Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Brannsikkerhet risikoutsatte grupper

Prosjekt i Verdal, Levanger og Frosta

 

75 % av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe og 80-90 % av disse omkommer i eget hjem.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definerers risikogrupper slik:

  • Eldre over 70 år
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Demente
  • Rus og psykiske lidelser
  • Arbeidsinnvandrere og flyktninger


Klikk for større foto

Som et ledd i kommunene Verdal, Levanger og Frosta sitt arbeid med å sørge for god brannsikkerhet hos hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper, satses det nå på å etablere et økt samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike kommunale tjenesteytere som et ledd i den systematiske brannforebyggingen

Kommunene har i juni-17 startet et prosjekt hvor risikoutsatte grupper som har særlig risiko for å omkomme eller å bli skadet i brann kartlegges. Dette på bakgrunn av forskrift om brannforebygging. For å koordinere prosjektet har forebyggende avdeling ved Innherred brann og redning ved hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen ansatt en prosjektkoordinator i en tidsavgrenset periode. Som en del av dette prosjektet vil helsepersonell og andre tjenesteytere som yter tjenester ovenfor personer som mottar helse- og omsorgstjenester i risikoutsatte grupper få opplæring i brannsikkerhet i hjemmet.

Målet er at alle risikoutsatte personer som mottar kommunale tjenester skal få utført en brannrisiko-sjekk i hjemmet, slik at evt avvik kan rettes og brannrisikoen reduseres. En slik sjekk vil kun foregå med beboerens eller evt verges samtykke.

Ved spørsmål om prosjektet kan du gjerne kontakte:

  Terje Rennan - klikk for personkort
Anna Maria Dyrstad
prosjektkoordinator
  Terje Rennan
leder forebyggende avdeling

Til toppen av siden  Publisert: 18.08.2017 09:58 Sist endret: 18.08.2017 10:33

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS