Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Rådmannens stab

Faggruppe
oppvekst
  Faggruppe
helse

 

Faggruppe
samfunnsutvikling
  Informasjon/
sekretariat
  Faggruppe
strategi og ledelsesstøtte
Hartvik Eliasson
Hilde Henriksen Karlsen
Tone Volden Rostad
  Inger Lise Helgesen
Viggo Murvold
Elizabeth Anna Kimbell
Tommy Aune Rehn
  Tove Nordgaard
Håkon Okkenhaug
  Åsmund Brygfjeld
Rita-Mari Keiserås
 

Anne Grete Wold, leder
Arnstein Kjeldsen
Rigmor Strand Bakkan
Marit Berg Ness
Vidar Solheim
Finn Christiansen
Sølvi Melvold
Inger Johanne Uthus
Berit Hakkebo
Dina von Heimburg
Anette Tiller Skjervø

Hartvik Eliasson - klikk for personkortHilde Henriksen Karlsen - klikk for personkortTone Volden Rostad - klikk for personkortInger Lise Helgesen - klikk for personkortViggo Murvold - klikk for personkortElizabeth Anna Kimbell - klikk for personkortTommy Aune Rehn - klikk for personkortTove Nordgaard - klikk for personkortHåkon Okkenhaug - klikk for personkortÅsmund Brygfjeld - klikk for personkortRita-Mari Keiserås - klikk for personkortAnne Grete Wold - klikk for personkortArnstein Kjeldsen - klikk for personkortRigmor Strand Bakkan - klikk for personkortMarit Berg Ness - klikk for personkortVidar Solheim - klikk for personkortFinn Christiansen - klikk for personkortSølvi Melvold - klikk for personkortInger Johanne Uthus - klikk for personkortBerit Hakkebo - klikk for personkortDina von Heimburg - klikk for personkortAnette Tiller Skjervø - klikk for personkort

        Til toppen av siden

Rådmannens stab bistår rådmann, kommunalsjefer og resultatenheter med strategi- og ledelsestøtte og utviklingskraft på tvers av enheter, og bidra til å sikre at drift- og utviklingsoppgaver samsvarer med kommunens målsettinger. Staben bistår med prosjekt- og prosessledelse. Staben forbereder også saker til politiske behandling, er sekretariat for folkevalgte organer og ivaretar kommunens kommunikasjon på nett og i sosiale medier.
Faggrupper i rådmannens stab:
Faggruppe oppvekst  
Faggruppe helse
 • Medisinskfaglig rådgiver helse
 • Vedtak tvungen LU
 • Smittevern
 • Dødsmeldinger
 • LSU
Faggruppe samfunnsutvikling

Bevaring og utvikling for å styrke Levanger som en attraktiv og bærekraftig kommune med økt bo- og etablererlyst, ivaretar bla.: 

 • Kommunens kulturminner, kulturmiljø og kulturminneplaner
 • Brannsikringsplan for Trehusbyen Levanger
 • Rådgivning bla. i forbindelse med tiltak og planprosesser som berører kulturminner, tilskuddsordninger, konkrete tekniske løsninger, arkitektur, form/volum, materialvalg og farger.
 • Høringspart bygge- og plansaker
 • Saksbehandling Restaureringsfondet
 • Saksbehandling Byggskikkprisen
 • Sekretær for Cittaslowrådet
 • Utviklingsprosjekter og mulighetstudier
 • Bidragsyter til historiske arrangementer
 • Samarbeid med skoler og barnehager: Den kulturelle skolesekken, Arkitektonisk kulturarv, byvandringer og barnehagedagen
 • Arrangerer byvandringer/foredrag/seminar/kurs som omfatter kulturminner
 • Styrke regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk
 • Styrke kontakten mellom næringsliv og kommune
 • Rådgivning og saksbehandling for rådmann og folkevalgte organer i kommunalt næringsarbeid og næringssaker
 • Koordinere og videreutvikle kommunens eget tjenestetilbud overfor næringslivet
 • Bidra til utvikling av attraktive næringsarealer og infrastruktur for øvrig.
 • Rådgiver i kommunale planprosesser av betydning for næringsutviklingen
 • Følge opp vedtatt kommunedelplan næring og utvikle denne med strategier og tiltak
 • Drivkraft i regionalt samarbeid, bidra til innovasjon, nyskaping, entreprenørskap og arenaer for relasjonsbygging
 • Utredning og saksbehandling
Informasjon og sekretariat
Faggruppe strategi- og ledelsesstøtte Ledelsesstøtte og faglig rådgivning innenfor fagområdet, og bistår i utvikling- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen i tett samspill med ledelsen.
I tillegg oppgaver knyttet til:
Samfunnsplanlegging, folkehelse og forebygging, ivaretar bl.a.:


Arbeidsgiverpolitikk, personal og HMS/kvalitetssystem, ivaretar bl.a.: 

Økonomisk analyse og budsjett, ivaretar bl.a.:

        Til toppen av siden

Publisert: 27.03.2009 12:44 Sist endret: 09.04.2018 13:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS