Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Statssekretær Kjell Erik Øie på besøk

Torsdag 13. desember 2012

Pressemelding
Klikk for infoStatssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet besøker Levanger for å møte kultur og helsesatsingen med tanke på innovasjon i helsevesenet.

Torsdag 13. desember fra kl 1000 på Levanger med start i Kirkegt 11 (Gamle Byskolen, Levanger)
Hovedmålet med besøket er å gi statssekretæren innblikk i Levanger sin kultur- og helsesatsing inkludert arbeidet med etablering av et tverrfaglig senter for kultur og helse. Statssekretæren møter også samarbeidspartnerne HUNT Forskningssenter, NTNU; HiNT, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Helse- Nord-Trøndelag og lege og forsker Audun Myskja.
Besøket skal gi innspill til hvordan systematisk og målrettet kultursatsing kan bidra til innovasjon i helsevesenet. Prosjektet tverrfaglig senter for kultur og helse legger spesiell vekt på integrering av musikk og andre kulturtiltak i helse og omsorg, ikke minst den ressurskrevende demensomsorgen. Videre ivareta et pådriveransvar for å integrere kulturfag i helsefagutdanningene (videregående skole og høgskolenivå) for å bidra til å styrke rekruttering til helsefagutdanningene - samt arbeide for tverrfaglig forskning innenfor feltet kultur og helse. Prosjektet har en samarbeidsavtale med lege og forsker Audun Myskja.

Statssekretæren vil bla møte det nyskapende arbeidet som gjøres i Levanger med rytmisk trening for Parkinsonpasienter der fysioterapeut og musikklærer samarbeider om ukentlige treninger. Audun Myskja, faglig ansvarlig for utviklingsarbeidet, vil være tilstede. Videre dansetilbud for eldre (dansegruppen 60+ , Creme Fraiche), samt et prosjekt der en billedkunstner arbeider med  eldre med demensdiagnose mv. Statssekretæren skal også besøke Ytterøy Helsetun, som har integrert sang, musikk, dans mv som verktøy i en utvidet omsorg for eldre/demente eldre. Ytterøy Helsetun er en foregangsinstitusjon på dette feltet.
Senere på dagen blir det fellesmøte mellom Levanger kommune og samarbeidspartnerne HUNT Forskningssenter, HiNT, Nord Trøndelag fylkeskommune og Helse Nord-Trøndelag.

For mer info. kontakt prosjektleder Odd HåpnesPublisert: 13.12.2012 10:02 Sist endret: 14.12.2012 10:15

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051