai Lennert Johansen (AP) – Utvikling av Festiviteten kino og kulturhus behandl.  video
FO 18/12 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Opprustning av veien mellom Ronglan og Ekne behandl. video
FO 19/12 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Redusering av gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum behandl. video
 FO 20/12 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - OU-prosessen behandl. video 
Til toppen av siden FO 1/11 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil erstatte fartsputene i Kirkegata tekst PDF video
FO 2/11 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Partnerskapsavtale med Riksantikvaren tekst PDF video
FO 3/11 Spørsmål til ordføreren fra Kristin Aas (DNA) - Bekymring over politiet sin framtidige situasjon i Levanger tekst PDF video
FO 4/11 Spørsmål til ordfører fra Geir Tore Persøy (FRP) - ang språkvalg i ungdomsskolene i Levanger tekst PDF video
FO 5/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil styrke personvernet tekst PDF video
FO 6/11 Spørsmål til ordfører fra Gunnar Morten Løvås (SV) - ang vikarer innleid fra vikarbyrå tekst PDF video
FO 7/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Grønne offentlige innkjøp -  manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak tekst video
FO 8/11 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Evt. fjerning av avgift for korttidsparkering i Levanger sentrum tekst video
FO 9/11 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - landingsplass for helikopter tekst video
FO 10/11 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) -  Beslutningspraksis i politiske møter -  Kommunestyremøter på dagtid tekst video
FO 11/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Opprusting av fylkesveg 753 tekst video
FO 12/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - "Redusert byggesaksgebyr for bygging av passivhus" tekst video
FO 13/11 Spørsmål fra Svein Erik Veie (DNA) - Gatebruksplan for Levanger tekst video
Til toppen av siden FO 1/10 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Lokal næringspolitikk nytter tekst PDF video
FO 2/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - ang plan for Gotåsfeltet tekst PDF video
FO 3/10 Spørsmål fra Hanne E. Lilleberg (SV) - ang Levanger stadion tekst PDF video
FO 4/10 Interpellasjon fra Heidi Flaten (V)  - Angående om Levanger kommune vil benytte elbiler som fremkomstmiddel tekst PDF video
FO 5/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Naturmangfoldsåret 2010 tekst PDF video
FO 6/10 Spørsmål fra Kristin Aas (DNA) - Planskilt overgang Skogn sentrum tekst PDF video
FO 7/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - angående kulturhus i Levanger tekst PDF video
FO 8/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående bredbånd tekst PDF video
FO 9/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående kommunens nettside tekst PDF video
FO 10/10 Spørsmål fra Hanne Lilleberg (SV) - angående likestillingsfremmende forpliktende og konkrete tiltak tekst PDF video
FO 11/10 Spørsmål fra Per Anker Johansen (DNA) - angående organisering av oppvekstsektoren tekst PDF video
FO 12/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående mobildekning mellom Ekne og Frosta tekst PDF video
FO 13/10 Interpellasjon fra Ragnhild Skjerve (SV) - Likelønn og lavtlønn tekst PDF video
FO 14/10 Spørsmål fra Olav Strid (DNA) - Organisering av avdeling Plan- og byggsak - bygningskontrollen tekst PDF video
FO 15/10 Spørsmål fra Vegard Granaune (DNA) - Retaksering i f.m. eiendomsskatt tekst PDF video
FO 16/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Økt tilrettelegging for sykkelparkering i Levanger sentrum tekst PDF video
FO 17/10 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Ombygging E6 ved Gråmyra tekst PDF video
FO 18/10 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Næringsutvikling i Levanger tekst PDF video
FO 19/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil ha grønne offentlige innkjøp tekst PDF video
FO 20/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstre vil ha lærerløft for Levangerskolen tekst PDF video
FO 21/10 Spørsmål fra Arne Solem (SP) - Kraftsituasjonen i Midt-Norge - Realisering av kraftvarmeverket på Fiborgtangen tekst PDF video
FO 22/10 Spørsmål fra Levanger Venstre v/Einar Vandvik - Bredbåndsutbygging i Levanger tekst PDF video
FO 23/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg tekst PDF video
FO 24/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Treplan tekst PDF video
FO 25/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt ( V ) - Frita trebebyggelsen i Levanger sentrum byggesaksgebyr tekst PDF video
FO 26/10 Spørsmål fra Alf Magnar Reberg (SP) - angående gang- og sykkelveg mellom Åsen samfunnshus og Hopla tekst PDF video
Til toppen av siden FO 1/09 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - stemmerett for 16 åringer tekst PDF video
FO 2/09 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger vil satse på egne profileringstiltak tekst PDF video
FO 3/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Spørsmål vedrørende veisikring og viltpåkjørsler tekst PDF video
FO 4/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - oppstart bygging av nytt kirkegårdsgjerde tekst PDF video
FO 5/09 Interpellasjon fra Hanne E. H. Lilleberg (SV) - I anledning Kulturminneåret 2009 tekst PDF video
FO 6/09 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Innfør bestillingstransport i Levanger tekst PDF video
FO 7/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V)  - Økt støtte til skole og voksenkorps for spilling 17. mai tekst PDF video
FO 8/09 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - ang kjøp av bygård i Levanger sentrum tekst PDF video
FO 9/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) – reguleringsplan for Levanger havn tekst PDF video
FO 10/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) – Levanger 1000 år tekst PDF video
FO 11/09 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – vedr. arbeidet med reguleringsplan på Levanger havn tekst PDF video
FO 12/09 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – vedr. gjennomføring av vedtak besluttet av Levanger kommunestyre tekst PDF video
FO 13/09 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Øke det kommunale tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene tekst PDF video
FO 14/09 Interpellasjon fra Einar Theodor Bangstad (H) - ang bygging av Kulturhus på havna tekst PDF video
FO 15/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Næringsarealer til bedrifter på havna tekst PDF video
FO 16/09 Spørsmål fra Olav Strid (DNA) – ang Børøya reguleringsbestemmelser tekst PDF video
FO 17/09 Spørsmål fra Hanne E. Lilleberg (SV) - angående tidspunkt for saker på nett tekst PDF video
FO 18/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Ivaretakelse av næringslivet på Gråmyra tekst PDF video
FO 19/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - angående utbedring av hull i veien mellom Jernbanegata og Levanger stasjon/stasjonsområdet tekst PDF video
FO 20/09 Spørsmål fra Siv By (SP) - ang ønkske om et mer aktivt lokalsamfunn tekst PDF video
FO 21/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Spillemidler til samfunnshus og grendehus tekst PDF video
FO 22/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Utvikling av eksisterende næringsliv i Levanger tekst PDF video
FO 23/09 Spørsmål fra Einar Vandvik (V) - angående bredbånddekning i Børsgrenda tekst PDF video
FO 24/09 Interpellasjon fra Asbjørn Folkvord (SV) - angående postdirektivet og kommunane tekst PDF video
FO 25/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - angående organisasjonsstrukturen i SNK tekst PDF video
FO 26/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående retaksering av eiendom i forbindelse med økt eiendomsskatt tekst PDF video


