Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Om Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er et henvendelsessted vedrørende behov for koordinator og individuell plan.

I Levanger kommune er koordinerende enhet samlokalisert med Helse og Omsorgstorget i 4. etasje på Levanger Rådhus.

Koordinerende enhet kan kontaktes ved:
Tlf 74 05 27 88/ 47333849
E-post: koordinerende.enhet@levanger.kommune.no
Systemkoordinator: Inger Lise Helgesen

Hvem har rett til koordinator og individuell plan:
Barn, unge og voksne som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode, har rett til en koordinator og få utarbeidet en Individuell Plan (IP). Man kan ha god hjelp av en koordinator, selv om det ikke utarbeides IP.
Retten og plikten til individuell plan og koordinator er hjemlet i ulike lovverk.

Hva er individuell plan(IP):
IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der bruker eller brukers representant skal ha en aktiv rolle. Individuell plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. I Levanger kommune bruker vi dataprogrammet Sampro til dette arbeidet.

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester; det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt finne fram til tjenester man kan søke.

Hvem kan sende henvendelse om behov for IP/koordinator:
Brukere, pårørende eller tjenesteytere kontakter KE via e-post  eller  telefon 74 05 25 00 /27 88 - 47 33 38 49. Legg igjen beskjed i servicekontoret hvis jeg er opptatt, så blir du kontaktet tilbake.

Skjema (word, docx) for henvendelse om behov for IP, ansvarsgruppe og koordinator:


Målgruppe
Brukere og pårørende til brukere som har behov for helhetlige og koordinerte tjenester over tid

Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid. Jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kapittel 7 og  Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Koordinerende enhet har kontorlokaler sammen med kommunens Helse og Omsorgstorg. Funksjonen er organisatorisk plassert i rådmannens stab, og ivaretas i det daglige av systemkoordinator.

Den koordinerende enheten skal være synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.

Koordinerende enhet har ansvaret for:

  • å være pådriver for å sikre god tverrfaglig og -enhetlig samordning, og utvikling av helhetlige og målrettede tjenestetilbud
  • å være et fast lett tilgjengelig kontaktpunkt "En dør inn" for brukere, interne og eksterne samarbeidspartnere innenfor habilitering og rehabilitering
  • å ha systemansvar for individuell plan  for personer med behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester
  • å peke ut den avdelingen som får det koordinerende ansvaret for individuell plan
  • kompetanseutviklingstiltak for koordinatorer

  Til toppen av siden

 Publisert: 29.10.2014 07:45 Sist endret: 09.02.2015 13:57

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS