Pårørendetreff - verktøy for pårørende til langvarig syke

Målgruppe
Pårørende til pasienter med ulike typer uhelbredelig sykdom, eller til pasienter som står i et langvarig pasientforløp i Levanger. For eksempel kreftsykdom,
hjerte- og lungesykdommer, diabetes, muskelsykdommer, ervervede eller medfødte funksjonshemminger.

Mål
Gi pårørende/pasienter informasjon og redskap til å mestre hverdagen med alvorlig og/eller kronisk sykdom i familien. Bidra til å redusere de belastninger, samt gi mulighet for å
treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Tidspunkt
Fredag 05.05.2023 13:00 - fredag 16.06.2023 17:00
Sted
Kirkens bymisjon, Levanger

Arrangør

Levanger kommune

Kontakt

Grete Haanes Brenne