Til toppen av siden ----------------------------------- 

 Åpen spørretime i Levanger kommunestyre, reglemet: 20. Åpen spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer  

18.05.16:
Spørsmål til ordføreren angående kommunens klima- og energiplan fra Besteforeldrenes klimaaksjon v/Ingrid Hoøen

Spørsmål til ordføreren angående barnehagesituasjonen for private barnehager i Levanger kommune fra AU gruppa for private barnehager i Levanger kommune v/Ingebjørg Mikalsen

02.09.15:
Spørsmål til ordføreren angående Trafikksituasjonen i øvre Halsan (PDF) - fra beboere i Halsan v/Per Anders Eriksen - presentasjon PDF - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

25.05.11:
Spørsmål vedrørende kollektivtilbudet på Ekne – fra Anne-Marie Steinheim og Solfrid Vestli  -  video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

01.04.09:
Spørsmål til ordføreren fra Anders Dalane ang. nytt kulturhus – hotellprosjekt på havneområdet  -  video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

04.03.09:
Spørsmål til ordføreren angående muligheter for utvikling av boligområde på Ytterøy – fra Per E. Aunan  - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

05.09.07:
Spørsmål til åpen spørretime fra Jørgen Selmer - tekst PDF - video 

Til toppen av siden 

 

Publisert: 25.12.2010 14:57 Sist endret: 17.12.2015 13:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS